Hlavní navigace

Výchova není to samé jako péče o dítě. Co z toho ovlivní váš důchod?

Sdílet

Pojištěnci si často pletou pojmy „výchova dítěte“ a „péče o dítě“. Jejich význam je z pohledu důchodového pojištění rozdílný. 

Výchova dítěte ovlivní stanovení důchodového věku pouze u žen. V současnosti se ale důchodový věk mužů a žen postupně sbližuje a v budoucnu se sjednotí. Výchova dětí proto ovlivní (zvýhodní) pouze ženy narozené před rokem 1975. 

Na snižování důchodového věku má vliv kromě výchovy vlastního dítěte i osvojení či převzetí do péče nahrazující péči rodičů. Podmínka výchovy dítěte je přitom splněna, když:

  • žena osobně pečuje nebo pečovala o dítě do dosažení zletilosti alespoň 10 roků,
  • žena se ujala výchovy dítěte po dosažení 8. roku a pečuje nebo pečovala o něj do dosažení zletilosti alespoň po dobu 5 let,
  • žena pečovala o dítě od jeho narození do úmrtí, pokud dítě zemřelo po dosažení 6 měsíců věku,
  • žena pečuje o nezletilé dítě alespoň poslední 3 roky před dosažením důchodového věku. 

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Do doby výchovy dítěte patří i doba, kdy žena nemohla o dítě osobně pečovat z důvodu své nemoci nebo pokud bylo dítě umístěno ze zdravotních důvodů v ústavní péči. Pro stanovení důchodového věku může být podmínka výchovy dítěte u jednoho dítěte uznána i více ženám.

Doba péče o dítě je doba, po kterou pečujete osobně o dítě ve věku do čtyř let. Tato doba se započítává pro nárok na starobní důchod jako náhradní doba pojištění a bez ohledu na to, zda jste žena nebo muž. Tutéž dobu péče o dítě ale nelze započítat současně více osobám. Pokud o dítě pečovalo více osob současně, započte se doba péče tomu, kdo pečoval o dítě v největším rozsahu.

Muži, kteří ukončili péči o dítě do 4 let věku v období od 1. 1. 1996 do 30. 6. 2007, museli podat přihlášku k účasti na důchodovém pojištění nejpozději do dvou let od skončení péče u příslušné okresní správy sociálního zabezpečení. Dobu péče o dítě do 4 let věku ukončenou po 30. 6. 2007 už prokazují ženy i muži shodně, a to čestným prohlášením na předepsaném tiskopisu až při podávání žádosti o důchod, vysvětluje prohlášení České správy sociálního zabezpečení. 

Příklad

Matka porodila dítě a pečovala o něj řádně do jeho 12 let. Poté matka nastoupila výkon trestu a dítě bylo rozhodnutím soudu svěřeno do výchovy babičce, která o něj pečovala až do jeho zletilosti. Podmínka výchovy dítěte pro stanovení důchodového věku bude uznána oběma ženám. Matka o dítě pečovala od narození pod dobu delší než 10 let a babička, která dítě převzala do výchovy po 8. roce jeho věku, o něj pečovala více než 5 let.

Příklad 

Žena osobně pečovala o dítě do 1 roku věku, pak se vrátila do zaměstnání a na rodičovskou dovolenou nastoupil otec dítěte, který osobně pečoval o dítě až do jeho 3 let, pak nastoupil do zaměstnání a dítě do školky. Ženě bude pro výpočet důchodu započtena jako náhradní doba pojištění doba péče o dítě od jeho narození do jednoho roku, muži doba od jednoho do tří let věku dítěte. Pro stanovení důchodového věku bude ženě uznána výchova dítěte, pokud o něj bude pečovat alespoň po dobu 10 let do dosažení zletilosti. Na stanovení důchodového věku muže nemá výchova dítěte vliv.

Příklad

Žena řádně pečovala o dítě do 5 let, poté přestala o dítě pečovat a to bylo umístěno jeden rok v dětském domově. Od 6 let pečovala o dítě žena, které bylo dítě svěřeno rozhodnutím příslušného orgánu do pěstounské péče. Dítě měla v pěstounské péči až do jeho zletilosti. Matce dítěte bude do doby pojištění pro nárok na důchod započtena doba péče o dítě od narození do 4 let věku, nebude jí však uznána výchova dítěte pro stanovení důchodového věku, protože o dítě nepečovala dostatečně dlouhou dobu. Výchova dítěte bude pro stanovení důchodového věku uznána pěstounce, protože o dítě pečovala od 6 let do zletilosti a splnila podmínku péče o dítě po dobu alespoň 10 let.

Zdroj: ČSSZ

Našli jste v článku chybu?
  • Aktualita je stará, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).