Hlavní navigace

Jak přijít o nemocenskou snadno a rychle?

26. 8. 2016
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Jste nemocní a musíte dodržovat léčebný režim. Stačí ale třeba špatně označený zvonek a problém je na světě.

Pokud si platíte nemocenské pojištění, máte také nárok na jednu z dávek nemocenského pojištění, a sice nemocenské. Jste-li zaměstnanci, je pro vás toto pojištění povinné a v případě vaší nemoci vám nemocenské náleží dle zákona. Podnikatelé mají situaci odlišnou. Pro ně je nemocenské pojištění dobrovolné a mají navíc pevně stanovenou minimální a maximální výši.

Jako zaměstnanec nedostáváte v prvních 3 dnech pracovní neschopnosti nic. Až od 4. do 14. dne pobíráte náhradu mzdy, a to od zaměstnavatele. Náhradu mzdy však pobíráte pouze za pracovní dny. Výše této náhrady činí 60 % průměrného redukovaného výdělku.

Následně od 15. dne pracovní neschopnosti začínáte pobírat nemocenské. Na to máte právo až do skončení vaší pracovní neschopnosti, nejdéle však 380 kalendářních dní.

Co když ale v pracovní neschopnosti jste, nicméně léčebný režim nedodržujete a kontrola vás nachytá?

Kdo vás může kontrolovat

Kontrola jako taková má plnit preventivní funkci. Podle České správy sociálního zabezpečení není primárním cílem někoho trestat, ale zamezit případnému zneužívání nemocenského. V případě pracovní neschopnosti můžete očekávat kontrolu hned dvakrát:

  • od zaměstnavatele,
  • od České správy sociálního zabezpečení.

Zaměstnavatel má právo vás přijít zkontrolovat během prvních 14 dnů vaší pracovní neschopnosti. I přesto, že náhradu mzdy pobíráte až od 4. dne pracovní neschopnosti, kontrolovat vás smí i v prvních třech dnech.

Česká správa sociálního zabezpečení má právo přijít vás zkontrolovat kdykoli během pracovní neschopnosti. Kontroly jsou prováděny na základě plánu kontrol, který si sestavují jednotlivé Okresní správy sociálního zabezpečení podle aktuální situace.

Obecně řečeno, zkontrolovat vás mohou kdykoli, i o víkendu. Pokud navíc existuje podezření, že léčebný režim porušujete, může kontrola přijít i v pozdních hodinách. Podnět, že léčebný režim nedodržujete, může dát:

  • váš ošetřující lékař,
  • váš zaměstnavatel.

Ke 30. červnu 2016 provedli pracovníci ČSSZ celkem 84 219 kontrol a udělili téměř 800 postihů.

Kraj Kontroly provedené do 30. 6. 2016 Udělené postihy
Praha 4444 76
Jihočeský kraj 3708 35
Jihomoravský kraj 11 016 137
Karlovarský kraj 4549 137
Královéhradecký kraj 6320 111
Liberecký kraj 3237 54
Moravskoslezský kraj 10 153 173
Olomoucký kraj 6118 125
Pardubický kraj 6266 152
Plzeňský kraj 7892 256
Středočeský kraj 8764 137
Ústecký kraj 5510 145
Vysočina 2985 56
Zlínský kraj 3257 92

Nejvíce postihů bylo uděleno shodně v Jihomoravském a Karlovarském kraji. V Karlovarském kraji bylo ale provedeno téměř o dvě třetiny méně kontrol, tudíž je zde poměr udělených postihů výrazně vyšší.

Naopak nejméně postihů udělila ČSSZ v Jihočeském kraji a na Vysočině.

Co musíte splnit

Vy coby práceneschopný pojištěnec máte jedinou povinnost – dodržet lékařem stanovený režim. Musíte tedy být přítomni na adrese, kterou jste ošetřujícímu lékaři sdělili a on ji zaznamenal do vaší neschopenky. Tato adresa se nemusí shodovat s vaším trvalým bydlištěm. Volba adresy je na vás. Po dobu pracovní neschopnosti zde ale musíte být. Navíc je nutné označit místo svého pobytu tak, aby bylo možné kontrolu provést.

V ideálním případě by na domovním zvonku mělo být vaše jméno.

Výjimkou, kdy se na dané adrese zdržovat nemusíte, jsou vycházky. Ty vám ošetřující lékař smí stanovit na maximálně 6 hodin denně v rozmezí od 7 do 19 hodin.

Kontrola

Patříte mezi poctivce a léčebný režim dodržujete. Přijde pracovník OSSZ, aby dodržování léčebného režimu zkontroloval. V takovém případě musíte mít u sebe:

  • občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti,
  • potvrzení o pracovní neschopnosti, které vám vystavil ošetřující lékař.

I pracovník OSSZ má ale své povinnosti:

  • Musí se vám prokázat platným průkazem.
  • Musí do neschopenky zaznamenat údaje o kontrole.

Problém nastává ve chvíli, kdy vás pověřený pracovník na dané adrese nezastihne. V tu chvíli je zcela bezpředmětné, zda jste si odskočili k sousedce na kávu, potřebovali jste si dojít nakoupit, nebo jste neměli označený zvonek. Poslední důvod se navíc počítá jako neposkytnutí součinnosti.

V takové situaci vyhotoví pověřený pracovník záznam a následně budete písemně vyzváni, abyste kontaktovali příslušnou OSSZ. Zde máte možnost objasnit důvody, proč jste se v konkrétní době nenacházeli na uvedené adrese. Pak mohou nastat dvě situace:

  • léčebný režim jste neporušili,
  • léčebný režim jste porušili.

Pokud prokážete, že důvody, proč jste v daném čase nebyli na uvedené adrese, neznamenají porušení léčebného režimu, nic se neděje. Jestliže jste například museli akutně k lékaři a máte o tom potvrzení, žádný postih vás nečeká.

V případě, že se ale prokáže, že jste svou absencí léčebný režim porušili, zahájí s vámi OSSZ správní řízení.

Jaké jsou postihy?

Pokud s vámi OSSZ zahájí správní řízení, může být jeho výsledkem postih za porušení vašich povinností. Tím může být odnětí vaší nemocenské, nebo její krácení, například o 50 %. A to až na 100 dní.

skoleni_29_6

Záznam o tom, že byla provedena kontrola a vy jste porušili léčebný režim, se navíc zasílá nejen vám, ale i vašemu ošetřujícímu lékaři a zaměstnavateli.

Pokud vás zkontroluje zaměstnavatel a prokáže se porušení léčebného režimu, řídí se postih zákoníkem práce. V extrémním případě tak můžete dostat i výpověď, viz článek Kdy můžete dostat výpověď za porušení léčebného režimu?

Autor článku

Psaním jsem skloubila své znalosti ze studií financí a žurnalistiky. Ráda se učím nové věci, tančím a běhám.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).