Hlavní navigace

Na podání Přehledu za rok 2007 zbývá pár dnů

Redakce

Každá osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), která alespoň část roku 2007 vykonávala samostatnou výdělečnou činnost a jejíž daňové přiznání nezpracovává daňový poradce, musí nejpozději do středy 30. dubna 2008 podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2007.

Pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce a OSVČ tuto skutečnost doloží nejpozději do 30. dubna 2008 u příslušné okresní, v Praze Pražské správy sociálního zabezpečení, posunuje se termín podání přehledu na 30. červenec 2008.

OSVČ, které byla finančním úřadem prodloužena lhůta pro odevzdání daňového přiznání, podává Přehled o příjmech a výdajích za rok 2007 do jednoho měsíce po uplynutí této lhůty. V případě, že OSVČ není povinna podávat daňové přiznání, musí přehled podat nejpozději do 31. července 2008.

Přehled lze podávat elektronicky (e-Podání) prostřednictvím Portálu veřejné správy nebo na elektronickou podatelnu příslušné OSSZ. Pokud OSVČ nepodá přehled včas nebo vůbec, může jí být za to uložena pokutu až 20 000 korun nebo – při opětovném nesplnění povinnosti – až 100 000 Kč. Doplatek na pojistném musí OSVČ zaplatit nejpozději do osmi dnů po dni, v kterém podala nebo měla ze zákona podat přehled o příjmech a výdajích za předchozí kalendářní rok.

Pokud OSVČ nezaplatí pojistné ve stanovené lhůtě, nebo ho zaplatí v nižší výši než má, stává se dlužníkem a má povinnost platit penále. Za každý kalendářní den, ve kterém dluh na pojistném trvá, se jedná o 0,05 % dlužné částky.

Zdroj: ČSSZ

Našli jste v článku chybu?