Hlavní navigace

Snižte svou daň z příjmů

Sdílet

Gabriela Hájková 25. 3. 2010

Budete-li do konce března podávat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, nezapomeňte si vypočtenou daň snížit o slevy.

Usnadněte si vyplňování daňového přiznání s naším interaktivním formulářem, který automaticky vyplní také Přehled o příjmech a výdajích pro ČSSZ a vybrané zdravotní pojišťovny.

Máte-li přesto otázky, ptejte se v naší daňové poradně.

Pro zdaňovací období roku 2009 jsou podle § 35 ba zákona o daních z příjmů stanoveny slevy ve výši: 

  • 24 840 Kč – sleva na poplatníka,
  • 24 840 Kč – sleva na manželku (manžela) žijící s poplatníkem v domácnosti, pokud nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 68 000 Kč. Pokud je manželka (manžel) držitelkou průkazu mimořádných výhod III. stupně (zvlášť těžké postižení s potřebou průvodce) – průkaz ZTP/P (dále jen "průkaz ZTP/P), zvyšuje se částka 24 840 Kč na dvojnásobek.
  • 2 520 Kč -  sleva uplatnitelná pobírá-li poplatník částečný invalidní důchod z důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění nebo zanikl-li nárok na částečný invalidní důchod z důvodu souběhu nároku na výplatu částečného invalidního důchodu a starobního důchodu,
  • 5 040 Kč – sleva uplatnitelná pobírá-li poplatník plný invalidní důchod nebo jiný důchod z důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění, u něhož jednou z podmínek přiznání je, že je plně invalidní, zanikl-li nárok na plný invalidní důchod z důvodu souběhu nároku na výplatu plného invalidního důchodu a starobního důchodu nebo je poplatník podle zvláštních předpisů plně invalidní, avšak jeho žádost o plný invalidní důchod byla zamítnuta z jiných důvodů než proto, že není plně invalidní,
  • 16 140 Kč – sleva uplatnitelná je-li poplatník držitelem průkazu ZTP/P,
  • 4 020 Kč – sleva uplatnitelná u poplatníka po dobu, po kterou se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, a to až do dovršení věku 26 let nebo po dobu prezenční formy studia v doktorském studijním programu, který poskytuje vysokoškolské vzdělání až do dovršení věku 28 let. Dobou soustavné přípravy na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem se rozumí doba uvedená podle zvláštních právních předpisů pro účely státní sociální podpory.

Jako odčitatelnou položku můžete dál odečíst také příspěvky na penzijní připojištění se mohou od základu odečítat v částce přesahující 6000 Kč z příspěvků zaplacených v příslušném zdaňovacím období, na které vám penzijní fond vystavil potvrzení. Maximálně však lze odečíst 12 000 Kč. 

Uhrazené soukromé životní pojištění je možné uplatnit za předpokladu, že nárok na výplatu pojistného plnění je sjednán až po 60 měsících od uzavření smlouvy, ale nejdříve po dosažení věku 60 let. Maximálně můžete uplatnit platby v celkové hodnotě 12 000 Kč. Limit je platný i pro případ, kdy máte uzavřeno několik smluv s více pojišťovnami.

Splácíte-li hypotéku či jiný úvěr na bydlení, měli jste počátkem roku od banky obdržet potvrzení o výši zaplacených úroků v roce 2009. Banky tyto dokumenty posílají tradičně na přelomu ledna a února. Nezapomeňte je odnést firemní účetní (jste-li zaměstnanci), která zaplacené úroky započítá do přiznání k dani z příjmu, a vy tak získáte slevu na dani. Pokud vyplňujete daňové přiznání sami, pak se výše zaplacených úroků vyplňuje do řádku č. 47.

Odečítat lze úroky z těch úvěrů na bydlení, které slouží na financování bytových potřeb (pokud financovanou nemovitost pronajímáte, pak si úroky neodečtete). Odečíst od daně můžete úroky z hypotéky, z úvěru ze stavebního spoření, ale i z překlenovacího úvěru, případně i z tzv. předhypotečních ú­věrů.

Jestliže je úvěr psaný na manžele či partnery, pak si úroky od daně odečtou buď rovným dílem, nebo pouze jeden z nich. Druhý mu k tomu musí dát souhlas čestným prohlášením.

Slevu na dani vám finanční úřad vrátí v průběhu dubna.

Našli jste v článku chybu?
  • Aktualita je stará, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).