Hlavní navigace

ÚOHS: Princip teritoriality může poškodit konkurenci a dlužníky

Arsen Lazarevič

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) varuje, že nová legislativa ohledně tzv. principu teritoriality pro poskytování služeb exekutorů, tedy zavedení pravidla, že exekuci může provádět pouze exekutor, v jehož územním obvodu se nachází bydliště nebo sídla dlužníka, by mohla vést ke snížení hospodářské soutěže mezi exekutory a v důsledku také možná poškození spotřebitele: Současně skutečnost, že jednotlivé exekutorské úřady nemají své „jisté“ klienty, ale musí o ně navzájem soutěžit, vyvolává tlak na kvalitu jejich služeb. Odstranění tohoto tlaku jistě potěší méně efektivní exekutory, nikoliv však spotřebitele, uvádí ÚOHS s tím, že navrhované opatření může nadto být v některých případech i v neprospěch dlužníka.Pokud se např. většina jeho majetku nachází na území odlišném od jeho bydliště nebo sídla, nebude si již věřitel moci zvolit exekutorský úřad v takové oblasti, který by byl sto provést exekuci s nižšími náklady, uvádí také ÚOHS.

Našli jste v článku chybu?