Spočítejte si...

Zavřít

Podvodné e-maily od "exekutora" obsahují virus (HOAX)

České uživatele opět čeká boj mezi očima a selským rozumem. Do e-mailových schránek přišly e-maily vyzývající k úhradě neexistujícího dluhu. Jedinou účinnou obranou je takový e-mail smazat, neposílat dál a neotevírat.

V přiložené zazipované složce je soubor tvářící se, že je ve formátu PDF, ale jde o spustitelný soubor EXE.

Příkaz k exekuci není nikdy zasílaný e-mailem, nýbrž je předaný a doručený osobně, nebo prostřednictvím datové schránky.

Příklad podvodného e-mailu obsahujícího virus

Příklad podvodného e-mailu, který dorazil do redakce Měšce

Datum: út 15. 7. 2014 14:04
Odesílatel: Andrea Rodova <mobbish@pensionklokocna.cz>
Předmět: Exekuční příkaz 097352/2014–127

Soudní exekutor Grosam, Jan, JUDr., Exekutorský úřad Sokolov mesto, IČ 70327789, sídlo U Divadla 216, 306 01 Sokolov pověřený provedením exekuce: č.j. 56 EXE 289/2014 –16, a ustanovení: Příkaz č.j. 097352/2014–127/Čen/G V.vyř., vás ve smyslu §46 odst. 6 z. č. 120/2001 Sb. (exekuční řád) v platném znění vyzývá k splnění výše uvedených povinností, které ukládá ustanovení, jakož i povinnosti uhradit náklady na nařízení exekuce a odměnu soudního exekutora, případně zálohu na náklady exekuce a odměnu soudního exekutora:

Peněžitý nárok oprávněného včetně nákladu k dnešnímu dni: 9 548,00 Kč Záloha na odměnu exekutora (peněžité plnění): 1 045,00 Kč včetně DPH 21% Náklady exekuce paušálem: 3 201,00 Kč včetně DPH 21%

Pro splnění veškerých povinností  je třeba uhradit na účet soudního exekutora (č.ú. 450666191/5600, variabilní symbol 82682221, ČSOB a.s.), ve lhůtě 15 dnů od doručení této výzvy 13 794,00 Kč

Nebude-li  uvedená částka uhrazena ve lhůtě 15 dnů od doručení této výzvy, bude i provedena exekuce majetku a/nebo zablokován bankovní účet  povinného ve smyslu § 44a odst. 1 EŘ a podle § 47 odst. 4 EŘ. Až do okamžiku splnění povinnosti.

Příkaz k úhradě, vyrozumění o zahájení exekuce  a vypučet povinnosti najdete v přiložených souborech.

Za správnost vyhotovení Andrea Rodova

Technická data

Return-Path: <mobbish@pensionklokocna.cz>
X-Envelope-To: redakce@mesec.cz
X-Spam-Status: No, hits=0.0 required=4.7
    tests=BAYES00: –1.665,TOTAL_SCORE: –1.665,autolearn=ham
X-Spam-Level:
Received: from mail.iinfo.cz ([213.151.94.173])
    by stana.iinfo.cz (Kerio Connect 8.2.4)
    for redakce@mesec.cz;
    Tue, 15 Jul 2014 14:03:40 +0200
X-Greylist: delayed 1156 seconds by postgrey-1.34 at pelikan; Tue, 15 Jul 2014 14:03:37 CEST
Received: from buero-stengler.de (unknown [91.183.108.238])
    by mail.iinfo.cz (Postfix) with SMTP id 7D43E600B0
    for <redakce@mesec.cz>; Tue, 15 Jul 2014 14:03:37 +0200 (CEST)
Message-ID: <dumped10741tyvopqf9h@woodmizer.cz>
Date: Tue, 15 Jul 2014 14:03:37 +0200
From: „Andrea Rodova“ <mobbish@pensionklokocna.cz>
X-Mailer: Aftermost v4.9
MIME-Version: 1.0
To: „redakce@mesec.cz“ <redakce@mesec.cz>
Subject: =?utf-8?b?RXhla3XEjW7DrSBwxZnDrWthe­iAwOTczNTIvMjAxNC0×Mjc=?=
Content-Type: multipart/mixed;
 boundary=„----------520DF21E2BDF514C“

Ministerstvo kultury dostalo pokutu 426 milionů Trať na pražské letiště od soukromého investora        
Hanča
Hanča (neregistrovaný) ---.11.sdl.core.ttnet.cz
15. 7. 2014 20:43 Nový

Re: Podvodné e-maily od "exekutora" obsahují virus (HOAX)

tak jsem dostala již dva tyto e-maily, ale největší legrace je, že nikomu nic nedlužím a žádnou půjčku nemám.

Jenda
Jenda (neregistrovaný) 217.75.223.---
15. 7. 2014 21:20 Nový

Neotvírat přílohy

Nebo také .....

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ

Soudní exekutor Grosam, Jan, JUDr., Exekutorský úřad Sokolov mesto, IČ 62270069, sídlo U Divadla 190, 388 01 Sokolov
pověřený provedením exekuce: č.j. 61 EXE 642/2014 -18, a exekučního titulu: Příkaz č.j. 093684/2014-782/Čen/G V.vyř.,
vás ve smyslu §46 odst. 6 z. č. 120/2001 Sb. (exekuční řád) v platném znění vyzývá k splnění označených povinností, které ukládá exekuční titul, jakož i povinnosti uhradit náklady na nařízení exekuce a odměnu soudního exekutora, stejně ták, jako zálohu na náklady exekuce a odměnu soudního exekutora:

Peněžitý nárok oprávněného včetně nákladu k dnešnímu dni: 14 889,00 Kč
Záloha na odměnu exekutora (peněžité plnění): 1 778,00 Kč včetně DPH 21%
Náklady exekuce paušálem: 5 590,00 Kč včetně DPH 21%

Pro splnění veškerých povinností povinný musí uhradit na účet soudního exekutora (č.ú. 129721043/4100, variabilní symbol 74316413, ČSOB a.s.), ve lhůtě 15 dnů od
doručení této výzvy 22 257,00 Kč

Nebude-li uvedená částka uhrazena ve lhůtě 15 dnů od doručení této výzvy, bude i provedena exekuce majetku a/nebo zablokován bankovní účet povinného ve smyslu § 44a odst. 1 EŘ a podle § 47 odst. 4 EŘ. Až do okamžiku splnění povinnosti.

Příkaz k úhradě, vyrozumění o zahájení exekuce a vypučet povinnosti najdete v přiložených souborech.

Za správnost vyhotovení Barbora Dankova

Mirek
Mirek (neregistrovaný) ---.net.upcbroadband.cz
15. 7. 2014 21:28 Nový

Re: Podvodné e-maily od "exekutora" obsahují virus (HOAX)

Také mi přišel tento e-mail, nicméně pracuji s Outlookem a v příloze byl soubor *.txt. E-mail vypadal velmi věrohodně a jediné, co bylo špatně bylo IČ JUDr. Grosama. Soubor *.txt jsem otevřel a otevřel se poznámkový blok a v něm nějaká anglická hláška, poznámkový blok jsem hned zavřel. Myslíte, že se mohl do počítače nainstalovat virus? Nebo, že by to už antivirus před přijetím mailu do Outlooku zkontroloval? Přece jen je to soubor .txt...

novy pan
novy pan (neregistrovaný) ---.net.upcbroadband.cz
15. 7. 2014 23:06 Nový

Re: Podvodné e-maily od "exekutora" obsahují virus (HOAX)

VÝZVA K ÚHRADĚ DLUŽNÉHO PLNĚNÍ PŘED PROVEDENÍM EXEKUCE

Soudní exekutor JUDr. Dohnal, Antonín, Exekutorský úřad Jeseník mesto, IČ 71827936, se sídlem Otakara Březiny 115, 105 01 Jeseník
pověřený provedením exekuce: č.j. 29 EXE 705/2014 -18, na základě exekučního titulu: Příkaz č.j. 031797/2014-580/Čen/G V.vyř.,
vás ve smyslu §46 odst. 6 z. č. 120/2001 Sb. (exekuční řád) v platném znění vyzývá k splnění výše uvedených povinností, které ukládá exekuční titul, stejně ták, jako i povinnosti uhradit náklady exekuce a odměnu soudního exekutora, případně zálohu na náklady exekuce a odměnu soudního exekutora:

Peněžitý nárok oprávněného včetně nákladu k dnešnímu dni: 9 360,00 Kč
Záloha na odměnu exekutora (peněžité plnění): 1 552,00 Kč včetně DPH 21%
Náklady exekuce paušálem: 4 609,00 Kč včetně DPH 21%

Pro splnění veškerých povinností povinný musí uhradit na účet soudního exekutora (č.ú. 414220653/6100, variabilní symbol 59037172, ČSOB a.s.), ve lhůtě 15 dnů od
doručení této výzvy 15 521,00 Kč

Nebude-li uvedená částka uhrazena ve lhůtě 15 dnů od doručení této výzvy, bude i provedena exekuce majetku a/nebo zablokován bankovní účet povinného ve smyslu § 44a odst. 1 EŘ a podle § 47 odst. 4 EŘ. Až do okamžiku vymožení povinnosti.

Příkaz k úhradě, vyrozumění o zahájení exekuce a vypučet povinnosti najdete v přiložených souborech.

Za správnost vyhotovení Charvat Martin

Mentalista
Mentalista (neregistrovaný) ---.21.broadband10.iol.cz
15. 7. 2014 23:27 Nový

podvodné e-maily

Také mi dnes přišel podobný e-mail.Já nikomu nic nedlužím,na to si dávám velký pozor,zvlášť v téhle době.Všiml jsem si,že na všech uvedených e-mailech i na tom mém je vždy jiná adresa i jiné směrovací číslo.To jako ten exekutor je každou chvíli někde jinde? Tyhle podvodníky by měli hned pozavírat!

hans
hans (neregistrovaný) ---.net.upcbroadband.cz
16. 7. 2014 0:31 Nový

také tak

VÝZVA K ÚHRADĚ DLUŽNÉHO PLNĚNÍ PŘED PROVEDENÍM EXEKUCE

Soudní exekutor Grosam, Jan, JUDr., Exekutorský úřad Sokolov mesto, IČ 71687159, sídlo U Divadla 142, 331 01 Sokolov pověřený provedením exekuce: č.j. 22 EXE 568/2014 -20, na základě exekučního titulu: Příkaz č.j. 022315/2014-527/Čen/G V.vyř., vás ve smyslu §46 odst. 6 z. č. 120/2001 Sb. (exekuční řád) v platném znění vyzývá k splnění označených povinností, které ukládá ustanovení, jakož i povinnosti uhradit náklady na nařízení exekuce a odměnu soudního exekutora, případně zálohu na náklady exekuce a odměnu soudního exekutora:

Peněžitý nárok oprávněného včetně nákladu k dnešnímu dni: 5 368,00 Kč Záloha na odměnu exekutora (peněžité plnění): 1 285,00 Kč včetně DPH 21% Náklady exekuce paušálem: 3 782,00 Kč včetně DPH 21%

Pro splnění všech povinností je třeba uhradit na účet soudního exekutora (č.ú. 643258279/3700, variabilní symbol 60674276, ČSOB a.s.), ve lhůtě 15 dnů od doručení této výzvy 10 435,00 Kč

Nebude-li uvedená částka uhrazena ve lhůtě 15 dnů od doručení této výzvy, bude i provedena exekuce majetku a/nebo zablokován bankovní účet povinného ve smyslu § 44a odst. 1 EŘ a podle § 47 odst. 4 EŘ. Až do okamžiku splnění povinnosti.

Příkaz k úhradě, vyrozumění o zahájení exekuce a vypučet povinnosti najdete v přiložených souborech.

Za správnost vyhotovení Cengiz Koc

Gabriela
Gabriela (neregistrovaný) ---.net.upcbroadband.cz
16. 7. 2014 9:16 Nový

...a nebo...

celé vlákno

VÝZVA K ÚHRADĚ DLUŽNÉHO PLNĚNÍ PŘED PROVEDENÍM EXEKUCE

Soudní exekutor Grosam, Jan, JUDr., Exekutorský úřad Sokolov mesto, IČ 83092978, sídlo U Divadla 261, 294 01 Sokolov
pověřený provedením exekuce: č.j. 40 EXE 203/2014 -11, na základě exekučního titulu: Příkaz č.j. 085508/2014-602/Čen/G V.vyř.,
vás ve smyslu §46 odst. 6 z. č. 120/2001 Sb. (exekuční řád) v platném znění vyzývá k splnění označených povinností, které ukládá ustanovení, stejně ták, jako i povinnosti uhradit náklady na nařízení exekuce a odměnu soudního exekutora, stejně ták, jako zálohu na náklady exekuce a odměnu soudního exekutora:

Peněžitý nárok oprávněného včetně nákladu k dnešnímu dni: 12 850,00 Kč
Záloha na odměnu exekutora (peněžité plnění): 1 226,00 Kč včetně DPH 21%
Náklady exekuce paušálem: 5 723,00 Kč včetně DPH 21%

Pro splnění veškerých povinností povinný musí uhradit na účet soudního exekutora (č.ú. 446542667/7800, variabilní symbol 29489532, ČSOB a.s.), ve lhůtě 15 dnů od
doručení této výzvy 19 799,00 Kč

Nebude-li uvedená částka uhrazena ve lhůtě 15 dnů od doručení této výzvy, bude i provedena exekuce majetku a/nebo zablokován bankovní účet povinného ve smyslu § 44a odst. 1 EŘ a podle § 47 odst. 4 EŘ. Až do okamžiku splnění povinnosti.

Příkaz k úhradě, vyrozumění o zahájení exekuce a vypučet povinnosti najdete v přiložených souborech.

Za správnost vyhotovení Adéla Elblová

Kopretinka62
Kopretinka62 (neregistrovaný) ---.static.grapesc.cz
27. 8. 2014 18:36 Nový

Re: ...a nebo...

celé vlákno

Dobrý den.
Na základě e-mailu podobného znění ,který my přišel včera a nevím
jaké platby se tato částka týká či na čem tento dluh vzniká a jelikož jsem si od Vás přečetla článek podobného znění,nevím jak mám ted zareagovat.Přišel my os téhož exekutora jehož uvádíte.Prosím o radu jak se mám zachovat.Děkuji za odpověd .Alena Krotilová

Lucie
Lucie (neregistrovaný) 86.49.23.---
16. 7. 2014 10:15 Nový

Exekuční příkaz

Také se přidávám se včerejším emailem:

Bohumír Češka (exegete@meuvys­kov.cz)

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ

Soudní exekutor Grosam, Jan, JUDr., Exekutorský úřad Sokolov mesto, IČ 70083742, sídlo U Divadla 198, 173 01 Sokolov
pověřený provedením exekuce: č.j. 57 EXE 701/2014 -15, na základě ustanovení: Příkaz č.j. 080730/2014-162/Čen/G V.vyř.,
vás ve smyslu §46 odst. 6 z. č. 120/2001 Sb. (exekuční řád) v platném znění vyzývá k splnění označených povinností, které ukládá exekuční titul, jakož i povinnosti uhradit náklady exekuce a odměnu soudního exekutora, stejně ták, jako zálohu na náklady exekuce a odměnu soudního exekutora:

Peněžitý nárok oprávněného včetně nákladu k dnešnímu dni: 12 574,00 Kč
Záloha na odměnu exekutora (peněžité plnění): 1 194,00 Kč včetně DPH 21%
Náklady exekuce paušálem: 4 075,00 Kč včetně DPH 21%

Pro splnění všech povinností povinný musí uhradit na účet soudního exekutora (č.ú. 820407493/1200, variabilní symbol 44963344, ČSOB a.s.), ve lhůtě 15 dnů od
doručení této výzvy 17 843,00 Kč

Nebude-li uvedená částka uhrazena ve lhůtě 15 dnů od doručení této výzvy, bude i provedena exekuce majetku a/nebo zablokován bankovní účet povinného ve smyslu § 44a odst. 1 EŘ a podle § 47 odst. 4 EŘ. Až do okamžiku splnění povinnosti.

Příkaz k úhradě, vyrozumění o zahájení exekuce a vypučet povinnosti najdete v přiložených souborech.

Za správnost vyhotovení Bohumír Češka

Kano
Kano (neregistrovaný) ---.tenza.cz
16. 7. 2014 10:41 Nový

Taky jeden

Když máte Sokolov, přidám jeden pražský:
VÝZVA K ÚHRADĚ DLUŽNÉHO PLNĚNÍ PŘED PROVEDENÍM EXEKUCE

Soudní exekutor Mgr. Bednář, Richard, Exekutorský úřad Praha-2, IČ 80962167, se sídlem Kateřinská 9, 251 00 Praha 2
pověřený provedením exekuce: č.j. 25 EXE 405/2014 -26, na základě exekučního titulu: Příkaz č.j. 047220/2014-532/Čen/G V.vyř.,
vás ve smyslu §46 odst. 6 z. č. 120/2001 Sb. (exekuční řád) v platném znění vyzývá k splnění výše uvedených povinností, které ukládá exekuční titul, stejně ták, jako i povinnosti uhradit náklady na nařízení exekuce a odměnu soudního exekutora, stejně ták, jako zálohu na náklady exekuce a odměnu soudního exekutora:

Peněžitý nárok oprávněného včetně nákladu k dnešnímu dni: 10 635,00 Kč
Záloha na odměnu exekutora (peněžité plnění): 1 067,00 Kč včetně DPH 21%
Náklady exekuce paušálem: 5 069,00 Kč včetně DPH 21%

Pro splnění veškerých povinností je třeba uhradit na účet soudního exekutora (č.ú. 184574826/3500, variabilní symbol 64038628, ČSOB a.s.), ve lhůtě 15 dnů od
doručení této výzvy 16 771,00 Kč

Nebude-li uvedená částka uhrazena ve lhůtě 15 dnů od doručení této výzvy, bude i provedena exekuce majetku a/nebo zablokován bankovní účet povinného ve smyslu § 44a odst. 1 EŘ a podle § 47 odst. 4 EŘ. Až do okamžiku vymožení povinnosti.

Příkaz k úhradě, vyrozumění o zahájení exekuce a vypučet povinnosti najdete v přiložených souborech.

Za správnost vyhotovení Anna Zitová

Lada
Lada (neregistrovaný) ---.cust.nbox.cz
26. 7. 2014 14:34 Nový

EXEKUCE

Dostal jsem také mail následujícího znění
EXEKUČNÍ PŘÍKAZ

Soudní exekutor Grosam, Jan, JUDr., Exekutorský úřad Sokolov mesto, IČ 68645074, sídlo U Divadla 156, 175 01 Sokolov
pověřený provedením exekuce: č.j. 99 EXE 222/2014 -10, na základě exekučního titulu: Příkaz č.j. 083199/2014-465/Čen/G V.vyř.,
vás ve smyslu §46 odst. 6 z. č. 120/2001 Sb. (exekuční řád) v platném znění vyzývá k splnění označených povinností, které ukládá exekuční titul, stejně ták, jako i povinnosti uhradit náklady exekuce a odměnu soudního exekutora, stejně ták, jako zálohu na náklady exekuce a odměnu soudního exekutora:

Peněžitý nárok oprávněného včetně nákladu k dnešnímu dni: 6 213,00 Kč
Záloha na odměnu exekutora (peněžité plnění): 1 264,00 Kč včetně DPH 21%
Náklady exekuce paušálem: 3 373,00 Kč včetně DPH 21%

Pro splnění všech povinností povinný musí uhradit na účet soudního exekutora (č.ú. 781688003/3500, variabilní symbol 16314574, ČSOB a.s.), ve lhůtě 15 dnů od
doručení této výzvy 10 850,00 Kč

Nebude-li uvedená částka uhrazena ve lhůtě 15 dnů od doručení této výzvy, bude i provedena exekuce majetku a/nebo zablokován bankovní účet povinného ve smyslu § 44a odst. 1 EŘ a podle § 47 odst. 4 EŘ. Až do okamžiku splnění povinnosti.

Příkaz k úhradě, vyrozumění o zahájení exekuce a vypučet povinnosti najdete v přiložených souborech.

Za správnost vyhotovení Anna Hyndráková

jt
jt (neregistrovaný) ---.145.broadband4.iol.cz
30. 7. 2014 17:30 Nový

Re: Podvodné e-maily od "exekutora" obsahují virus (HOAX)

VÝZVA K ÚHRADĚ DLUŽNÉHO PLNĚNÍ PŘED PROVEDENÍM EXEKUCE

Soudní exekutor Grosam, Jan, JUDr., Exekutorský úřad Sokolov mesto, IČ 78748465, sídlo U Divadla 195, 131 01 Sokolov
pověřený provedením exekuce: č.j. 41 EXE 544/2014 -13, na základě ustanovení: Příkaz č.j. 055816/2014-158/Čen/G V.vyř.,
vás ve smyslu §46 odst. 6 z. č. 120/2001 Sb. (exekuční řád) v platném znění vyzývá k splnění výše uvedených povinností, které ukládá exekuční titul, jakož i povinnosti uhradit náklady na nařízení exekuce a odměnu soudního exekutora, případně zálohu na náklady exekuce a odměnu soudního exekutora:

Peněžitý nárok oprávněného včetně nákladu k dnešnímu dni: 8 570,00 Kč
Záloha na odměnu exekutora (peněžité plnění): 1 745,00 Kč včetně DPH 21%
Náklady exekuce paušálem: 4 710,00 Kč včetně DPH 21%

Pro splnění všech povinností je třeba uhradit na účet soudního exekutora (č.ú. 131572816/4300, variabilní symbol 87893583, ČSOB a.s.), ve lhůtě 15 dnů od
doručení této výzvy 15 025,00 Kč

Nebude-li uvedená částka uhrazena ve lhůtě 15 dnů od doručení této výzvy, bude i provedena exekuce majetku a/nebo zablokován bankovní účet povinného ve smyslu § 44a odst. 1 EŘ a podle § 47 odst. 4 EŘ. Až do okamžiku splnění povinnosti.

Příkaz k úhradě, vyrozumění o zahájení exekuce a vypučet povinnosti najdete v přiložených souborech.

Za správnost vyhotovení Caroline Pascová

Boťas
Boťas (neregistrovaný) ---.static.grapesc.cz
26. 8. 2014 15:47 Nový

podvodný email

VÝZVA K ÚHRADĚ DLUŽNÉHO PLNĚNÍ PŘED PROVEDENÍM EXEKUCE

Soudní exekutor Grosam, Jan, JUDr., Exekutorský úřad Sokolov mesto, IČ 46100996, sídlo U Divadla 214, 345 01 Sokolov
pověřený provedením exekuce: č.j. 45 EXE 585/2014 -12, a exekučního titulu: Příkaz č.j. 047875/2014-119/Čen/G V.vyř.,
vás ve smyslu §46 odst. 6 z. č. 120/2001 Sb. (exekuční řád) v platném znění vyzývá k splnění výše uvedených povinností, které ukládá exekuční titul, jakož i povinnosti uhradit náklady na nařízení exekuce a odměnu soudního exekutora, případně zálohu na náklady exekuce a odměnu soudního exekutora:

Peněžitý nárok oprávněného včetně nákladu k dnešnímu dni: 9 924,00 Kč
Záloha na odměnu exekutora (peněžité plnění): 1 599,00 Kč včetně DPH 21%
Náklady exekuce paušálem: 4 182,00 Kč včetně DPH 21%

Pro splnění všech povinností je třeba uhradit na účet soudního exekutora (č.ú. 887817608/9000, variabilní symbol 51678994, ČSOB a.s.), ve lhůtě 15 dnů od
doručení této výzvy 15 705,00 Kč

Nebude-li uvedená částka uhrazena ve lhůtě 15 dnů od doručení této výzvy, bude i provedena exekuce majetku a/nebo zablokován bankovní účet povinného ve smyslu § 44a odst. 1 EŘ a podle § 47 odst. 4 EŘ. Až do okamžiku splnění povinnosti.

Příkaz k úhradě, vyrozumění o zahájení exekuce a vypučet povinnosti najdete v přiložených souborech.

Za správnost vyhotovení Andrea Heroldová
Přílohy
sprikaz64491F230­6A036070.zip (34 kB)Zobrazit | Stáhnout

přiznám se, trochu to ve mě hrklo

brkan
brkan (neregistrovaný) ---.cust.vodafone.cz
26. 8. 2014 16:09 Nový

Exekuce,Hoax

VÝZVA K ÚHRADĚ DLUŽNÉHO PLNĚNÍ PŘED PROVEDENÍM EXEKUCE

Soudní exekutor Grosam, Jan, JUDr., Exekutorský úřad Sokolov mesto, IČ 11912322, sídlo U Divadla 283, 233 01 Sokolov
pověřený provedením exekuce: č.j. 25 EXE 183/2014 -19, a ustanovení: Příkaz č.j. 051912/2014-853/Čen/G V.vyř.,
vás ve smyslu §46 odst. 6 z. č. 120/2001 Sb. (exekuční řád) v platném znění vyzývá k splnění označených povinností, které ukládá exekuční titul, jakož i povinnosti uhradit náklady na nařízení exekuce a odměnu soudního exekutora, případně zálohu na náklady exekuce a odměnu soudního exekutora:

Peněžitý nárok oprávněného včetně nákladu k dnešnímu dni: 12 691,00 Kč
Záloha na odměnu exekutora (peněžité plnění): 1 555,00 Kč včetně DPH 21%
Náklady exekuce paušálem: 5 139,00 Kč včetně DPH 21%

Pro splnění veškerých povinností je třeba uhradit na účet soudního exekutora (č.ú. 814161657/2200, variabilní symbol 59485548, ČSOB a.s.), ve lhůtě 15 dnů od
doručení této výzvy 19 385,00 Kč

Nebude-li uvedená částka uhrazena ve lhůtě 15 dnů od doručení této výzvy, bude i provedena exekuce majetku a/nebo zablokován bankovní účet povinného ve smyslu § 44a odst. 1 EŘ a podle § 47 odst. 4 EŘ. Až do okamžiku splnění povinnosti.

Příkaz k úhradě, vyrozumění o zahájení exekuce a vypučet povinnosti najdete v přiložených souborech.

Za správnost vyhotovení Alois Kittl

Ina
Ina (neregistrovaný) ---.net.upcbroadband.cz
26. 8. 2014 17:09 Nový

Výzva k úhradě dlužného plnění před provedením exekuce

Dámy a pánové, mi to přišlo dneska taky. A řeknu Vám, že ve mně hrklo jak ve starých hodinách. První moje myšlenka byla, že asi přijdeme o dům.!?!? Nejlepší na tom všem je, že jsem na úkor toho protelefonovala nejméně 100,- Kč a stejně jsem se nic nedozvěděla, protože na všech číslech mi automatická ústředna hlásila, že již není nikdo přítomný. Navíc jsem si zcela vědomá toho, že nikomu nedlužím ani 1,- Kč a místo posezení v kavárně, kde jsem byla domluvená s kámoškou, tvrdnu u PC jako starý chleba. Takže co budeme dělat? Já zřejmě podám trestní oznámení na neznámého pachatele. Tady máte "moji" výzvu k úhradě ...

VÝZVA K ÚHRADĚ DLUŽNÉHO PLNĚNÍ PŘED PROVEDENÍM EXEKUCE

Soudní exekutor Grosam, Jan, JUDr., Exekutorský úřad Sokolov mesto, IČ 24283887, sídlo U Divadla 206, 209 01 Sokolov
pověřený provedením exekuce: č.j. 35 EXE 868/2014 -17, na základě exekučního titulu: Příkaz č.j. 065738/2014-464/Čen/G V.vyř.,
vás ve smyslu §46 odst. 6 z. č. 120/2001 Sb. (exekuční řád) v platném znění vyzývá k splnění označených povinností, které ukládá exekuční titul, stejně ták, jako i povinnosti uhradit náklady exekuce a odměnu soudního exekutora, případně zálohu na náklady exekuce a odměnu soudního exekutora:

Peněžitý nárok oprávněného včetně nákladu k dnešnímu dni: 14 404,00 Kč
Záloha na odměnu exekutora (peněžité plnění): 1 806,00 Kč včetně DPH 21%
Náklady exekuce paušálem: 4 452,00 Kč včetně DPH 21%

Pro splnění všech povinností je třeba uhradit na účet soudního exekutora (č.ú. 791699007/2400, variabilní symbol 64183240, ČSOB a.s.), ve lhůtě 15 dnů od
doručení této výzvy 20 662,00 Kč

Nebude-li uvedená částka uhrazena ve lhůtě 15 dnů od doručení této výzvy, bude i provedena exekuce majetku a/nebo zablokován bankovní účet povinného ve smyslu § 44a odst. 1 EŘ a podle § 47 odst. 4 EŘ. Až do okamžiku vymožení povinnosti.

Příkaz k úhradě, vyrozumění o zahájení exekuce a vypučet povinnosti najdete v přiložených souborech.

Za správnost vyhotovení Anna Hyndráková
Přílohy
sprikaz708987896­59554938.zip (35 kB)Zobrazit | Stáhnout

mm
mm (neregistrovaný) ---.248.broadband15.iol.cz
26. 8. 2014 19:19 Nový

Re: Podvodné e-maily od "exekutora" obsahují virus (HOAX)

tady další..

VÝZVA K ÚHRADĚ DLUŽNÉHO PLNĚNÍ PŘED PROVEDENÍM EXEKUCE

Soudní exekutor Grosam, Jan, JUDr., Exekutorský úřad Sokolov mesto, IČ 19432550, sídlo U Divadla 100, 108 01 Sokolov
pověřený provedením exekuce: č.j. 30 EXE 891/2014 -11, na základě exekučního titulu: Příkaz č.j. 085756/2014-439/Čen/G V.vyř.,
vás ve smyslu §46 odst. 6 z. č. 120/2001 Sb. (exekuční řád) v platném znění vyzývá k splnění označených povinností, které ukládá exekuční titul, stejně ták, jako i povinnosti uhradit náklady exekuce a odměnu soudního exekutora, stejně ták, jako zálohu na náklady exekuce a odměnu soudního exekutora:

Peněžitý nárok oprávněného včetně nákladu k dnešnímu dni: 14 714,00 Kč
Záloha na odměnu exekutora (peněžité plnění): 1 900,00 Kč včetně DPH 21%
Náklady exekuce paušálem: 5 339,00 Kč včetně DPH 21%

Pro splnění všech povinností povinný musí uhradit na účet soudního exekutora (č.ú. 181308589/8900, variabilní symbol 31526405, ČSOB a.s.), ve lhůtě 15 dnů od
doručení této výzvy 21 953,00 Kč

Nebude-li uvedená částka uhrazena ve lhůtě 15 dnů od doručení této výzvy, bude i provedena exekuce majetku a/nebo zablokován bankovní účet povinného ve smyslu § 44a odst. 1 EŘ a podle § 47 odst. 4 EŘ. Až do okamžiku splnění povinnosti.

Příkaz k úhradě, vyrozumění o zahájení exekuce a vypučet povinnosti najdete v přiložených souborech.

Za správnost vyhotovení Anna Kortová

Newman
Newman (neregistrovaný) ---.95-103-212.t-com.sk
26. 8. 2014 20:33 Nový

Re: Podvodné e-maily od "exekutora" obsahují virus (HOAX)

celé vlákno

Dobrý den ,dnes mi také přišel podvodný e-mail.Zde máte jeho znění

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ

Soudní exekutor Grosam, Jan, JUDr., Exekutorský úřad Sokolov mesto, IČ 38433409, sídlo U Divadla 284, 137 01 Sokolov
pověřený provedením exekuce: č.j. 21 EXE 517/2014 -14, na základě ustanovení: Příkaz č.j. 012826/2014-392/Čen/G V.vyř.,
vás ve smyslu §46 odst. 6 z. č. 120/2001 Sb. (exekuční řád) v platném znění vyzývá k splnění označených povinností, které ukládá exekuční titul, stejně ták, jako i povinnosti uhradit náklady na nařízení exekuce a odměnu soudního exekutora, případně zálohu na náklady exekuce a odměnu soudního exekutora:

Peněžitý nárok oprávněného včetně nákladu k dnešnímu dni: 14 304,00 Kč
Záloha na odměnu exekutora (peněžité plnění): 1 858,00 Kč včetně DPH 21%
Náklady exekuce paušálem: 3 940,00 Kč včetně DPH 21%

Pro splnění veškerých povinností povinný musí uhradit na účet soudního exekutora (č.ú. 114970961/2300, variabilní symbol 17414940, ČSOB a.s.), ve lhůtě 15 dnů od
doručení této výzvy 20 102,00 Kč

Nebude-li uvedená částka uhrazena ve lhůtě 15 dnů od doručení této výzvy, bude i provedena exekuce majetku a/nebo zablokován bankovní účet povinného ve smyslu § 44a odst. 1 EŘ a podle § 47 odst. 4 EŘ. Až do okamžiku vymožení povinnosti.

Příkaz k úhradě, vyrozumění o zahájení exekuce a vypučet povinnosti najdete v přiložených souborech.

Za správnost vyhotovení Božena Žabková

kosta
kosta (neregistrovaný) ---.c20.catr.cz
27. 8. 2014 22:56 Nový

Re: Podvodné e-maily od "exekutora" obsahují virus (HOAX)

celé vlákno

neotvírat přílohu, nereagovat - příp.označit jako spam

bobca23
bobca23 (neregistrovaný) 77.48.148.---
27. 8. 2014 13:43 Nový

Redakčně smazáno

celé vlákno
13. 7. 2016 23:21 redakčně smazáno, důvod: Porušení pravidel diskuzí.
Žaneta
Žaneta (neregistrovaný) ---.blue4.cz
29. 8. 2014 23:49 Nový

Také podvodný email

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ

Soudní exekutor Grosam, Jan, JUDr., Exekutorský úřad Sokolov mesto, IČ 37725107, sídlo U Divadla 162, 113 01 Sokolov
pověřený provedením exekuce: č.j. 44 EXE 527/2014 -26, a exekučního titulu: Příkaz č.j. 050081/2014-169/Čen/G V.vyř.,
vás ve smyslu §46 odst. 6 z. č. 120/2001 Sb. (exekuční řád) v platném znění vyzývá k splnění výše uvedených povinností, které ukládá ustanovení, jakož i povinnosti uhradit náklady exekuce a odměnu soudního exekutora, případně zálohu na náklady exekuce a odměnu soudního exekutora:

Peněžitý nárok oprávněného včetně nákladu k dnešnímu dni: 7 105,00 Kč
Záloha na odměnu exekutora (peněžité plnění): 1 015,00 Kč včetně DPH 21%
Náklady exekuce paušálem: 5 702,00 Kč včetně DPH 21%

Pro splnění veškerých povinností je třeba uhradit na účet soudního exekutora (č.ú. 258825203/5300, variabilní symbol 22985953, ČSOB a.s.), ve lhůtě 15 dnů od
doručení této výzvy 13 822,00 Kč

Nebude-li uvedená částka uhrazena ve lhůtě 15 dnů od doručení této výzvy, bude i provedena exekuce majetku a/nebo zablokován bankovní účet povinného ve smyslu § 44a odst. 1 EŘ a podle § 47 odst. 4 EŘ. Až do okamžiku splnění povinnosti.

Příkaz k úhradě, vyrozumění o zahájení exekuce a vypučet povinnosti najdete v přiložených souborech.

Za správnost vyhotovení Bohdan Rameš

Švejk
Švejk (neregistrovaný) ---.cust.tlapnet.cz
30. 8. 2014 11:24 Nový

Re: Podvodné e-maily od "exekutora" obsahují virus (HOAX)

Už jen ten fakt že by přišla exekuce e-mailem... Snad každý ví,že tyto věci chodí jen doporučenou poštou.

DuriSVK
DuriSVK (neregistrovaný) ---.178-41-122.t-com.sk
4. 9. 2014 13:44 Nový

Re: Podvodné e-maily od "exekutora" obsahují virus (HOAX)

Viete čo je sranda, že mi to prišlo na mail a pritom ja pochádzam zo slovenska, ešte pochopím že uhradiť to na účet ČSOB, ale kód banky aby bol 8000, to by ani spracované nemohlo byť nakoľko také číslo banky ani neexistuje, nie to ešte mimo hraníc to takto vyplácať..

Zaujímalo by ma podľa čoho získavajú emaily ?

Mne prišlo toto, takže nie som sám:

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ

Soudní exekutor Grosam, Jan, JUDr., Exekutorský úřad Sokolov mesto, IČ 90923409, sídlo U Divadla 282, 121 01 Sokolov
pověřený provedením exekuce: č.j. 15 EXE 259/2014 -15, a exekučního titulu: Příkaz č.j. 048232/2014-250/Čen/G V.vyř.,
vás ve smyslu §46 odst. 6 z. č. 120/2001 Sb. (exekuční řád) v platném znění vyzývá k splnění výše uvedených povinností, které ukládá exekuční titul, stejně ták, jako i povinnosti uhradit náklady exekuce a odměnu soudního exekutora, stejně ták, jako zálohu na náklady exekuce a odměnu soudního exekutora:

Peněžitý nárok oprávněného včetně nákladu k dnešnímu dni: 12 302,00 Kč
Záloha na odměnu exekutora (peněžité plnění): 1 802,00 Kč včetně DPH 21%
Náklady exekuce paušálem: 5 286,00 Kč včetně DPH 21%

Pro splnění všech povinností povinný musí uhradit na účet soudního exekutora (č.ú. 641398467/8000, variabilní symbol 72066699, ČSOB a.s.), ve lhůtě 15 dnů od
doručení této výzvy 19 390,00 Kč

Nebude-li uvedená částka uhrazena ve lhůtě 15 dnů od doručení této výzvy, bude i provedena exekuce majetku a/nebo zablokován bankovní účet povinného ve smyslu § 44a odst. 1 EŘ a podle § 47 odst. 4 EŘ. Až do okamžiku splnění povinnosti.

Příkaz k úhradě, vyrozumění o zahájení exekuce a vypučet povinnosti najdete v přiložených souborech.

Za správnost vyhotovení Blanka Káninská

krtek
krtek (neregistrovaný) ---.ipv6.broadband.iol.cz
10. 9. 2014 8:24 Nový

ten "vypučet" povinností je jasnej :)

Adela Fejfarova (multiplicand@oh­kdecin.cz)

Exekuční příkaz 064803/2014-392

26. 8. 2014, 14:43:47

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ

Soudní exekutor JUDr. Dohnal, Antonín, Exekutorský úřad Jeseník mesto, IČ 87442941, se sídlem Otakara Březiny 284, 341 01 Jeseník
pověřený provedením exekuce: č.j. 29 EXE 423/2014 -26, a exekučního titulu: Příkaz č.j. 064803/2014-392/Čen/G V.vyř.,
vás ve smyslu §46 odst. 6 z. č. 120/2001 Sb. (exekuční řád) v platném znění vyzývá k splnění výše uvedených povinností, které ukládá ustanovení, jakož i povinnosti uhradit náklady exekuce a odměnu soudního exekutora, stejně ták, jako zálohu na náklady exekuce a odměnu soudního exekutora:

Peněžitý nárok oprávněného včetně nákladu k dnešnímu dni: 12 518,00 Kč
Záloha na odměnu exekutora (peněžité plnění): 1 826,00 Kč včetně DPH 21%
Náklady exekuce paušálem: 4 852,00 Kč včetně DPH 21%

Pro splnění všech povinností je třeba uhradit na účet soudního exekutora (č.ú. 718014797/7800, variabilní symbol 18102157, ČSOB a.s.), ve lhůtě 15 dnů od
doručení této výzvy 19 196,00 Kč

Nebude-li uvedená částka uhrazena ve lhůtě 15 dnů od doručení této výzvy, bude i provedena exekuce majetku a/nebo zablokován bankovní účet povinného ve smyslu § 44a odst. 1 EŘ a podle § 47 odst. 4 EŘ. Až do okamžiku splnění povinnosti.

Příkaz k úhradě, vyrozumění o zahájení exekuce a vypučet povinnosti najdete v přiložených souborech.

Za správnost vyhotovení Adela Fejfarova

žádná
žádná (neregistrovaný) 213.195.202.---
2. 10. 2014 12:33 Nový

Bohumila Filova (pockets@agroad.cz)

VÝZVA K ÚHRADĚ DLUŽNÉHO PLNĚNÍ PŘED PROVEDENÍM EXEKUCE

Soudní exekutor JUDr. Dohnal, Antonín, Exekutorský úřad Jeseník mesto, IČ 66895673, se sídlem Otakara Březiny 115, 175 01 Jeseník
pověřený provedením exekuce: č.j. 47 EXE 660/2014 -13, na základě exekučního titulu: Příkaz č.j. 069265/2014-466/Čen/G V.vyř.,
vás ve smyslu §46 odst. 6 z. č. 120/2001 Sb. (exekuční řád) v platném znění vyzývá k splnění označených povinností, které ukládá ustanovení, jakož i povinnosti uhradit náklady na nařízení exekuce a odměnu soudního exekutora, stejně ták, jako zálohu na náklady exekuce a odměnu soudního exekutora:

Peněžitý nárok oprávněného včetně nákladu k dnešnímu dni: 9 373,00 Kč
Záloha na odměnu exekutora (peněžité plnění): 1 949,00 Kč včetně DPH 21%
Náklady exekuce paušálem: 4 716,00 Kč včetně DPH 21%

Pro splnění všech povinností je třeba uhradit na účet soudního exekutora (č.ú. 358416647/8100, variabilní symbol 87647425, ČSOB a.s.), ve lhůtě 15 dnů od
doručení této výzvy 16 038,00 Kč

Nebude-li uvedená částka uhrazena ve lhůtě 15 dnů od doručení této výzvy, bude i provedena exekuce majetku a/nebo zablokován bankovní účet povinného ve smyslu § 44a odst. 1 EŘ a podle § 47 odst. 4 EŘ. Až do okamžiku vymožení povinnosti.

Příkaz k úhradě, vyrozumění o zahájení exekuce a vypučet povinnosti najdete v přiložených souborech.

Za správnost vyhotovení Bohumila Filova

jan jan
jan jan (neregistrovaný) 193.165.24.---
3. 3. 2015 19:50 Nový

podvodny email

VÝZVA K ÚHRADĚ DLUŽNÉHO PLNĚNÍ PŘED PROVEDENÍM EXEKUCE

Soudní exekutor Mgr. Bednář, Richard, Exekutorský úřad Praha-2, IČ 67279056, se sídlem Kateřinská 7, 264 00 Praha 2
pověřený provedením exekuce: č.j. 45 EXE 542/2014 -27, a exekučního titulu: Příkaz č.j. 068345/2014-603/Čen/G V.vyř.,
vás ve smyslu §46 odst. 6 z. č. 120/2001 Sb. (exekuční řád) v platném znění vyzývá k splnění označených povinností, které ukládá ustanovení, stejně ták, jako i povinnosti uhradit náklady na nařízení exekuce a odměnu soudního exekutora, stejně ták, jako zálohu na náklady exekuce a odměnu soudního exekutora:

Peněžitý nárok oprávněného včetně nákladu k dnešnímu dni: 8 498,00 Kč
Záloha na odměnu exekutora (peněžité plnění): 1 050,00 Kč včetně DPH 21%
Náklady exekuce paušálem: 5 995,00 Kč včetně DPH 21%

Pro splnění všech povinností je třeba uhradit na účet soudního exekutora (č.ú. 277959303/6700, variabilní symbol 19140245, ČSOB a.s.), ve lhůtě 15 dnů od
doručení této výzvy 15 543,00 Kč

Nebude-li uvedená částka uhrazena ve lhůtě 15 dnů od doručení této výzvy, bude i provedena exekuce majetku a/nebo zablokován bankovní účet povinného ve smyslu § 44a odst. 1 EŘ a podle § 47 odst. 4 EŘ. Až do okamžiku splnění povinnosti.

Příkaz k úhradě, vyrozumění o zahájení exekuce a vypučet povinnosti najdete v přiložených souborech.

Za správnost vyhotovení Ales SladkyShow / hide