Hlavní navigace

Hrneček a voda. Návod, na rodinné finance

22. 8. 2012
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

Jak si udržet přehled ve financích pomocí podvojného účetnictví? A co řadit mezi aktiva, pasiva, příjmy nebo výdaje?

Celý mechanismus podvojného účetnictví si můžete snadno představit jako hrneček s vodou (na obrázku). Voda přitéká do celé vodní soustavy shora (to jsou vaše příjmy), hromadí se v hrnečku (objem hrnečku je váš majetek) a odtokovou rourou vaši vodní soustavu voda opouští (to jsou vaše výdaje) a nad vodou ztrácíte kontrolu (odtéká do hrnečku někoho jiného).


Zdroj: autor

Abyste si udrželi přehled o jednom hrnečku a dvou proudech vody, nepotřebujete žádný složitý mechanismus – jsou-li vaše finanční toky takto jednoduché, opravdu si vystačíte s jedním sešitem a s průběžnými mezisoučty (tuto funkcionalitu vám zajistí i jednoduchý sešit v tabulkovém kalkulátoru). Ale v praxi lze dost často přirovnat vaše finanční toky spíše k něčemu takovému (na obrázku):


Zdroj: autor

Podívejte se na obrázek a zkuste odhadnout, kolik je asi tak ve všech různých nádobách vody. Obrázek jsem namaloval záměrně komplikovaně, abych ukázal, co vše se může v takové běžné domácnosti nacházet: běžný účet pro maminku, běžný účet pro tatínka, spořicí účet pro maminku, stavební spoření pro maminku, pro tatínka a pro malého syna, zlatá mince po dědečkovi (hmotnost jedna trojská unce), čtyři akcie ČEZu ještě z dob kupónové privatizace, Kalouskův dluhopis koupený pro synka, devadesát euro od poslední dovolené, padesát tisíc půjčených švagrové a kreditní karta v tatínkově peněžence.

Zkusili jste to? Dospěli jste k nějakému číslu? Tak teď ještě odečtěte objem prázdné lahve stojící bokem – ta představuje dluh na kreditní kartě. Je to voda, kterou jste doplnili do systému bokem, a kterou budete muset do lahve doplnit zpátky z některého hrnečku a vrátit ji původnímu vlastníkovi. Dosti komplikované, že? Takovou složitost ve vlastních financích jste jistě nečekali!

Možná jste se po kratším či delším počítaní dopracovali k nějakému výsledku, ale v době, kdy jste si číslo zapsali na papír, už je tato hodnota dávno neaktuální, protože voda neustále přitéká a odtéká mnoha různými cestami: Výplata od tatínka, výplata od maminky, tatínkovy honoráře za psaní článků pro měšec, maminčin příspěvek za prodej ručně pletených vlněných ponožek, úroky z vkladů na běžných i spořicích účtech, úroky na stavebním spoření, státní podpora na stavebním spoření.

Cest, kudy peníze systém opouštějí, je ještě více: nájemné, elektřina, vodné, stočné, potraviny, oblečení, benzín do auta, povinné ručení, daně z úroků na běžném účtu, poplatek za vedení účtu, vlna na ponožky, telefonní poplatky, připojení k internetu a velké množství dalších těžko zařaditelných výdajů. A aby to nebylo jednoduché, voda různě přetéká z hrnce do hrnce – v reálném světě i do kopce (to jsem namalovat nedokázal).

Řekněme, že jste rychlíci, a podařilo se vám spočítat své finance dost rychle, ještě před tím, než se hladina peněz na účtech stačila změnit. Jenomže záměrně jsem ve výčtu aktiv zmínil akcie a zlato, protože v momentě, kdy začnete zjišťovat jejich cenu, s překvapením zjistíte, že cena se neustále mění, často o celá procenta během několika málo minut. V některých nádobách to prostě neustále kvasí a vře, a i když do nádoby nic nepřitéká ani nic neodtéká, objem v nádobě se neustále mění. Nádoba proto musí být gumová, nafukovací.

No a pro případ, že by se vám podařilo změřit, spočítat či odhadnout objem peněz na vašich účtech dostatečně rychle a přesně, mám pro vás ještě jednu zákeřnou úlohu: dokážete alespoň přibližně odhadnout, kolik budete mít peněz za měsíc?

A aby toho pořád nebylo málo, mám pro vás ještě jeden námět na přemýšlení. Dokážete vymyslet, jak byste v sešitu nebo v tabulkovém kalkulátoru vytvořili přehled o vodním díle na obrázku?

Hrnce na obrázku poměrně věrně simulují tok peněz ve vaší domácnosti (i když hodně zjednodušeně). Před podobně komplikovanou úlohu jste postaveni, pokud chcete zmapovat své finanční zásoby a toky. Naštěstí nemusíte nic vymýšlet, řešení – podvojné účetnictví – existuje už několik století.

Čtyři základní účty

Abyste mohli popsat tok vody na obrázku nahoře, musíte znát čtyři základní parametry: přítok vody, objem vody v hrncích, objem vypůjčené vody (to je ta prázdná lahev vlevo, kterou jednou budete muset naplnit a vrátit) a nakonec odtok vody. Ve finančních tocích se popisují podobné veličiny: přítok peněz, zásoby peněz, vypůjčené peníze a odtok peněz. V každém podvojném účetnictví tedy najdete čtyři základní typy účtů:

 • Aktiva
 • Pasiva
 • Příjmy
 • Výdaje

Aktiva

Aktiva jsou asi nejdůležitější částí vašich financí – kolem aktiv se v podvojném účetnictví vše točí. Mezi aktiva patří veškeré vaše peníze uložené na bankovních účtech, peníze v hotovosti, pohledávky, akcie, zlato a podobně. Aktiva tvoří vaše bohatství – nejsou to vaše příjmy, ale obnos, který vám z vašich příjmů zůstane na bankovním účtu, co nutí bankovní úředníky čas od času vytočit vaše telefonní číslo: Pane Bravenče, díval jsem se, že máte na svém účtu zůstatek v dosti nestandardní výši… mohl bych vám nabídnout výhodnou investici?

Aktivem jsou i pohledávky – peníze, které jste půjčili pár dnů před výplatou sousedce, aby měla zač nakrmit své děti. I když nemáte tyto peníze u sebe, jsou stále vaše, pouze se o ně stará vaše sousedka.

Myslíte-li to s domácím účetnictvím smrtelně vážně, musíte si vytvořit i účet „Vratné lahve“. Peníze, které jste za vratné lahve vydali, pouze změnily formu z kovové cinkavé na skleněnou cinkavou. Zpět na kovovou cinkavou formu můžete takové aktivum proměnit kdykoliv v nejbližším krámě s potravinami. Žertuji – účtovat takhle zálohované flašky samozřejmě můžete, ale doporučil bych vám to pouze v případě, že opravdu nevíte, co s volným časem. Pokud byste však používali zálohované lahve ve firemním prostředí, je dost dobře možné, že byste takto účtovat skutečně museli a navíc by vás finanční úřad donutil přidělit každé lahvi inventární číslo.

Mezi aktiva se mohou započítat z pohledu neznalého člověka i velmi netradiční položky – typicky kredit na telefonní kartě. Peníze, které jste zaplatili za nabití svého mobilního telefonu, jsou stále vaše, i když je možnost jejich využití omezená. Tyto peníze utrácíte až v momentě provolání. Dokonce, kdybyste vedli účetnictví pro potřeby evidence DPH, k utracení těchto peněz by účetně došlo až v den zdanitelného plnění. Tuto třídu aktiv zmiňuji jen pro úplnost – v domácí praxi se s takovými případy asi nebudete setkávat často a i kdyby, zřejmě vám bude úplně jedno, jestli takové peníze účetně odepíšete ihned, nebo až při obdržení faktury.

Ve firemním prostředí patří do aktiv i skladové zásoby, budovy, výrobní prostředky – zkrátka vše, co firmě patří a co tvoří její majetek. I ve svém vlastním domácím účetnictví můžete zaúčtovat do svých aktiv například dům či byt – jeho cenu však dokážete pouze odhadnout. Cena bytu v účetnictví může být jen velmi přibližná, jeho skutečnou cenu poznáte až na trhu v okamžiku prodeje. Ale to už nebudete mít byt – jeho hodnota bude po prodeji přetransformována v peníze na bankovním účtu. Normálně však asi nebudete mít důvod svůj byt evidovat v účetnictví.

Pasiva

Pasiva lze v češtině vyjádřit nejlépe slovem „dluh“. Do pasiv spadají veškeré vaše hypotéky, spotřební úvěry, kreditní karty a podobně. Pokud si půjčujete (například při platbě kreditní kartou), peníze se nečerpají z vašich aktiv, útratu za vás zaplatí banka. Musíte však počítat s tím, že jednoho dne budete muset peníze vrátit – proto si musíte evidovat i výši svého dluhu.

Příjmy

Do příjmů spadá vše, co na vaše účty aktiv přitéká z externích zdrojů a nemusíte to vracet. U většiny z vás to bude především výplata. Máte-li na svých bankovních účtech nějaký nezanedbatelný zůstatek, budou to i úroky, u stavebního spoření státní podpora a podobně. Příjmem jsou i honoráře, peníze utržené za prodej ojetého vozu v autobazaru, dividendy z investic a spousta dalších položek. Živíte-li se vybíráním popelnic, do svého příjmu můžete zaúčtovat také peníze za vrácené lahve.

Výdaje

S výdaji budete pracovat pravděpodobně nejčastěji. Do výdajů se účtují peníze utracené za potraviny, nájem, ošacení, benzín a tak dál – jistě si s nechutí vzpomenete na desítky dalších položek.

Ovšem pozor! V první chvíli vás automaticky napadne započítat do výdajů i položky, které výdaji v žádném případě nejsou – mám na mysli splátky z půjček. Každá půjčka má totiž dvě základní složky: jistinu a úroky. Pokud si půjčíte od banky sto tisíc, na chlup přesně sto tisíc musíte bance vrátit, aby se vaše účty vyrovnaly. Do výdajů můžete započítat pouze úroky – to je cena, kterou platíte za možnost využívat peníze banky. Každá splátka z půjčky se proto musí účtovat proti dvěma různým účtům – část splátky jde na umoření dluhu a část splátky je odměna bance za to, že za vás zatáhla dům.

Čisté jmění

Čisté jmění jako účet v podvojném účetnictví nenajdete. Je to však jedna z nejdůležitějších informací, kterou z účetnictví můžete vyčíst. Čisté jmění je rozdíl mezi vašimi aktivy a pasivy. Je-li vaše čisté jmění kladné, vlastníte toho více, než kolik dlužíte. Je-li vaše čisté jmění záporné, svému dědici po své smrti asi příliš velkou radost neuděláte. Čisté jmění vyjadřuje na korunu přesně vaši cenu na tomto světě.

Nyní už víte vše, abyste dokázali bezezbytku pochopit obrázek se schematickým zobrazením rodinných finančních toků:


Zdroj: autor

Stromová struktura účtů

Účty v podvojném účetnictví mají jednu příjemnou vlastnost – dají se organizovat do stromové struktury, takže jejich výpis připomíná například adresáře na disku vašeho počítače. V účetních programech určených pro domácnost je tato vlastnost často zdůrazněná a pro uživatele velmi snadno dostupná (u programů určených pro firmy je to spíše naopak). Své finanční toky tak můžete popsat velmi podrobně:

 • Čisté jmění
  • Aktiva
   • Banka
    • Běžný účet maminka
    • Běžný účet tatínek
    • Spořicí účet maminka
    • Spořicí účet tatínek
    • Brokerský účet
    • Akcie
     • ČEZ
     • Komerční banka
     • Telefónica
     • Zemní plyn
   • Stavební spořitelna
    • Stavební spoření maminka
    • Stavební spoření tatínek
    • Stavební spoření syn
   • Peníze na cestě
   • Zlato
   • Stříbro
   • Drahé kameny
   • Pohledávky
    • Půjčka sousedce
  • Pasiva
   • Kreditní karta
   • Hypotéka
   • Měnový úvěr na akcie
 • Příjmy
  • Tatínek
   • Výplata
   • Honoráře
   • Úroky
  • Maminka
   • Výplata
   • Tržby za vlněné ponožky
   • Tržby za vlněné svetry
   • Úroky
  • Dividendy
  • Úroky
  • Prodej akcií
 • Výdaje
  • Potraviny
  • Ošacení
  • Telefon maminka
  • Telefon tatínek
  • Auto
   • Poplatky
   • Opravy
   • Benzín
  • Kultura
  • Nákup akcií
  • Bankovní poplatky
  • Úroky z kreditní karty
  • Úroky z hypotéky
  • Ostatní

Mezi účty můžete peníze převádět takřka bez omezení. V praxi se však vždy snažte, abyste popisovali cestu svých peněz světem co nejvěrněji. Platíte-li svůj nájem ihned po obdržení výplaty, peníze takřka vždy putují na váš běžný účet a teprve odtud na účet pana domácího („Výdaje: Nájemné“), nikdy přímo. Přesunům příjmů přímo do výdajů se raději vyhýbejte.

Díky lehkosti, s jakou lze v podvojném účetnictví vytvářet imaginární účty pro různé příležitosti, můžete své finance zmapovat do nejmenších detailů. Pokusím se to vysvětlit na typické reálné situaci:

skoleni_13_10

Pošlete-li peníze z účtu „Běžný účet maminka“ na účet „Běžný účet tatínek“, může dojít k tomu, že peníze na maminčině účtu už nejsou, ale na tatínkův dosud nedorazily. Takový stav může trvat klidně i několik dní. Proto je vhodné při převodech peněz z jednoho bankovního účtu na druhý použít nějaký mezistupeň, přes který se peníze přeúčtují. Pro tyto účely je v hierarchii vytvořený účet „Peníze na cestě“. Zde vidíte přesnou výši obnosu, který se vám toulá kdesi po světě.

O čem si přečtete příště

Dnes jsme si vysvětlili, jak lze popsat finanční toky ve vaší domácnosti. V další části seriálu si ukážeme, jaké užitečné informace o svém hospodaření můžete ze svého domácího účetnictví vyčíst.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).