Hlavní navigace

Co je investiční instrument Contract For Difference?

Lukáš Kracík

Přiblížíme vám další z řady derivátů, který nabízí zajímavou příležitost pro investory. Pojďme se na něj společně podívat.

Doba čtení: 5 minut

Contract For Difference (dále jen CFD), který nemá přímý překlad do českého jazyka, je dohoda mezi kupujícím a prodávajícím kontraktu, která zavazuje prodávajícího k zaplacení rozdílu mezi současnou hodnotou podkladového aktiva a jeho hodnotou v době uzavření kontraktu, pokud je současná hodnota vyšší.

V případě, že by byl rozdíl záporný, bude celý proces opačný, což znamená, že kupující zaplatí rozdíl prodávajícímu kontraktu. Všímavý čtenář může přijít s námitkou, proč rovnou nenakoupit či neprodat podkladové aktivum, když výsledný efekt bude úplně stejný. Účelem CFD je, aby investoři spekulovali na pohybu ceny podkladového aktiva (například akcie), ale bez nutnosti toto podkladové aktivum vlastnit. Vše je realizováno na základě dohody mezi oběma stranami. CFD je tedy obchodování na mimoburzovním (OTC = over-the-counter) trhu.


Autor: 258398

Ilustrační obrázek

Fungování CFD na příkladu akcií

Pokud je cena akcie společnosti XYZ 25 Kč a nakoupíme 40 akcií za tuto cenu, celkové náklady budou 1 000 Kč (nebereme v potaz další reálné náklady například v podobě poplatku za obchod). U tradičního brokera používajícího 50% marži bychom museli vlastnit minimálně 500 Kč, abychom mohli do obchodu vstoupit.

S CFD brokerem je často požadována pouze 5% marže, aby obchod mohl být zadán, což v přepočtu znamená pouhých 50 Kč. Je potřeba poznamenat, že při zadání CFD obchodu bude pozice ukazující ztrátu rovna velikosti spreadu (= Prodej – Nákup CFD). Takže pokud je velikost spreadu CFD brokera 5 Kč, cena akcie bude muset apreciovat o 5 Kč, aby byla celková pozice na rovnovážné úrovni. Pokud bychom vlastnili akcii přímo, měli bychom v tomto okamžiku 5 Kč zisk, ale ještě bychom museli zaplatit poplatek za provedení obchodu a měli bychom větší kapitálové výdaje. Zde je vidět určitý kompromis mezi nákupem CFD a akcií napřímo.

Výhody instrumentu

1. Vyšší páka

CFD poskytuje mnohem vyšší páku, než je běžné u tradičního obchodování. Standardní páka na CFD trhu začíná kolem 2 % maržového požadavku. V závislosti na druhu pokladového aktiva může maržový požadavek vzrůst až k 20 %. Nižší maržové požadavky znamenají menší kapitálové výdaje pro obchodníka a větší potencionální výnosy. Nicméně vyšší páka může znamenat samozřejmě také vyšší ztráty.

2. Přístup na světový trh z jedné obchodní platformy

Většina CFD brokerů nabízí produkty na všech hlavních světových trzích. To znamená, že obchodníci mohou snadno obchodovat na jakémkoliv trhu na světě, pokud je k němu přístup z obchodní platformy brokera.

3. Žádná pravidla na shortování

Některé trhy mají pravidla, která zakazují shortování v určitých dobách. Může být požadováno, aby si obchodník vypůjčil instrument před počátkem shortování nebo měl odlišné maržové požadavky pro shortování, a to jako k opačné dlouhé pozici. CFD trh obecně tato pravidla na krátké prodeje nemá. Instrument tedy může být shortován kdykoliv a vzhledem ke skutečnosti, že neexistuje vlastnictví skutečného pokladového aktiva ani jednou ze stran v obchodním vztahu, nejsou zde ani náklady na shortování nebo výpůjčky.

4. Profesionální realizace bez poplatků

CFD brokeři nabízejí mnoho ze stejných obchodních pokynů jako tradiční brokeři. Tyto obchodní pokyny zahrnují například:

  • stop loss (brání poklesu pod stanovenou úroveň ceny uzavřením pozice),
  • limit (brání růstu nad stanovenou úroveň ceny uzavřením pozice),
  • trailing stop loss (stop loss, který se automaticky pohybuje se změnou tržní ceny, ale jen nahoru nebo dolů podle typu pozice LONG/SHORT),
  • one cancels the other (kombinace pokynů stop loss a limit – pokud k jednomu z nich dojde, druhý se automaticky zruší).

Někteří brokeři nabízejí i garantované stop lossy. Makléři, kteří nabízejí garantované stop lossy, si účtují poplatek za tuto službu nebo dosahují příjmů jiným způsobem. Existuje jen velmi málo, pokud vůbec, poplatků za obchodování s CFD. Mnoho brokerů si neúčtuje žádné poplatky za vstup nebo výstup z obchodu. Broker spíše vydělá peníze na tom, že obchodník zaplatí spread. Pokud nakupuje, musí zaplatit Prodejní (ASK) cenu CFD. Když prodává, musí zaplatit Nákupní (BID) cenu CFD. V závislosti na volatilitě podkladového aktiva může být tento spread malý nebo velký, i když jeho šíře je téměř vždy fixní.

5. Žádné denní požadavky na obchodování

Některé trhy požadují minimální množství kapitálu v obchodním dnu nebo stanovují limity na výši denních obchodů, které mohou být provedeny v rámci některých účtů. CFD trh není vázán těmito restrikcemi a obchodníci mohou obchodovat bez omezení, kdykoliv se jim zamane.

6. Rozmanité obchodní možnosti

CFD existuje s různými podkladovými aktivy. Příkladem za všechny mohou být akcie, akciové indexy, měny nebo komodity. Díky tomuto faktu neprofitují pouze akcioví obchodníci, ale také obchodníci s různým zaměřením mohou využít CFD jako zajímavou alternativu ke svým investičním strategiím.

Nevýhody instrumentu

CFD se přes výčet výhod může jevit jako velmi atraktivní, ale samozřejmě představuje i potencionální rizika. Obchodníci musí platit spread při vstupech a výstupech z obchodů, aby se eliminoval potencionální profit z malých pohybů cen pokladového aktiva. Spread bude také snižovat zisky o malou částku při úspěšném obchodu a zvyšovat ztráty o malou částku při těch neúspěšných. Takže zatímco akcie vystavují obchodníka placení poplatků, větší regulaci a vyšším kapitálovým požadavkům, CFD trh má svůj vlastní způsob, jak „ořezává“ zisky obchodníků prostřednictvím spreadů.

Je třeba také poznamenat, že CFD trh není moc regulován, což je dáno samou podstatou mimoburzovního trhu. To znamená, že důvěryhodnost brokera je založena především na jeho pověsti, délce fungování a finanční pozici. Existuje mnoho fantastických CFD brokerů, ale důležité je spíše si před každým obchodním rozhodnutím uvědomit, s kým budu obchodovat a jaký broker nejlépe splňuje mé vlastní potřeby v rámci obchodu.

dan_z_prijmu

Závěr

Je možné nalézt mnoho výhod pro obchodování s CFD, které zahrnují nízké maržové požadavky, snadný přístup na světové trhy, žádná shortovací nebo denní obchodní pravidla a nízké nebo žádné poplatky.

Nicméně vysoký pákový efekt zvětšuje ztráty, pokud k nim dojde, a neustálé placení spreadu při vstupu a výstupu z pozic může být nákladné, i když se velké cenové pohyby neobjeví. CFD každopádně poskytuje vynikající alternativu pro některé typy obchodů nebo obchodníků (jako jsou krátkodobí a dlouhodobí investoři), ale každý jednotlivec musí sám zvážit náklady a přínosy a postupovat podle toho, co nejlépe funguje v rámci vlastního obchodního plánu.

Anketa

Budete investovat do derivátů na pražské burze?

Našli jste v článku chybu?