Na jaké účty byste měli platit daně?

Protože podle České národní banky se stále některé daňové subjekty snaží platit daně na stará čísla účtů, rádi bychom připomněli, že ta už jsou zrušena. 

Ke změně účtů finančních úřadů došlo už v roce 2013, ale do konce minulého roku šlo zaplatit daň na původní účet a platba byla automaticky přesměrována na účet nový. To už v letošním roce neplatí. Platba na zrušený účet se tak vrátí odesilateli zpět a daňový závazek zůstane nesplněn.

Kromě toho Finanční správa od začátku ledna také nepřijímá podání prostřednictvím faxů. 

Další podvodné maily: Věrohodnější a proto více nebezpečné Finanční správa umožní některá podání i jinak než elektronicky