Hlavní navigace

Vyplatí se vám odejít do předčasného důchodu?

Gabriela Hájková

V případě, že se rozhodnete jít do předčasného důchodu, váš starobní důchod bude krácen a to buď dočasně nebo trvale. V obou případech je ale nutné získání 25 let pojištění. Trvale krácený důchod, do kterého můžete odejít nejdéle tři roky před dosažením důchodového věku, nebude nikdy přepočítán a jeho hodnota už zůstane snížena. Ke krácení v tomto případě dochází za každých, i započatých 90 kalendářních dnů, které zbývají do dosažení důchodového věku. Procentní výměra důchodu se pak snižuje o 0,9 % výpočtového základu za každé takové 90tidenní období, uvedl Kamil VařekaČeské správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Dodal také, že základní výměra je pro všechny druhy důchodů stejná a letos činí 2170 korun měsíčně.

„Nárok na dočasně krácený důchod vzniká těm, kteří pobírali alespoň 5 let nepřetržitě plný invalidní důchod, nárok na tento důchod jim zanikl nejpozději ke dni 31. 12. 2006 a ke dni odnětí tohoto důchodu do dosaženi důchodového věku jim chybí nejvýše 5 let,“ informoval Vařeka. Procentní výměra u tohoto důchodu se pak dočasně krátí o 1,3 % výpočtového základu za každých, i započatých 90 kalendářních dnů doby předčasnosti. Ode dne dosažení důchodového věku je ale přiznáván řádný starobní důchod.

Našli jste v článku chybu?