Hlavní navigace

Dvakrát a dost. S bodovým systémem snadno bez řidičáku

2. 3. 2016
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Ministerstvo dopravy připravuje nový systém bodování řidičů. Navrhuje také výrazně zvýšit pokuty za vážnější prohřešky. Vyjezdit si můžete i 75 000 Kč.

Ministerstvo dopravy připravuje nový bodový systém, který vás už za dva těžké prohřešky na silnici připraví o řidičák. Na lehké hříchy naopak řidiči doplatí méně, z hlediska bodů i pokuty. Stržení bodů by se mělo oznamovat, přesáhne-li polovinu bodového konta.

Neoznámený bod neplatí? Nesmysl

Debatu o tom, kdy řidičům oznamovat stržení bodů (tedy zda po každém přestupku, v polovině nebo jenom při odebrání ŘP) podnítily poplašné zprávy v médiích. Podle nich z rozhodnutí Josefa Baxy, předsedy Nejvyššího správního soudu, vyplývá, že pokud vás úřad neinformuje o stržení bodů, pak to pozbývá platnosti. Tvrzení mělo kořeny v unáhleném výkladu zmíněného rozhodnutí.

Předmětem daného sporu byly špatně stržené body, kvůli kterým se řidič tzv. vybodoval. Mezi spácháním přestupku a pravomocným rozhodnutím totiž došlo ke změně zákona, který mu za telefonování za volantem přisuzoval původně tři body, dle nového znění pak dva. Shodou okolností zmíněné tři body byly posledními na kontu řidiče, který tak přišel o své oprávnění. Řidič požadoval aplikaci zásady z trestního práva i v případě přestupku tak, aby úřady při rozhodování uvažovaly pozdější znění zákona, který je pro něj příznivější (tedy dva body místo tří). V tom mu NSS také vyhověl, takže řidič svůj jeden zbylý bod uchránil a o „papíry“ nepřišel.

Baxa však také v rozhodnutí uvedl, že by lidé měli vědět o každém strženém bodu, pokud jde o trest. Podle zákona je to přitom nyní nutné, jen když se řidič vyboduje. Šlo však o doporučení, nikoli závazné rozhodnutí, které by úřadům zavádělo novou povinnost.

Nový systém bodování i změny v oznamování

V souvislosti s mediální smrští ale začalo Ministerstvo dopravy ČR (MD) uvažovat o tom, že by úřady informovaly řidiče dříve než při dosažení hranice 12 bodů. Připravované řešení musí být ale kompromisem kvůli administrativnímu a finančnímu zatížení úřadů, pro které by oznamování bodů za každý přestupek znamenalo zasílání desítek tisíc doporučených dopisů měsíčně. Vše zatím nasvědčuje tomu, že k informování by mělo docházet minimálně po dosažení poloviny počtu bodů, řekl serveru Měšec.cz Tomáš Neřold, tiskový mluvčí ministerstva dopravy.

Spolu s tímto opatření ale MD navrhuje také restrukturalizaci bodového systému. Na našich silnicích zahyne za rok 700 lidí, statistiky ukazují, že někteří řidiči opakovaně ignorují pravidla a hrozba pokuty ani ztráty bodů na ně neplatí, vysvětlil serveru Neřold s tím, že sazby pokut se za posledních let výrazně neměnily a nízké jsou i v evropském srovnání.

Ministerstvo chce proto výrazněji postihovat závažné a vědomé přestupky a méně naopak ty bagatelní. Za nejzávažnější přestupky, které přímo ohrožují životy, navrhuje ve správním řízení pokuty až ve výši 75 000 Kč. U blokových pokut plánuje ministerstvo v případě závažných přestupků sazbu 5000 Kč, 2500 Kč a 1500 Kč.

U těch bagatelních (například špatné parkování, zapomenutý řidičák nebo techničák, nerozsvícená světla) pak ministerstvo navrhuje snížit rozsah blokové pokuty na 0–1500 Kč. Zároveň zvýšíme rozsah u správního řízení (až 5000 Kč), abychom více motivovali zaplatit na místě, popisuje dále Neřold.

Za přestupky by se měly strhávat body ve třech pásmech. Nyní jsou za 2, 3, 4, 5, 6 i 7 bodů a málokdo se podle něj orientuje v tom, kolik bodů se strhává za jaký přečin.

Nově by si tedy řidiči mohli za nejtěžší přestupky na silnici vykoledovat 6 bodů. Pokud by spáchali za rok dva takové obdobné přestupky, přijdou o řidičský průkaz. Podobně by fungovalo i „třikrát a dost“, tedy přestupky za čtyři body. Za ty nejméně závažné by se strhávaly body dva.

Přestupek Současná bloková pokuta (Kč) Navržená bloková pokuta (Kč) Současná pokuta ve správním řízení (Kč) Navržená pokuta ve správním řízení (Kč) Současné body Navržené body Důvod
Řízení vozidla s více než jedním promile alkoholu v krvi / odmítnutí zkoušky na alkohol 25 000 – 50 000 25 000 – 75 000 7 6 Za rok 2015 je evidováno přes 4500 nehod způsobených pod vlivem alkoholu, při kterých bylo usmrceno 62 osob a přes 2200 bylo zraněno
Řízení vozidla pod vlivem alkoholu (pod jedno promile) 2500 – 20 000 5000 – 25 000 7 6  
Překročení rychlosti o 50 km/h a více (o 40 km/h a více v obci)              Nepřiměřená rychlost byla příčinou 40 % smrtelných nehod v loňském roce
            
5000 5000 – 10 000 5000 – 25 000 5 6
Vjíždění na železniční přejezd přes zákaz do 2500 5000 2500 – 5000 5000 – 25 000 7 6 32 lidí zemřelo při střetu auta s vlakem, přes 160 střetnutí vlaků s autem za 2015
„Jízda na červenou“ – nezastavení na signál nebo pokyn „stůj“ do 2500 5000 2500 – 5000 5000 – 25 000 5 6 Nedání přednosti zapříčinilo v loňském roce 89 smrtelných nehod
Držení telefonu při řízení do 1000 2500 1500 – 2500 2500 – 10 000 2 2 Nevěnování se řízení způsobilo za loňský rok přes 15 tisíc nehod, při kterých zahynulo téměř 90 osob
Nepoužití bezpečnostního pásu do 2000 1500 1500 – 2500 1500 – 5000 3 4 Druhý nejčastější přestupek (tvoří 20 % evidovaného bodovaného jednání), 1/3 usmrcených při dopravních nehodách v roce 2014 nebyla připoutána
Nepoužití autosedačky nebo nepřipoutání dítěte do 2000 1500 1500 – 2500 1500 – 5000 4 4  
Řízení bez řidičského oprávnění (= motorista není držitelem řidičského oprávnění) 25 000 – 50 000 25 000 – 75 000 4 4  
Řízení bez profesní způsobilosti 5000 – 10 000 5000 – 25 000 3 4  
Řízení bez pravidelné lékařské prohlídky (důchodci a profesionálové) 5000 – 10 000 5000 – 25 000  
Nehoda s ublížením na zdraví 25 000 – 50 000 25 000 – 75 000 7 6  
Předjíždění vozidla v případech, kdy je to zakázáno 5000 5000 – 10 000 5000 – 25 000 7 6  
Parkování na místě vyhrazeném pro invalidy 2500 5000 – 10 000 2500 – 10 000  
Otáčení se, couvání nebo jízda v protisměru na dálnici 5000 5000 – 10 000 5000 – 25 000 7 6 Nesprávné otáčení nebo couvání bylo v loňském roce 3. nejčastější příčinou dopravních nehod
Ohrožení chodce na přechodu 0 – 2500 2500 2500 – 5000 2500 – 10 000 5 6  
Nedání přednosti v jízdě 0 – 2500 2500 2500 – 5000 2500 – 10 000 4 4  
Jízda na motocyklu nebo mopedu bez přilby 0 – 2000 1500 1500 – 2500 1500 – 5000 3 4  
Neuposlechnutí zákazu nebo příkazu směru jízdy 0 – 2000 1500 – 2500 5000 – 25 000  
Nezastavení vozidla při dopravní nehodě (= jsem účastník nehody, od které ujedu) 2500 – 5000 5000 – 25 000 7 4  
Neohlášení dopravní nehody policistovi 2500 2500 – 5000 2500 – 10 000 Při škodě nad 100 tisíc je již nyní povinnost ohlásit nehodu Policii ČR
Nedovolené opuštění místa dopravní nehody (tj. nesetrvání na místě, nevyčkal příjezdu policie) 2500 – 5000 5000 – 25 000 7 4  
Jízda se zadrženým osvědčením o registraci vozidla (technickým průkazem) 10 000 – 20 000 25 000 – 75 000 Váže se k novele zákona 361/2000 Sb. – nově má policista možnost při zjištění zvláště závažných technických závad okamžitě zabavit osvědčení o registraci vozidla; výška sankce je tak úměrná tomu, že se jedná o vědomé, úmyslné porušování zákona
Řízení vozidla bez registrační značky 5000 – 10 000 5000 – 25 000  
Řízení vozidla se zakrytou či nečitelnou registrační značkou 5000 – 10 000 5000 – 25 000  
Řízení technicky nezpůsobilého vozidla (z důvodu nebezpečné závady) 2500 5000 – 10 000 2500 – 10 000 5 4  
Svěření řízení vozidla osobě, o níž provozovatel nezná údaje potřebné k určení její totožnosti 5000 – 10 000 5000 – 25 000  
Méně závažné přestupky – níže vybrané příklady
Špatné parkování 0 – 2000 0 – 1500 1500 – 2500 1500 – 5000 Snížení blokové pokuty a zvýšení pokuty ve správním řízení má motivovat zaplatit sankci na místě.
Zapomenuté doklady 0 – 2000 0 – 1500 1500 – 2500 1500 – 5000  
„Nerozsvícená světla“ – porušení ustanovení o osvětlení vozidla 0 – 2000 0 – 1500 1500 – 2500 1500 – 5000  

Zdroj: Ministerstvo dopravy

Vybodovat se? Specialita mužů

Ačkoli řidičský průkaz vlastní 56 % mužů a 44 % žen a poměr je tak téměř vyrovnaný, alespoň nějaký bod na svém kontě má 82 % mužů a 18 % žen. Podle statistik ministerstva dopravy se k 10. 12. 2015 za minulý rok vybodovalo 39 523 řidičů. Z toho ve 36 864 případech se jednalo o muže a jen u 2659 osob byla řidičem žena. Nejvíce vybodovaných řidičů je podle statistik ministerstva ve věku 29 let (mužů ve věku 29 a žen ve věku 30 let).

Nejčastějším páchaným přestupek v minulém roce bylo překročení povolené rychlosti v obci o více než 5, ale méně než 20 km/h. Následuje jízda bez pásů a manipulace s mobilem při řízení. Žebříček „top deseti“ přestupků za minulý rok shrnuje následující tabulka:

Nejčastější přestupky v roce 2015 Počet řidičů, kteří přestupek spáchali
Překročení nejvyšší povolené rychlosti v obci o méně než 20 km/h (ale o více než 5 km/h) 155 628 osob
Porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přílbu 85 207 osob
Manipulace s telefonním přístrojem nebo jiným hovorovým či záznamovým zařízením při řízení 47 233 osob
Překročení nejvyšší dovolené rychlosti v obci o 20 km/h a více 37 153 osob
Překročení nejvyšší dovolené rychlosti mimo obec o méně než 30 km/h (ale o více než 10 km/h) 35 769 osob
Porušení povinnosti dát přednost v jízdě 11 779 osob
Překročení nejvyšší dovolené rychlosti mimo obec o 30 km/h a více 10 316 osob
Nezastavení na signál, který přikazuje zastavit vozidlo 7542 osob
Ohrožení pod vlivem návykové látky – výkon zaměstnání nebo jiné činnosti, při kterých by řidič mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo způsobit značnou škodu na majetku, ve stavu vylučujícím způsobilost, který si pachatel přivodil vlivem návykové látky 7449 osob
Řízení vozu či jízda na zvířeti pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky 6177 osob

Zdroj: ministerstvo dopravy

Tip do článku - účto fakturace duben

Z hlediska krajů podle statistik nejhůře jezdí řidiči v tom Středočeském (61 336 přestupků a trestných činů), nejlépe naopak v Karlovarském (12 888 přestupků a trestných činů).

3 body za školení

Víte, že za absolvování školení bezpečné jízdy si můžete nechat ze svého konta umazat tři „trestné“ body? Loni této možnosti využilo 2173 řidičů. Body se vám umazávají také s každým rokem bez přestupku.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).