Hlavní navigace

Nejčastější mýty o starobních důchodech

Sdílet

Gabriela Hájková 22. 3. 2016

Podle zkušeností pracovníků České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) a okresních správ sociálního zabezpečení (OSSZ) mají lidé stále malé povědomí o důchodech. Přetrvává proto řada nejasností, mylných představ a informací zažitých z minulosti. ČSSZ se proto rozhodla nejběžnější mýty znovu vysvětlit.

Léta odpracovaná před r. 1986 se do důchodu nepočítají 

Není to pravda. Je ale potřeba odlišovat dobu pojištění/zaměstnání a výdělky. Do nároku na důchod a výpočtu jeho výše se započítávají doby pojištění (zpravidla zaměstnání či podnikání), které jste získali od ukončení povinné školní docházky. Délka doby pojištění pak ovlivňuje procentní výměru důchodu. Když to zjednodušíme, dá se říci, že ta se počítá z průměru výdělků v tzv. rozhodném období. Rozhodné období jsou roky, za které se zjišťují vaše výdělky pro výpočet důchodu. Začíná kalendářním rokem po roce, v němž člověk dosáhl 18 let a končí rokem, který předchází roku přiznání důchodu. Do rozhodného období se podle zákona o důchodovém pojištění nezahrnují roky před rokem 1986. Výši důchodu tedy neovlivní výdělky získané před rokem 1986, doba pojištění získaná před tím rokem však ano, vysvětlila mluvčí ČSSZ Jana Buraňová.

Za málo let pojištění a nízké výdělky alespoň důchod v životním minimu?

Minimální důchod a životní minimum není to samé. Minimální výši procentní výměry důchodu stanovuje zákon o důchodovém pojištění a činí 770 Kč. K ní pak náleží základní výměra důchodu, která je letos ve výši 2440 Kč. Minimální výše důchodu je tedy pro letošek 3210 Kč.

Důchod v této minimální výši může být přiznán v případech, kdy sice lidé splní podmínku potřené doby pojištění, ale v rozhodném období nemají buď téměř žádné, nebo velmi nízké příjmy a důchod jim jednoduše řečeno „není z čeho vypočítat“, ujasnila Buraňová. )

Chybějící dobu si můžu dobrovolně doplatit

Nemůžete. Sice existuje institut dobrovolného důchodového pojištění, ale nemůžete ho použít univerzálně ve všech situacích. Přihlášku můžete podat nejdříve na dobu od 1. 1. 1996. Zákon navíc i stanovuje, z jakých důvodů je možné se k dobrovolnému důchodovému pojištění přihlásit a za jakou dobu zpětně od podání přihlášky ho můžete u každého z uvedených důvodů doplatit. Přihlásit se k němu lze i bez uvedení důvodů, v tomto případě je však doplacení možné jen jeden rok zpětně před podáním přihlášky. Nelze jím tedy pokrýt různé „mezery“ a doby „bez pojištění“, které má člověk v minulosti, řekla Buraňová.

Práce na dohodu se počítá do nároku na důchod

Neplatí to vždy. Je rozdíl mezi dohodou o pracovní činnosti a dohodou o provedení práce. Dohoda o pracovní činnosti zakládá účast na pojištění a do důchodu se proto normálně započítává, pokud nejde o tzv. zaměstnání malého rozsahu (to znamená měsíční příjem pod 2500 Kč). Činnost vykonávaná na dohodu o provedení práce do 31. 12. 2011 se nezapočítává pro důchod vůbec. Od 1. 1. 2012 je možné započítat měsíce, ve kterých jste měli z dohody vyšší příjem než 10 000 Kč. Zaměstnávání vykonávané na zkrácený úvazek se do vašeho nároku na důchod započítává, pokud z příjmu odvádíte pojistné.

Být před důchodem na úřadu práce je nevýhodné

Pro účely nároku na důchod a jeho výše se doba evidence na úřadu práce považuje za náhradní dobu pojištění. Započítává se ale jen v určitém rozsahu. Vždy se doba vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání započítává, je-li vyplácena podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci, a také doba, po kterou se podpora v nezaměstnanosti neposkytuje, avšak osobě vedené v evidenci uchazečů o zaměstnání přísluší odstupné, odbytné nebo odchodné, vysvětlila Buraňová a dodala, že doba vedení v evidenci úřadu práce, po kterou podpora není vyplácena, se započítává v rozsahu maximálně tří let. Tato doba tří let se podle Buraňové zjišťuje zpětně ode dne vzniku nároku na důchod. Z doby získané před dosažením 55 let věku je možné započítat jen jeden rok.

Důchod musí ve stáří dostat každý

To není pravda. Pokud nedosáhnete důchodového věku (kromě předčasných důchodů) nebo nezískáte potřebnou dobu pojištění, nárok nevznikne.

Riziko, že nedosáhnete na starobní důchod, hrozí hlavně při dlouhodobé nezaměstnanosti nebo takových formách práce, které se pro důchod nezapočítávají. Příčinou nesplnění podmínek pro důchod může být i doba strávená ve výkonu trestu, pokud odsouzený nebyl zařazen do práce, či pobyt nebo činnost ve státě, s nímž ČR nemá smlouvu o sociálním zabezpečení. Nesplnění podmínky potřebné doby pojištění nelze prominout, zdůraznila Buraňová.  Je ale podle ní možné si dobu, která do získání potřebného počtu let chybí, dopracovat. Důchod vám pak bude přiznán ode dne, kterým získáte dostatečnou dobu pojištění.

Našli jste v článku chybu?
  • Aktualita je stará, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).