Zahraniční dluh se zvýšil o 5 mld. Kč

Česká národní banka ve své dnešní zprávě uvádí, že zahraniční dluh České republiky se zvýšil v prvním čtvrtletí o 5 mld. Kč. Na konci března tak zahraniční dluh činil 1353,8 mld. Kč, což představuje 37,4 % HDP. Meziroční přírůstek zahraniční zadluženosti dosáhl 136,7 mld. Kč.

Sociální pojištění pro zaměstnance by se mělo snížit Nové Reverse Repo obchody od BAWAG Bank