Hlavní navigace

ČSOB mění od července obchodní podmínky. Přehled hlavních změn

29. 3. 2023
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Platby na kontakt, vyšší transakční limity, kurzy platebních karet a pojištění pro starší děti. To je jen výčet změn platných od začátku letních prázdnin.

Nové všeobecné obchodní podmínky ČSOB budou platit od 1. 7. 2023. Tady je seznam hlavních změn.

Nová služba: platba na kontakt

ČSOB také bude podporovat službu platba na kontakt. Technicky vzato jde o tuzemský jednorázový platební příkaz zadaný v Aplikaci ČSOB Smart s uvedením jedinečného identifikátoru příjemce, kterým je registrované telefonní číslo místo čísla účtu příjemce.

Registr mobilních čísel propojených s bankovním účtem vede Česká národní banka. Registrovat lze jen telefonní číslo od operátorů působících v ČR nebo na Slovensku.

K jednomu telefonnímu číslu může být přiřazen a registrován pouze jeden účet.

V případě požadavku na registraci jiného telefonního čísla, než jaké je k účtu v bance uvedeno, majitel účtu nebo disponent potvrdí jeho výběr prostřednictvím SMS zprávy. Poté potvrzuje registraci telefonního čísla a vybraného účtu Smart klíčem. Po úspěšné registraci můžete ihned přijímat Platby na kontakt.

Maximum 6 měsíců, pokud nedojde k platbě

Registrace telefonního čísla a vybraného účtu je platná 6 měsíců od dne registrace, ledaže ji zrušíte dříve. Registrace se také automaticky prodlouží o dalších 6 měsíců vždy při zadání Platby na kontakt, a to i v případě, že nedojde k její autorizaci majitelem účtu, nebo pokud nedojde k provedení platby.

Pokud dojde k ukončení smluvního vztahu k elektronickému bankovnictví majitele/disponenta nebo v případě, kdy již nemáte oprávnění nakládat s peněžními prostředky na vybraném účtu, bude registrace zrušena ze strany ČSOB.

Kontaktuje-li ČSOB osoba odlišná od majitele/disponenta, která požaduje novou registraci dosud registrovaného telefonního čísla, ale k jinému platebnímu účtu, může být původní registrace zrušena na základě souhlasu majitele/disponenta, nebo i na základě výpovědi služby ze strany ČSOB.

Majitel/disponent účtu může registraci telefonního čísla zrušit kdykoli okamžitě, pokud se rozhodne službu Platbu na kontakt nevyužívat.

ČSOB je oprávněna z bezpečnostních důvodů zrušit registraci telefonního čísla, o čemž majitele/disponenta informuje bez zbytečného odkladu.

Při platbě na kontakt půjde poslat min. 1 Kč a max. 5000 Kč/platbu,pokud banka příjemce umožňuje přijmutí platby a má-li příjemce platby provedenou registraci telefonního čísla.

Vyšší limity přes Smart klíč

Standardní denní limit transakcí potvrzovaných Smart klíčem bude 50 000 Kč. Maximální možný denní limit se zvýší z 5 mil. Kč na 10 mil. Kč.

Souhrnný limit pro nezletilé

ČSOB nově zavádí ČSOB souhrnný limit na veškeré platební transakce provedené disponentem na všech účtech nezletilého majitele účtu v průběhu 1 kalendářního měsíce. Nově to bude max. 100 000 Kč za měsíc.

Tento limit se vztahuje i na platební transakce prováděné prostřednictvím služby nepřímého dání platebního příkazu, kdy ČSOB je v pozici poskytovatele vedoucího účet.

Souhrnný limit se nevztahuje na:

  • trvalý příkaz (s výjimkou první platby provedené v den zadání trvalého příkazu),
  • zrušení trvalého příkazu,
  • zrušení odchozí úhrady tuzemského platebního styku,
  • zrušení zahraničního platebního příkazu,
  • zrušení SEPA platby,
  • zrušení dopředného a opakovaného dobití,
  • platbu na základě svolení k inkasu (s výjimkou první platby provedené v den zadání svolení k inkasu),
  • rušení svolení k inkasu,
  • na převod mezi účty jednoho majitele.

Kate vás upozorní kdykoli

S instalací Smart bankingu dáváte souhlas, aby vás oslovovala a poskytovala vám oznámení digitální asistentka Kate, a to kdykoli, kdy je to s ohledem na danou situaci relevantní.

Majitel účtu si může funkce zasílání oznámení od Kate nastavit dle svých preferencí a samozřejmě případně zcela vypnout.

Oznámení může být zasláno i v době, kdy nemáte otevřenou Kate v Aplikaci Smart či v jiném digitálním prostředí, ve kterém ČSOB Kate poskytuje.

Ke správnému fungování Kate je však nezbytné, abyste na svém zařízení povolili zasílání oznámení.

Kdy jaké kurzy při platbě kartami?

Transakce iniciovaná do 21:05 SEČ bude přepočtena kurzem platným předcházející pracovní den v den iniciace transakce (je-li pracovním dnem).

Transakce iniciovaná po 21:05 SEČ bude přepočtena kurzem platným následující den v den iniciace transakce (je-li pracovním dnem).

Pokud nelze použít výše uvedené kurzy (např. proto, že okamžik iniciace transakce není kvůli technické chybě znám), bude použit pro platební karty Mastercard a kurz platný druhý pracovní den přede dnem zúčtování transakce a pro platební karty VISA kurz platný v pracovní den před dnem zúčtování transakce.

Nechcete kreditku? Ještě ji můžete použít až do konce smlouvy

Vypovězením na kreditku nově automaticky také žádáte o blokaci všech kreditních karet, ledaže byste výslovně požádali o možnost využívat kreditní karty do posledního dne výpovědní doby.

V průběhu výpovědní doby už nejste oprávněni čerpat úvěr a jste odpovědní za zneužití všech nevrácených kreditních karet, ledaže byste požádali o možnost využívat kreditní karty do posledního dne výpovědní doby.

Donáška hotovosti do domu i pro mladší 65 let

ČSOB umí zařídit doručení hotovosti na adresu pomocí příkazu k úhradě z účtu v bance. Tato služba má cenové zvýhodnění pro osoby od 65 let včetně nebo se zdravotním postižením. Novinkou je, že bude zvýhodněná i pro osoby mladší 65 let, kteří toto zvýhodnění měli nastavené ještě před 1. 7. 2023.

Nouzová hotovost nebo nouzová karta v zahraničí

Tzv. služba emergency cash/card, čili vydání nouzové hotovosti nebo karty v zahraničí, bude nově nabízena jen pro platební karty Visa.

Pojištění i pro starší děti

Cestovní pojištění ve variantě Family se vztahuje na 2 dospělé osoby včetně majitele karty a 3 děti do věku 21 let. (Bylo 18 let.)

Autor článku

Autor se věnuje finančnímu poradensví v praxi a publikační činnosti na téma finanční gramotnosti.