Zahraniční dluh ČR ke konci 3. čtvrtletí 2007 představoval 37,7 % HDP

Suma závazků České republiky se stanovenou lhůtou splatnosti činila ke konci 3. čtvrtletí 1308,1 mld. Kč, zahraniční dluh ČR tak představoval 37,7 % HDP. Nominální přírůstek zahraničního zadlužení ČR za posledních dvanáct měsíců tak dosáhl 119,7 mld. Kč. Pro srovnání, na konci roku 2006 činil dluh přibližně 1220 mld. korun a jeho podíl na HDP byl 38 %.

Ke snížení stavu zahraničního dluhu ve třetím čtvrtletí přispěly především kurzové a cenové vlivy. Z hlediska výše zadlužení zaujímá podnikový sektor nejvýznamnější postavení, ale jeho podíl na celkovém dluhu poklesl na 51,7 %. Zadlužení vlády činilo 20 % celkové zadluženosti. Naopak ke zvýšení stavu zahraničního dluhu přispěl bankovní sektor, kdy výše zahraničních závazků obchodních bank a ČNB (prostředky na účtu Evropské komise) na konci třetího čtvrtletí vzrostla a dosáhla 28,3 % zahraničního dluhu.

Za jízdu autobusem si připlatíte ESPA-ČS zajištěný fond 33 nabízí až 50% zhodnocení za pět let