Ženy dostávají v průměru o 2 tisíce korun nižší důchod než muži

Česká důchodkyně dostává téměr o dva tisíce korun méně než důchodce. Na konci prvního pololetí 2008 dosahovala průměrná výše důchodu u můžů 10 522 Kč, u žen to bylo v průměru 8 586 Kč.

Do rozdílné výše důchodů se přenášejí důvody rozdílných mezd u žen a mužů v produktivním věku. Ženy totiž většinou pracují na méně placených místech a také pobírají za stejnou práci méně peněz. Zajímavou informací je, že se tento rozdíl za posledních osm let nijak nezměnil.

Služeb Finančního arbitra ČR využívá čím dál více spotřebitelů Praha patří mezi třicet nejdražších měst světa