Státní rozpočet dosáhl ke konci října přebytku 10,9 miliardy korun

Státní rozpočet České republiky dosáhl od začátku roku do konce října přebytku 10,9 miliardy korun. Vyplývá to z dnešní informace Ministerstva financí České republiky (MFČR).

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly k 31. říjnu 2008 celkové příjmy státního rozpočtu 880,5 mld. Kč, celkové výdaje 869,5 mld. Kč a přebytek hospodaření 10,9 mld. Kč. V říjnu 2007 byl vykázán přebytek 27,2 miliardy ko­run.

Dosažené celkové příjmy ve výši 880,5 mld. Kč představovaly 83,8 % schváleného rozpočtu (v říjnu 2007 plněny na 86,6 %) a proti stejnému období minulého roku byly vyšší o 45,1 mld. Kč, tj. o 5,4 %. Meziroční růst ovlivnily především příjmy z daní a poplatků (růst o 20,6 mld. Kč, tj. o 4,7 %) a příjmy z pojistného na sociální zabezpečení (růst o 19,5 mld. Kč, tj. o 6,5 %).

Příjmy z daní a poplatků dosáhly 455,2 mld. Kč, což představuje 82,6 % schváleného rozpočtu a meziroční růst o 20,6 mld. Kč, tj. o 4,7 % (rozpočet počítá s růstem o 3,3 % proti skutečnosti roku 2007). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je plnění rozpočtu o 1,5 procentního bodu horší. Meziroční růst byl ovlivněn především inkasem daní z příjmů právnických osob a DPH. Daň z příjmů právnických osob svým objemem 104,1 mld. Kč představovala 88,3 % rozpočtu (loni to bylo na 85,3 %), což představuje meziroč

ní růst o 12,4 mld. Kč, tj. o 13,6 %. Rozpočet 2008 počítá s růstem o 2,7 % proti skutečnosti roku 2007.

Celkové výdaje v objemu 869,5 mld. Kč čerpané ke konci října 2008 představují 77,5 % rozpočtu (v říjnu 2007 to bylo 76,5 %), což znamená meziroční růst o 61,4 mld. Kč, tj. o 7,6 %. Proti skutečnosti, resp. rozpočtu po změnách 2007, předpokládá letošní rozpočet po změnách nárůst o 2,7 %, resp. 6,2 %.

Běžné výdaje státního rozpočtu byly čerpány ve výši 787,6 mld. Kč, tj. na 79,2 % rozpočtu (loni to bylo na 78,0 %). Proti loňskému říjnu vzrostly o 42,1 mld. Kč, tj. o 5,6 % (rozpočtovaná dynamika počítá s nárůstem o 1,8 % proti skutečnosti 2007, resp. o 4,1 % proti rozpočtu po změnách 2007).

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu byly tyto výdaje zapracovány ve výši 394,0 mld. Kč, což představovalo 35,6 % (loni 37,8 %) všech rozpočtovaných výdajů a o 1,6 % více než skutečnost dosažená v roce 2007 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 5,4 %). K 31. říjnu 2008 bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 334,1 mld. Kč, tj. 85,0 % rozpočtu (loni to bylo 82,8 %), při meziročním růstu o 13,8 mld. Kč, tj. o 4,3 %. Z toho na důchody připadlo 260,1 mld. Kč, tj. 85,2 % rozpočtu (loni to bylo 83,5 %), při meziročním růstu o 20,1 mld. Kč, tj. o 8,4 %.

Státní rozpočet na rok 2008 byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zákonem č. 360/2007 Sb. ze dne 5. prosince 2007, který stanovil příjmy ve výši 1 036,5 mld. Kč, výdaje ve výši 1 107,3 mld. Kč a schodek ve výši 70,8 mld. Kč. V rozpočtu po změnách (k 30. září 2008) došlo v celkových příjmech a výdajích k úpravám. Celkové příjmy byly stanoveny ve výši 1 050,3 mld. Kč, celkové výdaje 1 121,6 mld. Kč a schodek 71,3 mld. Kč.

Zdroj: MediaFax

SZIF již vyplatil zemědělcům v podhorách téměř miliardu korun Austrálie snížila úrokovou sazbu na 5,25 procenta