Hlavní navigace

Black swans 2017

23. 12. 2016
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Rok 2016 nabídl investorům řadu vzrušujících zápletek. Jak rozhodnutí britské veřejnosti o vystoupení země ze struktur Evropské unie, tak také vítězství Donalda Trumpa v závodě o Bílý dům, předpovídalo jen pramálo prognostiků.

Sedmička „šedých“ labutí roku 2017 

Možná i o to více se proto vyplatí věnovat čas úvahám nad méně pravděpodobnými scénáři, které může rok 2017 na ekonomickém poli napsat. Jelikož je množství potenciálních variant takřka nevyčerpatelnou studnicí, rozhodli jsme se držet naši fantazii zkrátka. Všechna témata proto vychází z reálných základů. Co je však důležité, i přesto je finanční trhy ve svých projekcích podceňují. Jejich naplnění by tak investorům přineslo řadu překvapení.

Nutí se dodat, překvapení nemilých. Pozornost jsme totiž věnovali scénářům, které by na poli kinematografie spadaly spíše do kolonky „hororových“. Důvod je prostý – největším nepřítelem každého investora jsou ztráty. Vždyť i Warren Buffett s oblibou říkává, že pravidlem číslo jedna je nikdy neprodělat peníze a pravidlem číslo dvě nikdy nezapomínat na první pravidlo. Představa o temných variantách ekonomické budoucnosti tak zvyšuje investorovu bdělost a schopnost včas na dění reagovat. I proto ke každému scénáři připojujeme způsob, jak se proti důsledkům jeho naplnění na finančním trhu obrnit. Nicméně, ne pro každého investora jsou nutně nastíněné instrumenty vhodné. Některé jsou rizikovější, některé možná zbytečně složité a k některým běžný investor ani zpravidla nemá přístup. Přesto má smysl o nich hovořit. Umožňují totiž porozumět i třeba doposud skrytým zákoutím světa investic. A právě zdokonalování znalostí jde ruku v ruce se samotným investičním úspěchem.

Nákaza bankovního sektoru

Problémy italského bankovního systému jsou všeobecně známy. Vysoký objem klasifikovaných úvěrů hrozí zaúčtováním rozsáhlých ztrát, které ztenčí již tak nepříliš robustní kapitálovou pozici. V černém scénáři však problémy krizí italských bank neskončí a přelijí se do zbytku evropského bankovního sektoru. Nervozita investorů se projeví úprkem do bezpečí. Výnosy státních dluhopisů periferie vystoupají vzhůru. Bankovní domy ve svých portfoliích dle dřívějších odhadů ECB drží zhruba 20 – 30 % celkového objemu dluhopisů domácí země. U části, která není účtována jako „držená do splatnosti“, bude banka realizovat přeceňovací ztráty. V důsledku dojde k oslabení její kapitálové pozice a vzroste míra nejistoty investorů ohledně jejich udržitelnosti. Následné nucené doplnění kapitálu (emisí akcií) vyvolá prudké akciové propady. Nervozita se rozšíří i do dalších zemí a akciový trh zasáhnou plošné výprodeje. Zhoršená kapitálová pozice bank rovněž omezí jejich schopnost úvěrovat, a financovat tak potřeby ekonomiky, což povede ke zpomalení hospodářského růstu.

Jak si zaspekulovat

Jednou z možností, jak se ochránit proti prudkému poklesu cen akcií bankovního sektoru, je nákup put opcí (právo na prodej předmětného podkladového aktiva za specifickou cenu a ve specifický čas) bankovního indexu. S jejich pomocí investor spekuluje na pokles ceny. Naopak v případě růstu ceny indexu investor nese ztrátu pouze v podobě zaplacené opční prémie. Variantou by mohl být také nákup swapů úvěrového selhání. Ty v podstatě představují formu pojištění. Investor na smluvené období zaplatí poplatek (pojistné) a v případě, že vzroste kreditní riziko bankovní instituce, jeho kontrakt (pojištění) nabývá na hodnotě. Nevýhodou takové strategie je zejména složitější dostupnost pro běžného investora. Komplikací by mohla být i likvidita trhu.

Čínské tvrdé přistání

Splasknutí bubliny na trhu nemovitostí negativně ovlivní celou čínskou ekonomiku. Projeví se v problémech bank, které nebudou posléze schopny úvěrovat soukromý sektor. Čínská vláda bude nucena For the exclusive use of David NAVRATIL – Erste Group MAKRO – SPECIÁL 2 22.12.2016 přispěchat se sérií rozsáhlých opatření. Nedokáže však včas zabránit odlivu zahraničního kapitálu ze země. Juan prudce oslabí. Nejistota se následně přenese do dalších velkých rozvojových zemí (např. BRICS). I v jejich případě dojde k hromadnému odlivu kapitálu. Růst levných dovozů z Číny zvýší tendenci USA aplikovat ochranářskou politiku. Celkově tedy dojde k propadu světové ekonomiky , a to především investic a zahraničního obchodu.

Jak si zaspekulovat

Pokud by se měl naplnit výše nastíněný scénář, variantou, jak jeho dopadů využít, může být shortování čínského juanu. Vhodným nástrojem může být využití CFD kontraktů. Jedná se o finanční instrument, v jehož rámci investor spekuluje na vývoj kupříkladu vybraného měnového páru, aniž by fyzicky nakoupenou měnu za tu prodanou vyměnil. Celou transakci tak může vypořádat za pomoci zpravidla eur či dolarů. Kromě měnové „hry“ by se na problémy čínské a posléze celosvětové ekonomiky dalo vhodně reagovat nákupem zlata. To představuje defenzivní aktivum, jehož cena v periodách nejistoty narůstá.

Bolestivý Brexit

Během vyjednávání se zjistí, že shoda mezi Británií a EU je daleko menší než čekalo. Vyjednavači nebudou schopni se dohodnout na otázkách ohledně volného trhu. Dojde k propadu na trzích a především také u investic. HDP Británie i přes snahu vlády ho podporovat se propadne do recese, což se přes zahraniční obchod přenese i do dalších zemí, které s Británií silně obchodují. Současné, byť stále křehké a pozvolné, oživení v Evropě tak rychle vezme za své, což pak následně způsobí problémy některým bankám, zvýší populismus a snahu o ochranářství. ECB bude muset silně zasáhnout.

Jak si zaspekulovat

Pokles investic, zvýšená nedůvěra a ochlazení nemovitostního trhu by přimělo britskou centrální banku k měnové akci, reprezentované uvolněním finančních podmínek (snížení sazeb, rozšíření programu nákupu aktiv apod.). I v tomto případě by se tedy dalo spekulovat na oslabení měny (britské). Nabízí se i možnost nákupu britských státních dluhopisů. Obdobně jako po Brexitu by jejich cena pravděpodobně vzrostla. Takovou pozici by nicméně v případě českého investora bylo vhodné měnově zajistit. V opačném případě by totiž proti zhodnocení způsobenému růstem ceny dluhopisu působilo předpokládané oslabení britské libry.

Nepovedený exit ČNB

Po masivních spekulativních obchodech ČNB ztratí odvahu zasahovat na obranu kurzu koruny, jehož vývoj chtěla stabilizovat. Tato rezignace vyústí ve výrazné ustřelení kurzu s negativními dopady pro českou ekonomiku a budoucí politiku ČNB. Silné posílení kurzu povede k podstřelení inflačního cíle, výrazně negativním u dopadu do objemu vývozu a na trh práce.

Jak si zaspekulovat

Scénář představuje riziko pouze pro držitele zahraniční měny (či aktiv v zahraniční měně). Ti, kteří budou v následujících měsících po exitu chtít tyto zahraniční prostředky převést zpět do ko run, se mohou ochránit uzavřením forwardových kontraktů, v jejichž rámci se domluví na výměně zahraniční měny, kterou mají či získají prodejem zahraničních aktiv, do korun. A to v budoucnu při cenách poblíž stávající úrovně (alespoň podle stávající úrovně forwardové křivky). Zásadní komplikací by pro retailového investora bylo při použití malých prostředků získání „rozumné“ (či vůbec nějaké) kotace na forwardovém trhu .

Uprchlická krize jako volební rozbuška

Nepříliš pevné evropsko – turecké vztahy se kvůli náporu běženců zcela zhroutí. Prezident Erdogan vypoví dohodu s Evropskou unií a obnoví se příliv uprchlíků do Evropy. Zesílí protiimigrační nálada a výsledkem bude vítězství krajně pravicových či extrémistických stran/kandidátů v klíčových volebních událostech roku 2017 (německé parlamentní, nizozemské parlamentní, francouzské parlamentní a prezidentské volby ). Zesílí nacionalistické tendence, které vyústí až v rozpad evropského bloku (EU, eurozóna). Spotřebitelská důvěra se zhroutí. Dojde k plošnému výprodeji evropských rizikových aktiv. Ztráty zaznamenají zejména akcie a dluhopisy periferních států.

Jak si zaspekulovat

Variantou je přímo shortovat evropské akciové indexy, či využít put opcí. Stejně tak by za podobného stavu věcí stálo za to vsázet proti euru. Z geografické perspektivy by bylo vhodnější přesunout poptávku mimo starý kontinent (kupříkladu USA).

Růst amerických úrokových sazeb

Aktuálně se trhy vezou na vlně pozitivních očekávání založených na slibech Donald a Trumpa. Očekává se zrychlení ekonomického růstu a výrazné přiblížení k inflačnímu cíli. Co by se ale mohlo stát, kdyby Donald Trump sku tečně splnil všechny svoje sliby?

Po složitém vyjednávání přesvědčí zprvu skeptický americký Kongres, aby implementoval program fiskální expanze v plném rozsahu a bez vyvažujících škrtů. Politická elita ovlivněná Trumpovým vizionářstvím a příslibem světlých zítřků dokonce přistoupí i k jisté formě protekcionismu. Stamiliardy dolarů začnou plynout do americké ekonomiky, hospodářství a cenová hladina porostou . Záhy ale při jde vystřízlivění. Ekonomika totiž byla již v roce 2016 velice blízko svého potenciálu a okamžitě se zač ne přehřívat. Obchodní protekcionismus pak ještě více zhorší situaci, jelikož For the exclusive use of David NAVRATIL – Erste Group MAKRO – SPECIÁL 3 22.12.2016 neumožní přesměrovat část poptávky do zahraničí a ulevit tak domácím tlakům . Inflace prudce vystřel í vzhůru a spolu s ní i úrokové sazby . Americký FED tak bude nucenna většině zasedání zvyšovat základní sazbu o čtvrt procentního bodu.

Jak si zaspekulovat

Růst inflace a úrokových sazeb povede k poklesu ceny dluhopisů. V případě, že by investor byl rizikově averzní, a tedy i nadále chtěl nebo musel držet dluhopisy, se nabízí možnost investice do tzv. TIPS (Treasury Inflation Projected Securities). Jedná se o dluhopisy, které jsou indexované o inflaci (nejčastěji CPI), a jsou tak do značné míry imunní vůči negativním efektům spojeným s inflací.

skoleni_29_6

Opětovný propad cen ropy

Zdá se , že dohoda OPECu o omezení produkce značí konec éry levné ropy. Připojení dalších nečlenských států investory ještě více utvrdilo , že to producenti ropy myslí skutečně vážně. V našem „ černém “ scénáři ale může dojít k souběhu ně kolika pro OPEC nepříznivých událostí. Zaprvé některé státy zaujmou roli černého pasažéra a navzdory svým slibům se jen budou chtít svézt na růstu cen ropy . Dále všechny překvapí , ja k rychle se Blízký východ vypořádá se zbytky Islámského státu a obnoví kontrol u nad ropnými poli. Zejména pak Libye a Nigérie, které dostaly výjimku z dohody, začnou chrlit na trh značná kvanta ropy ve snaze se dostat zpět na úroveň výstupu z předkrizových let. Posle dní ránu cenám ropy pak zasadí američtí těžaři, kteří dokáží vyvinout nové technologie hydraulického štěpení, a p o letech čekání tak znovu vtrhnou na světový trh.

Jak si zaspekulovat

Z poklesu cen ropy by měli těžit především energeticky náročné sektory a dopravci. Investoři mohou nakoupit i indexy zemí, jejichž ekonomika je na ropě značně závislá, a které jsou současně jejími čistými dovozci – jako například Čína. Levnější cen y ropy by také tlačily na posilování amerického dolaru.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).