Hlavní navigace

Příjemci sirotčího důchodu musí donést potvrzení o pokračujcícím studiu

Sdílet

Gabriela Hájková 20. 7. 2015

Nedávno skončil školní a akademický rok. Pokud pobíráte sirotčí důchod, musíte České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) doložit, že budete dále pokračovat ve studiu. ČSSZ totiž během léta kontroluje trvání nárok na tento důchod a pokud byste nedoložili pokračování studia, rozhodne správa sociálního zabezpečení o jeho odejmutí.

Na sirotčí důchod má totiž nárok nezaopatřené dítě po dobu soustavné přípravy na budoucí povolání, nejdéle však do dovršení věku 26 let.

(Nezaopatřené je také dítě do 26 let věku, pokud se nemůže připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz. I to má na důchod nárok, musí ho ale dokázat potvrzením ošetřujícího lékaře. Sirotčí důchod může být vyplácen i dítěti po skončení povinné školní docházky do 18. roku věku, pokud je vedeno v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci. Pak je třeba ČSSZ předložit potvrzení příslušné krajské pobočky úřadu práce.)

Pokud sirotek ukončil studium na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole a bude v následujícím školním (akademickém) roce pokračovat ve studiu na jiné škole nebo jinou formou, musí předložit nové potvrzení o studiu. Doklad o studiu musí předložit i v případě, že studium znovu zahájil po jeho předchozím přerušení, vysvětlila Jana Buraňová, mluvčí ČSSZ.

Uvedla také, že potvrzení můžete doložit opožděně v případě, že ho škola vydává až po zápisu ke studiu. V těchto situacích podle ní není potřeba podávat proti rozhodnutí o odejmutí důchodu námitky, protože ČSSZ výplatu sirotčího důchodu po dodání potvrzení obnoví a důchod za příslušné období automaticky doplatí.

ČSSZ nemá žádný zvláštní tiskopis, na kterém byste měli svůj status studenta dokládat. Postačí doklad školy, který ale musí obsahovat:

  • identifikační údaje o vás a škole,
  • o jaké studium se jedná,
  • v jakém ročníku jste a kdy má být studium ukončeno.

Kromě toho byste sem měli uvést také číslo jednací, pod nímž je sirotčí důchod evidován.

Potvrzení zašlete buď přímo na ústředí ČSSZ, nebo ho můžete odevzdat na okresní správě sociálního zabezpečení (v Praze Pražské, v Brně Městské správě sociálního zabezpečení) podle místa vašeho bydliště.

Pokud byste studium ukončili nebo přerušili, musíte o tom do 8 dnů dát ČSSZ písemně vědět.

Našli jste v článku chybu?
  • Aktualita je stará, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).