Pozemkový fond bude moci disponovat 400 miliony korun ročně navíc

Ministerstvo zemědělství připravilo novelu zákona o Pozemkovém fondu ČR (PFČR, která umožní Pozemkovému fondu manipulovat s finančními prostředky na pozemkové úpravy. Celkem půjde o částku 400 miliónů korun ročně. Návrh novely bude předložen poslanecké sněmovně ke schválení.

Novela bude kvůli urychlení legislativního procesu prezentována jako poslanecký návrh. Normě vyjádřil podporu předseda zemědělského výboru Jiří Papež. Právě zemědělský výbor, tedy nikoli sněmovna, schvaluje rozpočet Pozemkového fondu. Jeho stanovisko proto bude pro úspěch novely určující.

Vydána emise státních dluhopisů ve švýcarských francích Časopis Osobní finance a web FinExpert.cz hledají nové majitele