Hlavní navigace

Investujete? Ukážeme si, jaké jsou základy zajištění v investičním světě

3. 11. 2017
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Hedging je platná strategie sloužící k ochraně vašeho investičního portfolia před rizikem poklesu hodnoty, protože jste nejistotě v tomto světě vystaveni prakticky neustále.

Zajištění (v angličtině se mezi investory nejčastěji používá termín hedging) je často považováno za pokročilejší investiční strategii, ale principy zajištění jsou ve své podstatě poměrně jednoduché. S popularitou (a související kritikou) hedgových fondů se praktiky v podobě zajištění staly více rozšířené. Navzdory tomu nejsou tyto praktiky ve všech případech úplně snadno srozumitelné, takže se je čtenářům v tomto článku pokusím trochu přiblížit alespoň na obecnější bázi v rámci základů. Tyto informace vám mohou posloužit jako jistý odrazový můstek, ze kterého již budete hledat dle vlastních preferencí větší detaily a konsekvence sami.

Každodenní zajištění

Většina lidí, ať už vědomě, či nevědomě, praktikuje zajištění ve svém životě i mimo sféru investování. Například při uzavření nějakého (ne)životního pojištění se snaží minimalizovat vybrané riziko a za ochranu před tímto potenciálním rizikem, které samozřejmě nemusí nastat, platí pojišťovně na vybrané časové bázi pojistné. Pokud pak dlouhodobější zranění přeruší pravidelný příjem nebo si koupí životní pojištění pro případ smrti, což by zajistilo zbytek rodiny v případě úmrtí, můžeme to považovat také za formu zajištění jako takového, protože by pojišťovna v případě nastání pojistné události poskytla příslušnou kompenzaci dle sepsané pojistné smlouvy. Ačkoliv by byla učebnicová definice zajištění v tom smyslu, že se jedná o investici, kterou se snažíte odstranit riziko jiné investice, je pojištění příkladem reálného zajištění.

Zajištění podle pravidel

Zajištění ve smyslu pojetí Wall Street je nejlépe ukázat na konkrétním příkladu. Představte si, že chcete investovat do začínajícího odvětví, které vyrábí třeba elastické provazy k upevňování a tlumení nárazů při bungee jumpingu. Víte o firmě ABC, která přistupuje k výrobě odlišně a používá lepší materiály, což se odráží ve výsledném designu výrobků, které jsou dvakrát tak lepší než u nejbližšího konkurenta v podobě společnosti XYZ. Předpokládáte tedy jako investoři, že akcie firmy ABC budou v dalších měsících růst. Bohužel je toto odvětví s elastickými provazy velmi náchylné vůči náhlým změnám v regulaci a bezpečnostních standardech, což znamená, že je poměrně volatilní. Dalo by se to nazvat rizikem odvětví. Navzdory tomuto faktu stále věříte této firmě a chcete najít způsob, jak toto odvětvové riziko snížit. V takovém případě byste mohli přistoupit k tomu, že nakoupíte akcie firmy ABC a budete prodávat nakrátko (shortovat) akcie společnosti XYZ. Každá z těchto pozic bude mít hodnotu 1000 amerických dolarů.

Pokud by odvětví jako celek rostlo, vyděláte na firmě ABC a proděláte na společnosti XYZ. Zároveň budete doufat, že získáte alespoň mírný celkový zisk. Pokud by na druhé straně celé odvětví zasáhl nějaký tvrdý políček třeba v podobě nového zákona, který by reagoval na častá úmrtí související s používáním těchto výrobků, prodělali byste na firmě ABC a vydělali na společnosti XYZ. V podstatě je váš celkový zisk z dlouhé pozice u akcií firmy ABC zmenšen ve prospěch odvětvového rizika. Někdy je to nazýváno párovým obchodem a pomáhá to investorům získat oporu v nestálých průmyslových odvětvích nebo vyhledávat společnosti v sektorech, které mají v sobě obsažené nějaké systematické riziko.

Expanze zajištění jako takového

Zajištění se rozrostlo natolik, aby pokrývalo všechny oblasti financí a podnikání. Například se mohou korporace rozhodnout postavit továrnu v jiné zemi, která bude exportovat jejich výrobky, s cílem zajistit se proti měnovému riziku. Investoři v dlouhé pozici se mohou zajistit například pomocí prodejních opcí. Naopak prodejci nakrátko mohou využít opce nákupní pro vytvoření opačné pozice, která jim zajistí zajištění. Futures kontrakty a jiné deriváty mohou být zajištěny přes syntetické instrumenty. V podstatě každá investice má k sobě nějakou formu zajištění. Kromě ochrany investorů před různými riziky se předpokládá, že zajištění samo o sobě také zajišťuje efektivnější fungování finančního trhu jako celku.

Jedním z názorných příkladů může být situace, kdy si investor kupuje prodejní opce na akcie, aby minimalizoval riziko poklesu. Máte 100 akcií v nějaké společnosti a cena akcií se za poslední rok zvýšila z 25 na 50 amerických dolarů (o 100 %). Investor má stále zájem o tyto akcie a těší ho perspektiva s nimi spojená, ale zároveň se obává případné korekce, která by mohla doprovázet takto silný krátkodobý nárůst. Místo přímého prodeje těchto akcií z portfolia si může investor koupit prodejní opci, která mu dá právo (nikoliv však povinnost) prodat 100 akcií jeho společnosti za předem stanovenou realizační cenu před uplynutím konce doby platnosti této možnosti. Pokud by si tedy investor koupil prodejní opci s realizační cenou 50 amerických dolarů a datem platnosti za tři měsíce, tak by měl garantováno, že může v tomto období kdykoliv akcie prodat za tuto cenu, a to bez ohledu na to, co se v tomto období bude s tržní cenou akcií dít. Investor jednoduše zaplatí takzvanou opční cenu (či také prémii) protistraně, která opce vypisuje, což mu v podstatě poskytuje jakési pojištění ve vztahu k dlouhé pozici, kterou již má, protože mu to pomůže snížit riziko spojené s případným poklesem ceny. Pokud by tedy k poklesu ceny akcií skutečně došlo, opci by realizoval. V případě, že by cena akcií vzrostla, jenom by opci nerealizoval a nechal ji propadnout, takže by jeho jediným nákladem byla již zaplacená opční cena, ale stále by měl možnost participovat na zisku z akcií, které má pořád připravené ve své dlouhé pozici.

skoleni_29_6

Závěr

Zajištění je často nesprávně zaměňováno jen s hedge fondy. Zajištění, ať už vašeho investičního portfolia, podnikání, nebo čehokoliv jiného, je o snížení nebo převodu rizika. Zajištění je platná strategie, která může pomoci s ochranou vašeho portfolia, domova nebo podnikání před nejistotou, které v dnešním světě na každém rohu čelíte. Stejně jako u jakéhokoliv jiného kompromisu mezi výnosem a rizikem je výsledkem zajištění menší potenciální výnos, ale na druhou stranu nejste vystaveni takovému riziku jako v případě samostatné otevřené pozice, kdy jen doufáte, že vše půjde námi očekávaným směrem. Pokud by to námi očekávaným směrem nešlo, realizovali byste ztrátu z investice, což je jistě situace, kterou většina konzervativních lidí nechce na vlastní kůži při investování zažít.

Volná inspirace pro překlad originálu od Andrewa Beattieho z Investopedie.

Autor článku

Autor se zajímá o témata spojená s kapitálovými trhy.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).