Vláda zatím nebude stanovovat datum přijetí eura

Vláda i letos přijala společné doporučení Ministerstva financí a České národní banky a zatím nebude stanovovat cílové datum přijetí eura. Odhlasovala to na včerejším zasedání. Příští rok ČR tím pádem nebude usilovat o vstup do kurzového mechanismu ERM II.

Ačkoli je vlastní připravenost ČR na přijetí eura podle zprávy centrální banky oproti předchozím letům lepší (ČR plní kritéria cenové stability, stavu veřejných financí i konvergence úrokových sazeb), překážkou zůstává nedokončený proces reálné ekonomické konvergence ČR (včetně konvergence cenové hladiny) k průměru eurozóny.

Vzhledem ke stárnutí populace není dořešen problém dlouhodobé udržitelnosti veřejných rozpočtů z hlediska nastavení a fungování systému důchodového zabezpečení, zdravotnictví a dlouhodobé péče. V některých aspektech přetrvává nedostatečná pružnost trhu práce i odlišnosti ve struktuře českého hospodářství oproti eurozóně. Ani situaci v samotné eurozóně nelze hodnotit jako dostatečně stabilizovanou, vysvětluje zpráva stanoviska ČNB.

UniCredit Bank nabízí podnikatelům s EET řešení Dotykačka se slevou Češi plánují nakoupit dražší dárky, než loni. Myslí i na domácí mazlíčky        
V.Mlich
V.Mlich (neregistrovaný) ---.mrp.cz
16. 12. 2016 11:16 Nový

Vláda nic takové nemůže dělat

celé vlákno

Někdo tady nečetl Lisabonskou smlouvu, kde se jasně píše, že termín přechodu na EUR určuje EK, nejen může, ale i musí a je povinna pravidelně kontrolovat, jestli už nastaly příslušné podmínky. Naše vláda podle LS pak může mluvit jen do směnného kurzu, jaký nám EK stanoví.
Proč takhle zavádíte veřejnost? Naše vlada může akorát držet schodek rozpočtu mimo stanovenou mez a tím přechod na EUR oddalovat.