Hlavní navigace

ČSOB chystá novinky. Změní sazebník, spustí multibanking, upřesní obchodní podmínky

17. 8. 2018
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: ČSOB
Aktualizováno 20. 8. 2018 14:30
Od listopadu budete moci u ČSOB využívat otevřené bankovnictví. Kromě toho za některé služby ušetříte a za jiné si sáhnete hlouběji do kapsy. Podívejte se s námi, co banka chystá.

Československá obchodní banka oznámila od listopadu 2018 velké změny. Dojde k inovaci obchodních podmínek a obměně sazebníku. Banka ale chystá i spuštění multibankingu. Změn je naplánováno opravdu hodně, tak si je pojďme představit.

Kde si připlatíte a kde ušetříte?

Od listopadu dojde ke snížení některých poplatků a k navýšení jiných. U Vyhotovení smlouvy o úhradě kupní ceny dojde k přejmenování na Bankovní úschovu. Původní poplatek činil 0,2 % ze spravované částky, minimálně však 9000 Kč a maximálně 40 000 Kč. Nově bude poplatek činit 7500 Kč, v případě individuálních úprav pak 10 000 Kč.

U platebního styku SWIFT do tuzemska i do zahraničí dojde ke zrušení položky a poplatek za zaslání SWIFT se bude nadále účtovat ve výši 100 Kč podle položky Zaslání kopie debetního nebo kreditního avíza, případně SWIFT zprávy poštou, faxem nebo e-mailem na žádost klienta.

U nepřímého podání platebního příkazu bude účtován stejný poplatek jako za odchozí úhradu zadanou přes internetové bankovnictví. Pokud tedy máte tuzemské platby bezplatné (Premium konto, Plus konto), i nepřímé podání platebního příkazu budete mít bezplatně. V případě, že za zadání transakce v internetovém bankovnictví platíte 5 Kč (u Základního účtu), zaplatíte 5 Kč i za nepřímé podání. Vždy záleží na typu konta, jaký máte u banky sjednán.

Pokud máte produkt Duo Profit, u předčasného výběru z účtu zůstává poplatek ve výši 0,75 % z vybírané částky. Nově je však jeho minimální výše 50 Kč.

V případě Spoření s Bonusem a ČSOB Spořicím účtem s prémií zaplatíte v případě odchozí úhrady poplatek 50 Kč za zadání na přepážce. Při využití sběrného boxu zaplatíte 30 Kč. Bezplatně však můžete využít variantu skrze telefonní bankovnictví nebo elektronicky.

Měsíční výpis z účtu zaslaný poštou u nenabízených spořicích účtů (týká se ČSOB Spořicího účtu, ČSOB Spořicího účtu s prémií a Duo Profitu Plus) bude nově zpoplatněn částkou 30 Kč. Výpis zaslaný elektronicky ale zůstává bezplatný.

A připlatíte si i při dotazu na zůstatek v ostatních bankomatech v ČR a v zahraničí. Místo 20 Kč zaplatíte od listopadu 25 Kč. Toto se netýká ČSOB Premium Konta a Premium Karty.

Platby pošlete i o víkendu

Tímto banka vychází vstříc klientům, kteří opakovaně volali po možnosti posílat platby i o víkendu. V rámci ČSOB tak od listopadu bude možné některé platby o víkendu skutečně poslat.

Podmínkou je, aby měl příjemce účet rovněž v ČSOB. Pokud potom zadáte příkaz k úhradě v internetovém bankovnictví nebo platební kartou i v nepracovní den, banka jej provede. V ostatních případech stále platí, že den splatnosti se posune na nejbližší pracovní den.

Zpřehlednění u zahraničního platebního styku

Pokud posíláte peníze do zahraničí, budete se nyní v sazebníku a obchodních podmínkách banky lépe orientovat. Zpřehlednila totiž tabulky se lhůtami pro převody v rámci zahraničního platebního styku.

Měna Lhůty
EUR D+1
GBP D+1
HUF D+1
Ostatní D+2

U převodů v měnách členských států Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru na účty v těchto státech se lhůty vztahují k připsání převáděné částky na účet poskytovatele příjemce.

V případě ostatních převodů se ale lhůty vztahují pouze na připsání převáděné částky na účet korespondentské banky. Lhůty, které jsou uvedené v tabulkách pro odchozí a příchozí úhrady, se vztahují i na odepsání a připsání peněz na základě již zadaných trvalých příkazů.

V kiosku budou platit nové lhůty

Pokud používáte k zadávání plateb kiosek, čekají vás změny. Banka totiž zavádí lhůty pro provádění transakcí na základě příkazů k úhradě zadaných platební kartou v kiosku.

Upřesnění pojmů

Některé informace v obchodních podmínkách mohly vyznít víceznačně nebo nejednoznačně, a tak banka přistoupila k jejich upřesnění.

U spořicího účtu zaplatíte poplatek i za bezhotovostní převod

Pokud máte sjednaný spořicí účet s výpovědí vkladu, ujednání o předčasném nakládání s vkladem se vztahuje na hotovostní výběr i na bezhotovostní převod. Banka tedy může požadovat zaplacení sjednaného poplatku i v případě, že peníze bezhotovostně převedete na jiný účet.

Spoření s bonusem

Spoření s bonusem bude banka posuzovat splnění podmínek pro zvýhodněnou úrokovou sazbu za předcházející kalendářní měsíc vždy 6. den následujícího měsíce. Tedy například za srpen bude posuzovat až 6. září. V případě splnění podmínek poskytne banka zvýhodněné úročení od tohoto dne do 5. dne v dalším měsíci, tedy v tomto případě od 6. září do 5. října.

Pohledávky už nepostoupíte

Ujednání, podle kterého nemůžete bez souhlasu banky postoupit pohledávku vůči bance, se bude nově vztahovat na pohledávky z celé rámcové smlouvy. Doposud se ujednání vztahovalo pouze na pohledávky z účtu.

Banka si vše nahrává

Banka si bude nahrávat a zaznamenávat veškerou komunikaci s vámi. Tedy telefonní hovory, e-maily i online chat. Záznamy pak může použít také pro uplatnění svých právních nároků.

Změny u platebních karet

Nová ujednání se týkají i platebních karet. Podle obchodních podmínek bude mít banka nově povinnost vás informovat v případě, že provede na vaši žádost nějaké změny v nastavení platební karty.

Dále pak smlouva o poskytnutí platební karty automaticky zanikne v případě, že už neexistuje žádná aktivní karta na základě této smlouvy. K zániku smlouvy dojde uplynutím 1 měsíce od

 • expirace poslední poskytnuté nebo obnovené karty na základě smlouvy,
 • oznámení ztráty, odcizení či zneužití karty, na jehož základě vám banka kartu zablokovala, pokud ve lhůtě do 1 měsíce nepožádáte o poskytnutí náhradní karty,
 • zrušení karty na základě vaší žádosti, pokud v této lhůtě nepožádáte o poskytnutí nové karty.

V případě, že je smlouva o poskytnutí platební karty zahrnuta do jiné smlouvy, typicky do smlouvy o vedení účtu, zaniká smlouva pouze v rozsahu týkajícím se platebních karet.

Nově také některé služby můžete využít nejen v bankomatu, ale i v kiosku, a to:

 • zjištění zůstatku,
 • zadání příkazu k převodu kartou.

Plánovaný multibanking

Možnost ovládat z účtu jedné banky účty u dalších bank už v České republice několik bank umožňuje. Nově se k nim plánuje přidat i ČSOB. O multibankingu a PSD2 jsme vás podrobně informovali v článku Kdo vám umožní ovládat účty dalších bank z jednoho internetbankingu? 

V současné době můžete tuto službu využít u několika bank, viz:

Pokud tedy banky otevřou svá API, ČSOB je do svého multibankingu napojí. Banka dále upozorňuje, že máte povinnost dodržovat zásady uvedené v Průvodci bezpečností.

Úvěrové změny

Banka si připravila změny i u spotřebitelského úvěru – Půjčky po ruce. Ze smluv do obchodních podmínek bude přesunuto ujednání, které řeší způsob změn podmínek, sazebníku a oznámení o úrokových sazbách, a to:

Jsme oprávněni měnit Podmínky, Sazebník i Oznámení, a to z důvodu změny příslušných právních předpisů, změny podmínek na bankovním trhu, změny naší obchodní politiky nebo z důvodu zkvalitňování poskytovaných služeb. Návrh změny vám poskytneme nejpozději 2 měsíce před dnem její zamýšlené účinnosti. Pokud navrženou změnu do dne její účinnosti písemně neodmítnete, platí, že jste ji přijal. V opačném případě máte právo Smlouvu ve stejné době s okamžitou účinností vypovědět. Pokud Smlouvu z tohoto důvodu vypovíte, máte povinnost uhradit nám veškeré peněžité závazky vzniklé na jejím základě do 30 dnů ode dne, kdy nám přijde výpověď; v ostatním platí obecná ujednání o výpovědi. V případě, že je změna ve váš prospěch, může vám být lhůta pro poskytnutí jejího návrhu zkrácena.

Sjednocení názvů

Vzhledem k nové právní úpravě bude ČSOB v obchodních podmínkách a v sazebníku nově používat jednotné názvy pro některé platební služby. Půjde o:

 • vedení účtu,
 • internetové bankovnictví,
 • odchozí úhradu,
 • příchozí úhradu,
 • trvalý příkaz,
 • inkaso,
 • poskytnutí debetní karty,
 • výběr hotovosti,
 • zaslání informačních SMS,
 • zaslání výpisu.

Nově také bude banka klientům jednou ročně zasílat výpis všech poplatků, které na daném účtu zaplatili za celý předcházející kalendářní rok.

skoleni_29_6

Novými podmínkami se řídit nemusíte

Pokud se vám nově nastavené podmínky u banky nelíbí, můžete tyto návrhy změn ještě před 1. listopadem 2018 odmítnout. Smlouvy, které jsou dotčeny těmito změnami, pak můžete do uvedeného termínu okamžitě bezplatně vypovědět.

Jestliže ale změny neodmítnete, banka to od 1. listopadu 2018 přijme tak, že s nimi souhlasíte, a budete se novými pravidly muset řídit.

Autor článku

Psaním jsem skloubila své znalosti ze studií financí a žurnalistiky. Ráda se učím nové věci, tančím a běhám.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).