Hlavní navigace

Jak se stát magnetem na peníze?

23. 12. 2013
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Staňte se magnetem na peníze. Poznejte své postoje, a to vám umožní ty špatné eliminovat a začít je měnit.

Jak se stát magnetem na peníze? Chcete do svého života přilákat více peněz? Přitahování peněz může být až neuvěřitelně snadné, tvrdí v první kapitole kniha „Jak se stát magnetem na peníze“. Autorka knihy tvrdí, že prý stačí pochopit vědeckou teorii a aplikovat ji na vlastní život.

Ve vztahu k tématu osobních financí, dobrému hospodaření a penězům bylo napsáno nespočetně mnoho stran textu. Na britských ostrovech vyšla celá řada knih, od těch, které popisují zásady pro budování pyramidy rodinného jmění, přes ty zabývající se zajištěním důležitých stránek rodinných financí, až po souhrn receptů výběru finančních produktů a investování do akcií. Kniha „Jak se stát magnetem na peníze“ slibuje, že čtenáře naučí stát se magnetem na peníze, na osobní finance se dívá netradičně, za cíl si klade jakousi duchovní očistu vedoucí k vytvoření dobrých finančních návyků a vztahu k penězům.

Jak se tedy proměnit v magnet na peníze?

Proces, který vás podle autorky knihy Marie Carlyleové promění v magnet na peníze, je doprovázený vnitřním ujasněním toho, že převzetí odpovědnosti do svých rukou, pochopení svých postojů k penězům a zbavení se postojů škodlivých je tím správným směrem. 

Autorka Marie Carlyleová ve vztahu k tomu, jak se sama stala „magnetem na peníze“ vzpomíná, že ji na životní cestě provázely vzestupy a propady příjmů. Období hodování spojovala s okázalými sportovními auty, luxusním cestováním po světě či přepychovými apartmány. Naopak období strádání ji donutilo zvyšovat dluhy na kreditce a bydlet v pronájmu. Autorka připouští, že nad penězi se dříve zamýšlela, jen když byla zadlužená. Jakmile zase získala práci, její zájem o peníze rychle pominul. Došlo sice k nasycení účtu, ale současně nastoupilo utrácení tolika peněz, že zůstatky stále směřovaly k nule. 

Čtenář má cestu k tomu, aby se stal magnetem na peníze, zahájit meditací a úvahou o penězích. Vyžaduje to pohodlné usazení a zajištění prostředí, které nebude rušit. Pomůckami má být bankovka, tužka a papír. Po trojnásobném hlubokém nadechnutí a vydechnutí, celkovém uvolnění a uchopení bankovky do ruky má následovat zamyšlení se nad čtyřmi otázkami:

  1. Peníze, co k vám cítím?
  2. Peníze, jak se k vám chovám?
  3. Peníze, jak vás můžu mít víc?
  4. Co jiného byste mi měly říct, peníze?

Nemá jít o nalezení nějakých správných odpovědí, konkrétní individuálně sepsané odpovědi mají vypovídat o osobních úvahách vztahujících se k penězům. Příklad výsledku takového zamyšlení je uveden v tabulce.

OTÁZKA PŘÍKLAD ODPOVĚDI
1. Peníze, co k vám cítím? ·        Jste důležité k životu.
·        Rychle mizíte.
·        Jste cenné, milované.
·        Procházíte rukama spousty lidí.
2. Peníze, jak se k vám mám chovat? ·        S rozumem.
·        Využívám vás k uspokojení potřeb.
·        Občas se vás zbavuji příliš rychle.
3. Peníze, jak vás můžu mít víc? ·        Víc plánovat.
·        Zbytečně neutrácet.
·        Víc pracovat.
4. Co jiného byste mi měly říct, peníze? ·        Peníze jsou dobré.
·        Neboj se nás mít víc.
·        Peníze představují poděkování.

Převzetí odpovědnosti a odhalení negativních postojů

Přestaňte obviňovat vnější okolnosti a vezměte odpovědnost do svých rukou, radí Carleyleová. Lidé, kteří mají tendenci obviňovat ze svých neúspěchů okolnosti nebo své okolí, přebírají roli oběti. Tato role může být lákavá – viníkem je někdo jiný, existuje někdo, na koho lze špatné výsledky svést. Carlyleová to v knize popisuje na příkladu vlastního zážitku. Kdysi s bývalým přítelem Alanem napůl investovala do koupě domu, který chtěli rekonstruovat. Polovinu zaplatila v hotovosti, na druhou si její přítel Alan vzal hypotéku, ve které ovšem musela vystupovat jako spoludlužník. Když měl přítel zajistit rekonstrukci, práce začaly váznout, přítel se vytratil, pak se znovu objevil a později přestal hypotéku splácet. Marie se snažila hypotéku splácet a rekonstrukci zajistit sama, ale utápěla se v obviňování přítele:

Každému jsem si na potkání stěžovala, co se mi stalo. Nemohla jsem za to, že mi docházely peníze. Finanční situace mě nakonec přiměla k tomu, abych se do domu nastěhovala. V té chvíli jsem si konečně uvědomila, že je nanejvýš důležité, abych energii nasměřovala pozitivnějším směrem. (…) Já sama se rozhodla investovat s člověkem, o němž jsem věděla, že bývá nespolehlivý a je s ním těžká domluva. (…) Kdybych neproplýtvala tolik energie obviňováním…

Dalším krokem na cestě k získání magnetismu na peníze má být pochopení svých postojů k penězům a odhalení negativních, škodlivých postojů a představ. I když na vědomé rovině může člověk chtít být bohatý, podvědomí ho může zásobovat důkazy, že bohatství může člověka učinit nešťastným. Proto je důležité dozvědět se co nejvíce o tom, jak o penězích smýšlíme a jak bychom měli tyto myšlenkové vzorce změnit. Čtenáři má k tomuto pomoci cvičení spočívající v tom, že na samostatné proužky papíru napíše, jaké úvahy ho v souvislosti s penězi napadnou. Nápomocné mohou být tyto otázky: Co jste slýchali o penězích jako děti? Co pro vás peníze znamenaly v dospívání? Jaké je vaše oblíbené rčení o penězích? Co vám běží hlavou, když slyšíte o bohatých lidech? Kdo je v oblasti peněz vaším vzorem a co tento vzor dělá nebo naopak nedělá?

Rozdělením papírků na dvě hromádky, na výroky pozitivní a výroky negativní, si ten, kdo toto cvičení skutečně provedl, může vyjasnit, proč přitahuje méně peněz, než by si přál. Příklad uvádí tabulka. 

Příklady výroků pozitivních Příklady výroků negativních
·        Člověk bez peněz je vlk bez zubů. ·        Peníze smrdí.
·        Peníze umožňují ušetřit čas. ·        Oni mají hodně, mohou si to dovolit.
·        Peníze dávají křídla. ·        Někdo se narodí se zlatou lžičkou v puse.
·        Vydělej, co můžeš; investuj, co můžeš; uspoř, co můžeš. ·        Prací nikdo nezbohatl.
·        Peníze někdy dělají další peníze, jindy zase dluhy. ·        Čím více peněz, tím méně svědomí.
  ·        Když nemáš peníze, nezatouží tě nikdo vidět.

Peníze nejsou špatné, ulehčují život

Negativní postoje k penězům a přesvědčení je důležité odhalovat proto, že brání racionálnímu využití peněz k prospěchu svému, prospěchu své rodiny a okolí. Mnozí lidé údajně mají pocit, že existuje „nutnost radikální volby mezi tím, zda budou chudí a oduševnělí, nebo bohatí a sobečtí.“ Kdo se nedokáže nahlas přiznat, že by se rád stal magnetem na peníze, nedokáže je k sobě přitahovat. Když Carlyleová jednou veřejně prohlásila, že chce být bohatá, přítomná operní pěvkyně se zděsila a namítla, že: My hudebníci, pracujeme pro radost, ne pro peníze. Peníze nejsou důležité. Carlyleová si tehdy v duchu říkala: Proč tedy zpívá před platícími diváky, aby si vydělala na živobytí, a ne jen kvůli nedocenitelným hodnotám, které jim svým zpěvem zprostředkuje.

Peníze k životu potřebujeme a přemýšlíme-li o penězích, měli bychom uvažovat pozitivně. Právě naladění myšlenek má vést k přivábení většího množství peněz. Kdo se dokáže stát pánem svých myšlenek, dokáže si zvolit směr, kterým se bude jeho život ubírat. Už samotné zaměření se na prožitek pocitu, že jsme bohatí, má být nápomocné – vždyť realitu tvoříme svými myšlenkami.

Průvodce na cestě ke zbohatnutí nebo bulvár?

Široké publikum hledá zaručené recepty na rychlé zbohatnutí a samotný slib na odhalení postupu, díky kterému se kdokoli může proměnit v magnet a přitáhnout si tolik peněz, kolik potřebuje, je lákavý. V českém vydání diskutované knihy je na obálce uvedeno konstatování: Svět je plný peněz. Postarat se, abychom jich měli plno i ve vlastní kapse, není kupodivu nic tak složitého

skoleni_8_6

Vědecká teorie, která je v úvodu knihy slibována, moc přesvědčivě popsána není. Čtenář se dozví cosi o tom, že zákon přitažlivosti praví, že co vysíláme, to dostáváme, a chce-li se někdo stát magnetem na peníze, jeho myšlenky a pocity musejí být vědomě i nevědomě sladěné v přesvědčení, že dokáže peníze snadno přilákat. 

Po letmém přečtení knihy možná může někdo konstatovat, že se jedná spíše o motivační literaturu a recepty pro lepší správu osobních financí chybí. Jiný čtenář knihu pochválí, shrne, že ho vedla k zamyšlení nad svým vztahem k penězům, že text byl čtivý, kombinoval teorii s příběhy a praktickými cvičeními.

Autor článku

Autor se věnuje šíření poznání, uplatňování procesního i finančního řízení podniků, optimalizaci investic, strategickému a manažerskému poradenství včetně lektorské činnosti.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).