Nejnižší průměrný důchod pobírají senioři v Olomouckém kraji

Česká správa sociálního zabezpečení vyplácela ke konci září 2 254 779 starobních důchodů. Jejich průměrná výše činila 10 101 korun. Muži přitom dostávají průměrně 11 216 korun, ženy o více jak 2000 korun méně – 9178 korun. Před pěti lety přitom průměrný důchod dosahoval 7731 korun.

Nejvyšší průměrný důchod pobírají senioři v Praze, kde penze činila 10 794 korun (muži 11 804 Kč, ženy 10 023 Kč), nejnižší důchod naopak dostávají lidé v Olomouckém kraji, kde průměrná penze činila 9813 Kč (muži 10 836 Kč, ženy 8986 Kč).

Centrální banka nepřekvapila sazbami, ale svou prognózou Volná místa ubývají, práci hledá víc než půl milionu zájemců