Hlavní navigace

V listopadu se spustí úplný provoz datových schránek. Aktivovaných jich je přitom velmi málo

Gabriela Hájková

Počínaje prvním listopadem bude spuštěn úplný provoz datových schránek, který umožní komunikovat orgánům veřejné moci elektronicky. Stejným způsobem budou schránky usnadňovat komunikaci s právnickými osobami zapsanými do obchodního rejstříku a dokumenty jim zasílané tímto systémem budou mít platnost originálu. Firmy naopak mohou orgánům veřejné moci zasílat svou korespondenci i nadále v listinné podobě. Pro fyzické osoby je přihlášení do tohoto systému dobrovolné.

Přesto, že je využití datových schránek pro právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku a pro veřejnou správu povinné, do 12.10.2009 si je podle ministerstva vnitra z celkového počtu zřízených schránek aktivovalo jen kolem 14 % uživatelů. Pokud si subjekt schránku neaktivuje do 1.11.2009 sám, bude aktivována automaticky a veškerá pošta státních orgánů bude zasílána pouze tam. Za doručenou se korespondence bude považovat po 10 (resp. 15) dnech od uložení ve schránce. Zprávy se budou uchovávat ve schránce po 90 dnů od přihlášení oprávněné či pověřené osoby. Pak budou vymazány, je proto vhodné si zajistit způsob jejich trvalého uchovávání.

Našli jste v článku chybu?