Hlavní navigace

Názory k článku Darovat, či nedarovat krev?

 • Článek je starý, nové názory již nelze přidávat.
 • 5. 8. 2019 6:38

  VlK

  Po sepsání článku v červnu a odeslání redakci došla další reakce SÚKLu mimojiné i k tomuto tématu. Poslal jsem ji dodatečně redakci, bohužel nevyšla. Dávám ji aspoň takto do komentáře pro úplnost.

  Bez jakéhokoliv odůvodnění (výzkumem apod.) stále tvrdí, že „je vhodné, aby byl dotazník vyplněn přímo před odběrem a nemohlo tak dojít k opomenutí resp. k nedoplnění nových skutečností.“ Asi bych měl navrhnout, aby lékař neměl přístup k historické zdravotnické dokumentaci, aby anamnézu pacienta před každým ošetřením tahal z pacienta a „nemohlo tak dojít k opomenutí resp. k nedoplnění nových skutečností.“ Tenhle „bezpečnější“ způsob by se měl přece prosadit i jinde. Např. zakázat dlouholetou iniciativu vlády předvyplnit daňové přiznání, vždyť může dojít k opomenutí resp. k nedoplnění nových skutečností! Vážně. Děsí mě, že i ve zdravotnictví se tak v hojném počtu stále používá argument „ustálenou praxí“. Zvláště když pochází od autority SÚKLu, která pak zdá se tuto „ustálenou“ praxi sama vytváří a současně konzervuje povinností ji používat. V odkazovaných doporučených postupech ČLS JEP jsem zběžně nenašel nic o doporučení natož povinnosti ručně vyplnit dotazník dárcem. Mimochodem ustálenou praxi bylo pouštění žilou nebo ustálená praxe byla příčinou tzv. horečky omladnic (z pitevny k porodu bez umytí rukou).

  Pro přesnost, neupravovaná část reakce SÚKLu:
  „...Forma dotazníku pro dárce krve a jejích složek je pak blíže specifikována doporučením vypracovaným odborníky (transfuzními lékaři) sdruženými v odborné společnosti - Společností pro transfuzní lékařství ČLS JEP (viz http://www.transfuznispolecnost.cz/index.php?page=dokumenty&identifikator_kategorie=DOPORUCENE_POSTUPY ). Co se týká času a způsobu popř. místa vyplňování dotazníku pro dárce, ten již konkrétně legislativně vyhláškou č. 143/2008 Sb. upraven není. Požadavek na vyplnění dotazníku před samotným odběrem vychází z ustálené praxe při provádění odběrů, kdy je příchod dárce nejdříve zaregistrován v kartotéce příslušného zařízení. Obvykle je pak informačním systémem zařízení vygenerován přímo dotazník s hlavičkou obsahující údaje identifikující dárce a datum. Ten je pak (po vyplnění podpisu dárce i pověřeného zdravotnického pracovníka) evidován společně s další dokumentací k tomuto konkrétnímu odběru. Z hlediska zajištění poskytnutí informací maximálně validních je vhodné, aby byl dotazník vyplněn přímo před odběrem a nemohlo tak dojít k opomenutí resp. k nedoplnění nových skutečností. Tato opatření směřují k základnímu cíli a tím je výroba maximálně bezpečného transfuzního přípravku a ochrana příjemce krevní transfuze i dárce krve samotného. Je nám líto, že tuto ustálenou praxi v zařízeních transfuzní služby vnímáte jako zatěžující, nicméně věříme, že i přesto zůstanete v řadách aktivních dárců krve.“

 • 6. 8. 2019 16:42

  dr. P. Turek, Transfuzní odd. Thomayerovy nem. (neregistrovaný) 193.179.62.---

  Vážení,
  ke článku jsem se dostal naprostou náhodou (přeposlal nám ho manžel naší kolegyně). Článek obsahuje řadu nepřesných a někdy i zavádějících informací a zasluhoval by přenést na fórum, kde by se na otázky dostalo správných odpovědí a pochybnosti byly vysvětleny. Např. na stránky Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP < www.transfuznislopecnost.cz >

  Ad "nezištné dárcovství":
  - darování krve by mělo být nezištné nejen z důvodů etických, ale také z důvodů zdravotnických. Je jednoznačně prokázáno, že finančně motivovaní "dárci" jsou častěji zdrojem infekce přenesené na příjemce transfuze, protože ve vidině finančního prospěchu častěji neuvedou skutečnosti, které by mohly vést k jejich vyřazení z dárcovství. Daňový odpočet je formou ocenění, která toto riziko minimalizuje, protože nepřináší dárci "hotovost na ruku", ale jen "úlevu od povinnosti" a to navíc s velkým časovým odstupem (Kolik dárců daňovou úlevu čerpá není možné zjistit, bylo by nutné individuálně ověřit každé daňové přiznání. Takže mluvit "o většině" je zcestné)

  Ad posouzení způsobilosti k odběru:
  - k odběru by rozhodně neměli chodit dárci, kteří v průběhu předchozích 14 dnů prodělali jakékoli onemocnění nebo byli v úzkém kontaktu s nemocným s infekční chorobou, ani dárci, kteří se necítí dobře a mají pocit, "že na ně něco leze". Důvodem k dlouhodobému nebo trvalému vyřazení může být závažnější onemocnění dárce, při kterém hrozí riziko, že by dárce byl odběrem ohrožen / poškozen, a prodělání nebo nosičství některých krví přenosných infekcí (HIV, žloutenka typu B nebo C, syfilis ...). Na podrobnosti asi tady není prostor

  Ad volno k odběru:
  - podle platných předpisů (zákoník práce) má dárce nárok na volno na dobu odběru a potřebné rekonvalescence a na dobu cesty k odběru a zpět. Skutečnost, zda zaměstnavatel toleruje celodenní nepřítomnost závisí na jeho úvaze, na typu práce, dostupnosti transfuzního odd., frekvenci odběrů aj. (mnoho dárců se po odběru na pracoviště vrací, ale většinou zaměstnavatel toleruje nepřítomnost 3-5x do roka při darování plné krve)

  Ad vyplňování dotazníku:
  - stávající předpisy vyžadují, aby od dárce byly získány předepsané informace v aktuální a prokazatelné podobě (takže alespoň podpis dárce musí být aktuální). Vše ostatní je otázkou dohody a praktické proveditelnosti. Takže záleží i na možnostech daného transfuzního oddělení. Na našem oddělení dáváme dárcům dotazník s předtištěnou hlavičkou (jméno, příjmení, rodné číslo), odpovědi na otázky musí dárce pokaždé zaškrtnout sám (námi užívaný informační systém neumí přenést informace z předchozího odběru do dotazníku. Tolerujeme však, pokud opakovaný dárce místo výčtu chorob v dávné minulosti uvede "viz minulý dotazník"). Pro dárce plazmy, kteří chodí k odběru v měsíčních intervalech máme připraven zkrácený dotazník (odkaz na "základní vstupní dotazník", kde jsou uvedeny choroby z dávnější minulosti, je automatický). Lze si samozřejmě představit třeba systém, kdy by dárce vyplňoval data elektronicky (přes mobil či z domova, kde by měl předchozí verze uloženy) a data by se přímo přenesla do informačního systému transfuzního oddělení a další vymoženosti (včetně třeba elektronického podpisu na dotazníku ...), otázka však je, zda by takový systém vyhovoval všem dárcům (těm starším asi ne), kolik by vybudování podobného systému stálo, jak by byla vyřešena ochrana dat, jak pružně by bylo možné provádět změny (např. doplnění / úprava otázky ..) a také, zda budování podobného systému má smysl, když vyplnění dotazníku trvá dárci max. 5x ročně cca 5 mim. a dárce přitom stejně stráví na transfuzním odd. nějaký čas čekáním (na odběr kontrolního vzorku, na jeho vyšetření, na pohovor u lékaře ...).

  Tyto záležitosti by asi měly být předmětem diskuse mezi dárci a transfuzními odděleními -spolupráci je vhodné "kultivovat". Ale vést diskusi má smysl jen tam, kde mohou obě strany reagovat ...

  pt

 • 8. 8. 2019 11:29

  VlK

  Dle mě nemá smysl se přít o něčem, co je věcí čistě názorů, např. co je zištné nebo v jakém diskuzní fóru by měla být tato diskuze nebo to, co v článku neřeším (o rozdílu mezi placeném a neplaceném odběru článek vůbec není).

  ad volno při odběru - zákoník práce 262/2006 § 203 (2) -
  Citace ze zákoníku práce: Pracovní volno pro jiný úkon v obecném zájmu zaměstnanci d) k činnosti dárce při odběru krve a při aferéze; přísluší pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu cesty k odběru, odběru, cesty zpět a zotavení po odběru, pokud tyto skutečnosti zasahují do pracovní doby v rámci 24 hodin od nástupu cesty k odběru. Pokud na cestu k odběru, na odběr a cestu zpět nestačí 24 hodin, přísluší pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za prokázanou nezbytně nutnou další dobu, pokud zasahuje do pracovní doby. Nedojde-li k odběru, přísluší pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku jen za prokázanou nezbytně nutnou dobu nepřítomnosti v práci.
  Pokud někomu zajímá právní diskuze, tak třeba zde: https://www.podnikatel.cz/clanky/pradvidelne-daruje-krevni-plazmu-za-odmenu-narok-na-placene-volno/ nebo https://www.praceamzda.cz/clanky/darovani-krve-krevni-plazmy
  Obvykle dárcům krve stačí informace uvedená v článku: pro dárce je to den na uskutečněný odběr, nezbytný čas při neuskutečněném odběru.

  Darování krve či krevních součástí považuji za ušlechtilé, ať je z jakýchkoliv důvodů (pokud nedochází ke lži apod). Jen nepovažuji za ušlechtilé to, že darování krve de fakto částečně platí zaměstnavatelé (v míře větší než nutné).

  Souhlasím, že každý dárce má jiné požadavky a jiné důvody darovat nebo nedarovat - viz také komentáře pod tímto článkem. Jsme různí, někdo přestane darovat, protože platí u zubaře (dle komentáře pod tímto článkem), nebo že se jejich krev prodává, jiným vadí neustále psaní stále stejných historických zdravotních údajů. Nezavděčíte se všem stejně - aneb souhlasím s vámi, že pokud byste všem vnutili jen online vyplňování, přihlašování - ztratíte jiné dárce. Stejně jako jinde - někdo preferuje nakupování v samoobsluze, někdo s prodavačkou někdo přes e-shop. A mnohé obchody nabízí vícero různých možností.

  Osobně mě mrzí útočnost této diskuze, protože věřím, že oběma stranám jde o stejnou věc, nebo aspoň mně jde o to, aby bylo co nejvíc dárců (kteří správně popíšou svou krev, resp. svůj zdravotní stav), aby je co nejméně demotivovali zbytečné záležitosti. A našlo by se jich relativně dost.

 • 29. 8. 2019 6:46

  VlK

  ad Volno k odběru:
  Zdroj: https://www.bozpinfo.cz/pracovni-volno-v-den-darovani-krve-co-kdyz-ho-nebudu-cerpat

  Jsem dárcem krve a v den darování krve bych rád šel do práce na odpolední směnu. Vím, že nemusím. Pracuji jako řidič vysokozdvižného vozíku. Můj nadřízený nevidí problém v tom, že ráno daruji krev a nastoupím na odpolední směnu. Ale co kdybych způsobil úraz jiné osobě?

  Spíš byste měl podobnou otázku položit lékaři. Já nevím, jak často chodíte darovat krev, zda pravidelně, nebo jen občas, a jestli jste daroval plnou krev nebo plazmu či destičky, protože mezi těmito odběry jsou jednak různé intervaly a jednak jsou z medicínského hlediska různě náročné pro organizmus dárce. A to já tzv. „od zeleného stolu“ posoudit nemohu. Zákoník práce jasně hovoří o tom, že „přísluší pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu cesty k odběru, odběru, cesty zpět a zotavení po odběru, pokud tyto skutečnosti zasahují do pracovní doby v rámci 24 hodin od nástupu cesty k odběru“. Z toho tedy vyplývá, že uvedená doba je primárně určena k zotavení zaměstnance po odběru. Chápu, že váš vedoucí nemá problém s tím, abyste nastoupil, protože nebude mít starost s tím, kým vás nahradí. Tady ale záleží na vás, především na tom, jak se cítíte. V zásadě nejde jen o to, že byste mohl způsobit úraz někomu jinému, ale jde primárně o to, že může dojít i k vašemu úrazu (omdlíte a vypadnete z vozíku apod. – takových případů jsem řešila několik). V tomto směru se vašemu vedoucímu divím a domnívám se, že bere otázku bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti na dosti lehkou váhu.

 • 5. 8. 2019 7:56

  Libor (neregistrovaný) 82.117.130.---
  Naprosto sobecký autor, snad tento článek nebude nikdo brát vážně.

  Nechodím darovat pro pár stovek na daních, nechodím pro den volna, nechodím pro MHD zdarma. Darovat chodím, abych pomohl ostatním (ano, zde máte pravdu - daruji pro dobrý pocit; i když xx odběrů ani toto už neplatí, ten dobrý pocit se skoro vytratil).

  ...pravidelně sledován zdravotní stav, např. i testem HIV, pokud máte (nebo váš partner) promiskuitní typ života... - v případě promiskuitního života nemáte na transfúzní stanici co dělat, sobecké jednání

  ...Pokud jste nějak nalomeni, v inkubační lhůtě může být odběr krve značně rizikový.... - píšete dále o kolegovi. Opět sobecký pohled, nejde o dárce, ale o ty, kterým ta darovaná krev má pomoci, někdo oslabený, úrazem či nemocí a přijde mu krev od dárce např. s chřipkou, to mu moc nepomůže.

  ...musíte se v prvé řadě minimálně pár dní dopředu objednat – musíte plánovat. .... - v Praze ani v Plzni se na darování krve neobjednává, chci přijít, přijdu (u krevních destiček a plazmy je to jiné, zde je málo přístrojů a odběr je dlouhý)

  ...Svým podpisem potvrzujete úplnost a správnost dotazníku. Stále dokola vyplňujete ručně jméno a RČ. ... - jméno a RČ...jak dlouho vám to zabere? 7 vteřin? Mám za sebou pár operací a i když mě nabví dotazník vyplňovat, těch pár minut nic není. A pokud zamlčujete informace a poté svým podpisem potvrdíte správnost, je dobře, že takový člověk nedaruje.

  ...můj dlouholetý problém s pravdomluvností... - sám tedy píšete, že jste sobecký lhář. Měl byste být vyřazen z dárců.

  Pro dobro vás i ostatních, stáhněte článek. Choďte raději prokrastinovat na výlety a doufejte, že pokud někdy budete potřebovat cizí krev, dostanete ji od někoho zodpovědnějšího, než jste vy,

 • 6. 8. 2019 7:27

  VlK

  Děkuji za názor.

  Věřím, že lidé, co dostali mou krev, by nesouhlasili s vaším názorem, že bych neměl darovat krev.

  Důvody, které jsem za ta léta vyslechl jsou různá. Dovolil jsem si je vypsat všechny. Darovat by neměl dle poučení dárce ten, kdo náhodně střídá partnery. Co přesně to znamená nevím, to nechávám na svědomí jiných. Jen se obávám, že kdyby daroval jen ten, kdo má jednoho partnera, moc by nás nezbylo. V každém případě i žárlivec, který má stálou, i když možná nevěrnou partnerku, je za mě vítán mezi dárci.

  Ad inkubační doba: "Inkubační doba představuje období mezi vstupem nákazy do organismu a vypuknutím nemoci" tedy jedná se o často bezpříznakové období. Jediný způsob, jak má dárce šanci zjistit, že je v inkubační době, je dle nemoci u svých blízkých (tedy nejde darovat, i když se cítí naprosto zdráv) nebo citlivější jedinci jsou schopni u sebe detekovat i inkubační dobu dle příznaků jako je únava (která může mít tisíce příčin). Stejně tak kolega byl naprosto zdravý, když šel na odběr, jen se pravděpodobně trefil do nějaké inkubační doby. Dle krevních testů byla nějaká hodnota pro odběr na hranici, ale moc potřebovali krev a jeho (a ani mě v té době) by nenapadlo jít proti názoru lékaře a to i v případě, že bych věděl, co ta hraniční hodnota znamená, může znamenat a raději nedarovat.

  V Brně je doporučeno se objednávat na darování plné krve, ale nemusí se. Na přístrojové odběry lze jen po objednání.

  Zamlčoval jsem informace dle instrukcí personálu transfuzní stanice. Např. se ptají na operace. Operací je i operace po zlomenině, která byla v dětství. Problém s pravdomluvností nerovná se lhář, v tomto případě je tím myšleno, že stále dokolečka píšu do dotazníku např. i tu operaci zlomeniny v dětství, i když mi stále dokolečka opakují, že ji tam nemusím psát.

  Vaše reakce svědčí o tom, že naopak článek upozorňující na inkubační dobu, je potřebný. A to i mezi dlouholetými dárci.

 • 5. 8. 2019 9:06

  Jo.Kr (neregistrovaný) 94.124.185.---

  Souhlasím, že opakované vyplňování dotazníku je problém jež by se měl řešit.

 • 7. 8. 2019 15:06

  xf (neregistrovaný) ---.cheapernet.cz

  "by se měl"

  Jsem pro, "ono by se mělo". No tak zařídit to jistě jde, ale neudělá se to "se", musí to udělat nějaká konkrétní osoba. A ta konkrétní osoba nežije z many nebeské. Takže ji "někdo" bude muset zaplatit. A teď budu hádat: ten "někdo" nebude chtít (platit daně, ještě více daní a odvodů). Ten někdo bude namítat, že roste administrativa a počet "účedníků". No jistě že roste, když máme lidi s představami "by se měl". Ostatně nejde jen o lidi, ale o programy, počítače, programátory, údržbáře, počítače, tiskárny, co budou chtít za výkon onoho "be se mělo" zaplatit.

 • 8. 8. 2019 11:39

  VlK

  V tuto chvíli tak daleko nejsme.
  Min. dvě transfuzní oddělení řeší, jestli je vůbec dovoleno předvyplnovat dotazník, odkazují se na SÚKL, že jim to zakazuje. Vyjádření SÚKL máte výše. Optimisticky vyznívá, že někde to prý už jde (odběry plasmy).
  A jestli a kdo to udělá a jestli se mu to vyplatí bych nechal čistě na něm. A také jak.
  A taky mám představy by se mělo - nicméně co nejméně by se mělo řešit z vrchu povinně. Jedna věc je předávání zkušeností, doporučení, druhá věc je vyjádření SÚKLu de fakto nařizující ať dotazník vyplňují dárci stále dokola.

 • 5. 8. 2019 10:04

  Victor (neregistrovaný) 89.29.125.---

  Nějak jsem tam nezachytil po kterých prodělaných nemocích krev nelze darovat.

 • 6. 8. 2019 6:56

  VlK

  Jedině si zavolat na transfúzní oddělení. Tam vám řeknou. Částečně se lze orientovat dle dotazníku (v článku je na něj odkaz). Ale většina nemocí v dotazníků nevadí, pokud jsou ukončené, dostatečně dlouho dozadu.

  Obecně asi jen jedno pravidlo, nemá smysl chodit k odběru, pokud během posledních 14 dní jste byl jakkoliv nemocný.

 • 5. 8. 2019 12:59

  Roman (neregistrovaný) ---.cust.vodafone.cz

  Vidím to obdobně. Taky nechápu, že musím opakovaně vyplňovat hromady kolonek pořád dokola, když to nemá žádný smysl. Příklad operace slepého střeva před 20 lety a poté 30 bezproblémových odběrů. No a příště zase vypisovat operací slepého střeva před 20 lety. Zas a znova. A mimochodem, vzpomínáte na nápisy v ordinacích: Dárce krve ošetřujeme přednostně. To bylo v dobách, kdy se za léky nepriplacelo. Nyní dáte litry krve zdarma a pak necháte 5 000 u zubaře.

 • 22. 8. 2019 14:31

  Dárce z PP (neregistrovaný) 185.47.177.---

  Proč to vypisuješ? Já píšu "viz PC".

  Vlastnoruční vyplnění dotazníku musí u prvodárců rozhodně zůstat povinné, Když musí zaškrtávat, musí si otázky přečíst.
  A ani po padesáti odběrech mi vyplnění dotazníku opravdu nevadí. Stejně čekám na výsledek vzorku, tak alespoň zabiju čas.

 • 28. 8. 2019 9:14

  VlK

  co znamená zkratka "PC" v tomhle případě?

  Osobně raději si čtu, vždy mám na odběr i čekání něco na čtení. (Dokonce už jsou na odběrném místě, kam chodím, i knihy na půjčení, nejen časopisy.)

 • 5. 8. 2019 19:33

  Honza (neregistrovaný) ---.net.upcbroadband.cz

  A co pan Šťáva na toho nemyslíte? Víte co stojí provoz takového zámku?

 • 6. 8. 2019 7:35

  Ředěný Sirup (neregistrovaný) 83.240.61.---

  Darujte raději krevní plasmu. My to zase rádi s českými politiky výhodně zobchodujeme.

  Váš český Sirup ze Švýcarska

 • 6. 8. 2019 17:05

  fantom (neregistrovaný) ---.client.rionet.cz

  Chodil sem darovat pravidelne ,mam 80 odberu.Ve Frydku zrusili transfuzku v nemocnici a nehodlam podporovat soukromniky aby kseftovali s tim co ja daruji.Krevni centrum vlastni podnikatel ktery tuto krev dale prodava zrovna te nemocnici ,ktere sem to daroval zadarmo. Nebudu cestovat do Ostravy ani do jineho mesta.Je to opravdu zvlastni prisup, .darcu ubyva a misto toho aby o ne pecovali tak radeji zvysuji pocet moznych rocnich odberu. Kdysi se mohlo darovat 3 krat pak 4 krat a tet uz 5 krat v rocne. Jinac kdyz pujdete na rozbor krve, tak jako darci mate nizsi hodnoty nez ti co nedaruji a mate tim padem slabsi imunitu. Neznam doktory ani sestry ktere by darovali krev a to je take k zamysleni ,vzdyt by meli jit prikladem.

 • 23. 8. 2019 9:56

  bubak (neregistrovaný) 176.74.141.---

  Taky záleží kolik doktorů a sester znáte, případně jestli u všech, které znáte víte, že nedarují. Já zase znám několik, co darují.

 • 27. 8. 2019 10:48

  CZPeta (neregistrovaný) ---.eurotel.cz

  Teoreticky můžete i 6x do roka (dá se to tam nacpat ale další rok víc jak 4 odběry neuděláte)

 • 9. 8. 2019 17:45

  Yarda (neregistrovaný) 188.75.142.---

  Když jsem sloužil vlasti, uzavírali jsme různé socialistické závazky. Já jsem se přihlásil jako dárce krve, myslel jsem, že tohle má nějaký význam. Čekal jsem, co se bude dít, nic se nedělo, ptal jsem se našeho doktora, co s tím je, údajně seznam přihlášených dárců krve předali do transfúzky do Chomutova a odtamtud odpověděli, že o jednorázové dárce nemají zájem. Tak jsem si pomyslel, že s tím darováním krve to není tak žhavé a už jsem se nevnucoval.

 • 20. 8. 2019 11:10

  seniorskeptik

  Darovat krev zadarmo by chtěli. Ale běda, jak zajdete s receptem do lékárny! Bezdoplatkové léky nemáme, musíte si vzít zpoplatněný ekvivalent! V Německu si vaši krev koupí a za, pro nás celkem slušný, peníz. Takže až bude naše zdravotnictví opět zdarma, jako tomu bylo dříve a jak to také má, podle ústavy, být, tak se, pokud bude zájem, stanu dárcem, dříve rozhodně ne!

 • 22. 8. 2019 14:44

  Dárce z PP (neregistrovaný) 185.47.177.---

  Neznám nikoho, kdo by začal darovat krev kvůli daňovému odpočtu. Neznám nikoho, kdo by začal darovat kvůli dni volna. A neznám nikoho, kdo by chodil pravidelně dávat krev kvůli stravence, natož kvůli testům na HIV. Ona ta pravděpodobnost nezodpovědného chování u pravidelných dobrovolných dárců bude výrazně klesat. Někdy mi připadá, že autoři článků uměle vytvoří "problém", aby o něm mohli psát.

  Nebo si fakt umíte představit, že se v pondělí ráno vzbudíte a řeknete si: do výplaty daleko, místo do práce si zajdu pro stravenku a nižší daňový základ a pak s tím vyrazím za prostitutkami?

 • 22. 8. 2019 20:30

  Krtek (neregistrovaný) 176.62.232.---

  Tak já zrovna lidi, co to dělaji kvůli odpočtu na daních a dni volna, znám. Dokonce tam jeden nahnal celou rodinu.

 • 29. 8. 2019 15:20

  Jiří (neregistrovaný) ---.212.broadband18.iol.cz

  Já chodil celkem pravidelně 2-3 odběry ročně, spíš kvůli tomu pocitu, že aspoň něčím se dá pomoci a také kvůli tomu, kdybych sám někdy potřeboval.
  Přestal jsem v okamžiku, kdy mi na tranfůzce řekli, že si mám na netu nejdříve zjistit zda je o mou, vcelku běžnou skupinu, zrovna zájem. Ten den jsem si tedy vzal dovolenou a šel nasranej domů. I v té době se mluvilo o nedostatku jakékoliv krve, takže jsem neviděl důvod proč by nemohli odebranou krev přeposlat někam kde je potřeba. Pořád se doporučovalo chodit do jednoho střediska, tak jsem se toho držel. Už jsem se přestěhoval a tak pokud bych se rozhodl jít opět darovat bylo by to jinam, ale pořád je ve mě takový otrávený pocit, který mi brání překonat tu lenost hledat místní transfůzku a zase začít chodit darovat.
  Ponechme stranou Diag human a další šmejdy obchodující s darovaným :-)

 • 26. 8. 2019 18:24

  Tarzan

  Já začal, jen abych nemusel 1 den do otroctví.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).