Hlavní navigace

UniCredit Bank a Česká pojišťovna přijímají žádosti do národních i evropských dotačních programů pouze do 14. prosince 2007

Redakce

Pátek 14. prosince 2007 byl pokynem Ministerstva financí ČR stanoven jako nejzazší datum pro účetní období roku 2007, kdy mohou žadatelé předložit na vybraných pobočkách UniCredit Bank a České pojišťovny kompletní a bezchybnou dokumentaci potřebnou k proplacení výdajů nárokovaných za rok 2007.

Úspěšní žadatelé o dotace již dostali prostřednictvím UniCredit Bank (dříve HVB Bank) a České pojišťovny vyplaceno přes 21 miliard korun (stav k 5.12. 2007: 21,420 mld. Kč).

Našli jste v článku chybu?