Hlavní navigace

Braňte se lichvě! Pošlete nám smlouvy a příběhy

10. 8. 2011
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Lichva stále žije a podmínky neseriózních nebankovních společností jsou nadále výhodné jen jednostranně. Test serveru Měšec.cz potvrdil, že v Česku existuje „šedá zóna“ půjček, na kterých vždy proděláte.

Půjčíme vám bez ručitele. Rychlé půjčky do hodiny. Půjčky pro těhotné a na mateřské. Půjčíme vám bez registru. Půjčky pro důchodce. Půjčka bez formalit. Peníze IHNED! Bleskurychlé půjčky. Zkrotíme vaše dluhy.

Na takové inzeráty stále odpovídá větší množství lidí, přitom nemusí jít jen o finančně negramotné občany. Nejčastější příčinou je nenadálá situace, která člověka dožene do finanční tísně. Nevýhodné půjčky si pořizují mladí i staří, lidé se základním i vysokoškolským vzděláním. Málo majetní lidé jsou posléze obráni i o ten zbytek, co jim zůstal, a to formou poplatků. Ti, co mají alespoň co zastavit (nemovitosti, cennosti), při jediné chybě přijdou o vše bez ohledu na poměr zástavy k dluhu.

První zkoušku server Měšec.cz provedl v říjnu 2010, kdy jsme popsali praktiky společnosti Cemstar invest ve článku Peníze neuvidíte, o kauci přijdete. Od té doby nám stále do redakce chodí e-maily nešťastníků, kteří sedli na lep nekalým zprostředkovatelům a takzvaným investorům.  Proto jsme provedli další, již rozsáhlejší test, jehož podrobné výsledky postupně zveřejníme. Dnešní článek proto berte jako „ochutnávku“.

Kde se nemusíte bát

Mezi seriózní společnosti, které vás nepodvedou nevýhodnými podmínkami patří:

Tyto společnosti dodržují pravidla o ochraně spotřebitele a nechovají se neeticky. Banky a družstevní záložny jsou pod dozorem České národní banky, seriózní nebankovní úvěrové společnosti mají za sebou významné finanční skupiny, některé jsou zároveň kótované na burze. Dobrým rozlišovacím znakem může být členství v úvěrovém registru Solus nebo LLCB. Nepochybně existují i další seriózní úvěrové společnosti, ale většinou se o nich málokdo dozví.

Ochrana spotřebitele hadr

Přestože v České republice platí zákon o ochraně spotřebitele, neseriózní úvěrové společnosti se mu vyhýbají. Zjednodušeně lze popsat tyto základní praktiky lichvářů:

Smlouvu předem neuvidíte

Předem se k podmínkám smlouvy nedostanete, podpis probíhá následně velmi rychle, často v prostředí, kde není úplně jasné osvětlení.

Inkasuje se i od chudých

Pokud jste na tom finančně špatně, lichváři vám nepůjčí. Vědí, že by peníze zpět nedostali. Zato vám rádi poskytnou draze zpoplatněnou infolinku, kde se dozvíte nepotřebné žvásty. Budete chudší o dalších pár set korun a stále bez peněz.

Nemovitost a cennosti stojí přímo proti závazku

Kdo je bonitním zákazníkem, tj. má stabilní příjem nebo majetek či cennosti, lichváře zaujme. Za poskytnutou půjčku ručí celým svým majetkem, nemovitostí či cennostmi. Stačí udělat jednu chybu a zástava propadá. Ne do výše nesplacené půjčky, ale v plné výši. Během pár dnů přijdete třeba o svůj pozemek. Nenávratně.

Nerovnováha ve smlouvě

Spotřebitel musí jen platit, podnikatel (lichvář) může naopak vše.

Zprostředkovatelé a investoři

Inzeráty na půjčky jsou často zadávány jen zprostředkovateli na další zprostředkovatele, kteří tak jen zprostředkují půjčku od běžné úvěrové společnosti. Za toto zprostředkování jsou tisícové odměny, které musíte zaplatit. Půjčky od soukromého investora jsou jištěné zástavou. Stačí jedna chyba a … viz výše.

Pokuty, ručení

Mnoho společností půjčuje peníze s vědomím, že je dlužník nesplatí a jim připadne jeho majetek, je to cíl jejich podnikání. Následně zástavu prodají. Každá smlouva obsahuje vysoké pokuty, často opakované, pro řadu společností jsou samotné pokuty dobrým byznysem. Lze je úspěšně vymáhat a exekuovat. Následně dojde (v exekuci) i na majetek.

Pošlete nám smlouvy a příběhy!

Byli jste podvedeni? Naletěli jste lichvářům? Víte o někom dalším? Pošlete nám své smlouvy a příběhy. Garantuje vám toto:


  1. Každé poslané smlouvě umožníme kvalifikovanou právní radu. Zadarmo, samozřejmě.
  2. Zmapujeme váš příběh a ty nejlepší zveřejníme.

Nemusíte mít obavy z osobních údajů, klidně si začerněte vaše datum narození, jméno a příjmení, adresu, číslo účtu apod. Pokud si je tam přesto dobrovolně necháte, nepředáme vaše údaje mimo redakci a právní poradnu. Vaše osobní údaje nezveřejníme a nebudeme publikovat. Rovněž uděláme vše pro to, aby nebylo možné váš příběh spojit s konkrétním člověkem a takto vás identifikovat.

Pište na e-mail: redakce@mesec.cz

Poštovní adresa: Redakce Měšec.cz, Internet Info, s. r. o., Milady Horákové 116/109, 160 00 Praha 6

Telefon: 277 004 624–5, 245 008 070

Příklad nabídky nebankovních půjček

Zdroj: Leták č. 29 od společnosti Kaufland Česká republika (21.7.-27.7.2011)

Výsledky testu

Smlouvu vám předem nedáme

Žádný z kontaktovaných subjektů nebyl ochoten předem poskytnout text smlouvy, na základě které půjčku poskytuje. Veškeré údaje od žadatele o půjčku jsou žádány předem a smlouvu jsou poskytovatelé ochotni ukázat až při osobním jednání a pouze v případě, že žadatel již dopředu poskytne své osobní údaje, aby smlouva mohla být na místě podepsána.  To je v rozporu s principy občanského i obchodního práva a  s legislativou na ochranu spotřebitele. Za neplatné jsou považovány tzv. adhezní smlouvy a smlouvy, s jejichž obsahem se spotřebitel nemůže dopředu seznámit. Základem vzniku jakéhokoliv závazkového vztahu je dle občanského i obchodního zákoníku předložení nabídky a její následná svobodná akceptace, či odmítnutí. Uvedené jednání poskytovatelů půjček je v rozporu se současně platnou legislativou upravující vznik občanskoprávních závazků, neboť vytváří nerovní podmínky především na straně spotřebitele a dává značnou výhodu podnikateli – poskytovateli půjčky.

Přes telefon úvěr nedostanete a stejně za hovor zaplatíte

Přibližně 40 % sledovaných poskytovatelů půjček na telefonních číslech zveřejněných v inzerci poskytne pouze základní informace a k dalšímu jednání odkáže na placenou telefonní linku 900… s tarifem 95–99 Kč za minutu hovoru. Na tomto telefonním čísle si dojednáte osobní schůzku, na které bude teprve posouzeno, zda je vám poskytovatel ochoten půjčku poskytnout. Jedná se tak o platbu před poskytnutím úvěru,  neboť  průměrná délka hovoru na placené lince je cca 6 minut a teprve potom je obchodní zástupce ochoten poskytnout konkrétní termín a místo setkání. Na některých takto placených linkách je vám nejprve přehrána dlouhá reklamní pasáž z automatu, která je rovněž placená.

Příjem není nutný

Doložení příjmu jako základního předpokladu schopnosti splácet půjčku vyžaduje jen asi 50 % z prověřovaných telefonních čísel. Především v případě příběhu, kdy je zřejmé, že žadatelka je v těžké finanční situaci a splácet půjčku nebude schopná, je s podivem, že poskytovatelé se vůbec o návratnost své půjčky nezajímají a jsou ochotni i předlužené osobě půjčku poskytnout, anebo spíše o půjčce vyjednávat.

Poplatek předem

Zhruba ve 20 % případů byl za poskytnutí půjčky požadován přímý poplatek, a to ještě před podpisem úvěrové smlouvy. Většinou se jedná o poplatek za prověření možnosti půjčku udělit, případně za vyhledání vhodného poskytovatele půjčky v případech, kdy se jednalo pouze o zprostředkovatele půjček. Je požadováno 4000–9000 Kč, v některých případech je o tento poplatek navýšena celková výše půjčky.

Půjčka jen s životním pojištěním, zrušení pojištění pod pokutou

Poskytnutí půjčky je zhruba ve 25 % případů vázáno na uzavření další smlouvy, většinou o investičním životním pojištění. Tato smlouva musí být uzavřena bez ohledu na to, zda vám bude půjčka poskytnuta či nikoliv. Dochází tak k situaci, kdy zaplatíte vstupní poplatek, uzavřete smlouvu o investičním životním pojištění a od subjektu, u kterého jste o půjčku žádali, se dozvíte, že vaše bonita byla vyhodnocená jako nedostatečná a půjčku tudíž nedostanete. Poskytovatel však velmi často váže výpověď smlouvy o investičním životním pojištění na zaplacení smluvní pokuty poskytovateli půjčky, který smlouvu o životním pojištění zprostředkoval.

Zprostředkovatel pouze vyvine úsilí, za které zaplatíte

Řada telefonních čísel inzerovaných v médiích jsou čísla tzv. zprostředkovatelů půjček. Tito požadují osobní údaje zájemců, často poplatek (viz výše), a následně hledají pro zájemce vhodného poskytovatele. Je otázkou, zda takovou činnost opravdu vykonávají i v případech, kdy je zřejmé, že žadatel nebude schopen půjčku splácet. Téměř ve všech případech je takovéto zprostředkování vázáno na platbu nad rámec požadované půjčky. Odhadem tvoří nabídka zprostředkovatelů většinu inzerovaných finančních služeb 80 %.

Jedna firma může mít i více čísel a jmen

Některé subjekty nabízející finanční půjčky inzerují pod různými jmény a různými telefonními čísly. Zaznamenali jsme například 20 různých telefonních čísel v Moravskoslezském kraji jedné společnosti. Jiná naopak inzeruje po celé zemi prostřednictvím sítě zprostředkovatelů, zjistili jsme 32 různých kontaktů stejné společnosti.

Úroky neřekneme

Jen v necelých 4 % prověřovaných čísel udává poskytovatel údaj o výší požadovaných úroků hned při nabídce půjčky.

Jak jsme testovali

  1. V telefonickém šetření jsme prověřili 122 originálních telefonních čísel z inzerátů nabízející finanční půjčky.
  2. Telefonní čísla byla získána z deníku Blesk, tištěných inzertních novin Annonce, Inzert Express, Avízo, z letáků vhazovaných do domovních schránek či volně položených  v nákupních centrech a z inzerce vylepené v městské dopravě v Ostravě, Brně a Zlíně. Příklad  viz obrázek výše.
  3. Byly monitorovány dva kraje – Zlínský a Moravskoslezský, a dále města Brno a Praha.
  4. Celkem jsme použili 3 různé příběhy:
  • a) příběh ženy, matky samoživitelky, s minimálním příjmem pouze sociální dávky a mateřská, která je již zadlužena,
  • b) žena vlastnící byt a dostatečný příjem,
  • c) zajištěná žena bez vlastního příjmu, která se chce zadlužit bez vědomí manžela.

Autor článku

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví, specializuje se na finanční produkty, dluhovou problematiku a oblast dopravy.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).