Podle EU dává MMR hodně peněz na sociální bydlení

Transfery Ministerstva pro místní rozvoj na sociální bydlení pokládá Evropská unie za nedovolenou veřejnou podporu. MMR tak letos nejspíš uvolní méně než plánovaných 1,3 miliardy Kč.

" V tuto chvíli máme informaci z Evropské komise, že na tyto programy by se měla vztahovat nedovolená veřejná podpora. To znamená, že příjemci té dotace by ji museli vrátit," řekl ministr pro místní rozvoj Miroslav Kalous.

Příjemce ve třech po sobě jdoucích letech nesmí dostat více než 200.000 eur. Kalous proto počítá s mnohem nižší finanční podporou.

Zdroj: ČTK

Orkán Kyrill způsobil ČEZu škody ve výši 83 milionů korun MF: Ekonomika letos poroste pětiprocentním tempem