Hlavní navigace

Jak investovat s certifikáty?

11. 5. 2012
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Pokud jste drobný investor, další variantou jak zhodnocovat své peníze, jsou certifikáty. Jakou zvolit strategii?

Investiční banky, hedgové fondy a další institucionální investoři dokážou vydělávat na burze především díky svým strategiím. Nejedná se o pouhé nákupy akcií či dluhopisů. V těchto obchodech jsou značnou částí zastoupeny i deriváty. Čtěte více: Co jsou to finanční deriváty a jak s nimi obchodovat?

Co je to derivát?

Derivát, jak už sám název napovídá, je cenný papír, jehož hodnota je derivována neboli odvozena od podkladového aktiva. Podkladovým aktivem mohou být akcie, akciové indexy, dluhopisy, komodity či alternativní investice.

Derivát emituje investiční banka, která stanoví podmínky derivátu, způsob oceňování, likviditu a podobně. Investor nákupem samotného derivátu podstupuje nejen kurzové riziko, ale i tzv. riziko emitenta – riziko, že emitent zbankrotuje a investor nedostane nic, případně jen částečnou zbytkovou hodnotu. Čtěte také: Obchodujeme s finančními deriváty: co jsou forward a futures?

Pokud je ale s derivátem spojeno větší riziko, než se samotným podkladovým aktivem, proč by jej měl investor nakupovat? 

Existuje několik důvodů:

Snížení transakčních nákladů – například pokud chce investor nakoupit celý akciový index, nemusí nakupovat jednotlivé akcie obsažené v indexu a platit tak několikrát poplatek za nákup/prodej.

Možnost nákupu nelikvidních či nedostupných aktiv – například investice do čínských společností, do kterých mohou investovat pouze Číňané.

Využití strategií velkých investičních fondů – derivát může být různě konstruován. V konstrukci mohou být různé investiční nástroje, které budou přesně odpovídat požadavkům investora. Ten tak může spekulovat třeba na „nepokles“ podkladového aktiva.

Investiční banky pojmenovaly tyto deriváty certifikáty, aby je odlišily od dalších derivátů – opcí. Certifikát je tedy cenný papír, jehož hodnota je odvozena od podkladového aktiva. Existuje několik druhů certifikátů, které se liší svou stavbou a rizikovostí. Čtěte také: Finanční deriváty: vyznejte se ve swapech

Indexové certifikáty

Indexové certifikáty jsou certifikáty, jejichž podkladovým aktivem jsou akcie nebo akciové indexy. Jejich splatnost bývá většinou neomezená a téměř stoprocentně kopírují vývoj akcie, koše akcií či indexu. Výhodou těchto certifikátů je investice do celého indexu nebo odvětví s minimálními náklady na koupi, dále také možnost investovat i s menším obnosem nebo nákup méně likvidních aktiv.

Knock-out certifikáty

Knock-out certifikáty jsou certifikáty kopírující podkladové aktivum. V tomto případě to může být kromě samotných akciových indexů i samotná akcie, dluhopis, komodita, apod. Podstatou knock-out certifikátu je, že investor spekuluje na růst či pokles podkladového aktiva s pákou. Emitent nabídne investorovi možnost nakoupit podkladové aktivum za zlomkovou část – například za polovinu.

Na této úrovni je ovšem nastavena i tzv. knock-out bariéra. Investor, který certifikát nakoupí, poté participuje na výkonu podkladového aktiva s pákou 2. To znamená, že při pohybu podkladového aktiva o 1 % se změní hodnota certifikátu o 2 %. To platí nejen při posílení, ale i při poklesu.  Pokud se cena podkladového aktiva „dotkne“ knock-out bariéry, stává se certifikát neplatným, investor přichází o všechny své vložené prostředky. Tyto certifikáty jsou určené pouze pro velmi zkušené investory, jelikož s sebou nesou riziko vysokých ztrát. Na druhou stranu umožňují investorům s nižším množstvím vlastních prostředků investovat do podkladových aktiv, a tím si zvyšovat svou návratnost investice. Přečtěte si také: Obchodujeme s finančními deriváty: Co jsou opce?

Bonusové certifikáty

Bonusové certifikáty se řadí mezi ty nejzajímavější certifikáty. Bonusové certifikáty umožňují investorům spekulovat na rostoucí, ale i stagnující nebo lehce klesající cenu podkladového aktiva. Každý bonusový certifikát má dvě důležité úrovně – bonusovou úroveň a bariéru. Při emisi certifikátu leží bonusová úroveň nad aktuální hodnotou podkladového aktiva a bariéra pod hodnotou podkladového aktiva. Zároveň mají bonusové certifikáty omezenou splatnost na předem dané období. Tyto dvě úrovně a doba splatnosti jsou klíčové pro výnos investora.

Emitent se bonusovým certifikátem zavazuje investorovi vyplatit minimálně bonusovou úroveň v případě, že po dobu splatnosti se ani jednou nerovnala nebo nebyla nižší cena podkladového aktiva než bariérová hodnota. Pokud se hodnota podkladového aktiva nedotkla bariéry a cena je dokonce vyšší, než je bonusová úroveň, vyplatí emitent aktuální (tedy vyšší než bonusovou) cenu za každý jeden certifikát. Pokud se ale hodnota podkladového aktiva rovnala či byla dokonce nižší, než je bariéra, poté se mění bonusový certifikát na indexový certifikát, který kopíruje hodnotu podkladového aktiva v poměru 1:1.

Příkladem může být certifikát na akcie německé elektrárenské skupiny E.ON, jejíž hodnota se nyní pohybuje kolem 15 euro za akcii.

Bonusový certifikát od Deutsche Bank (DE2H5Q) garantuje, že pokud se do března 2013 nedotkne cena akcie E.ONu bariéry, která je ve výši 12 euro, vyplatí Deutsche Bank za každý certifikát minimálně 18 euro.

Pokud tedy akcie neztratí více než 20 %, získává investor minimálně 10% zisk na každý jeden certifikát.

Diskontované certifikáty

Diskontované certifikáty jsou certifikáty, které dávají investorovi při nákupu slevu oproti nákupu samotného podkladového aktiva. Investor za tuto slevu „platí“ omezením případných budoucích výnosů. Diskontovaný certifikát je stejně jako bonusový certifikát omezený na určité období. Každý diskontovaný certifikát má ale oproti bonusovému certifikátu jen jednu důležitou hodnotou, a tou je cap hodnota. Ta udává, kolik maximálně investor získá za certifikát. Na konci splatnosti certifikátu je jeho hodnota rovna ceně podkladového aktiva. Diskontované certifikáty se hodí na stagnující, mírně rostoucí nebo mírně klesající trhy.

Příkladem opět mohou být akcie společnosti E.ON. Investor může nakoupit buď přímo akcie E.ONu za 15 euro za akcii, nebo si může koupit diskontovaný certifikát se splatností jeden rok. Za ten zaplatí například 12 euro a cap hodnotou 18 euro.

Na konci splatnosti bude hodnota certifikátu rovna ceně akcie. Pokud se cena nezmění, investor získá 25 %. Pokud akcie poklesne například na 10 euro, tak investor sice tratí, ale pouze 17 % oproti přímé investici, která by ztratila třetinu své hodnoty.

Nejhorší tedy pro investora je vysoký nárůst hodnoty. Pokud by například akcie „vystřelila“ na 30 euro, při nákupu diskontovaného certifikátu obdrží pouze 50 % (dostane pouze 18 euro za akcii), zatímco při přímé investici se jeho hodnota zdvojnásobí.

Kromě těchto základních certifikátů existuje řada kombinací a možností – například bonusový certifikát s omezeným maximálním výnosem, nebo různé další exotické certifikáty. Ve většině případů si drobný investor vystačí s těmito základními. Ty mu umožní budovat strategie, které využívají investiční fondy, bez toho, aby se jedním z nich stal.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).