Hlavní navigace

Lidem postiženým povodněmi je připraven pomoci i stát

Redakce

Lidem, kteří byli postiženi živelní pohromou, za níž jsou například považovány i aktuální povodně, umožňuje zákon o pomoci v hmotné nouzi poskytnout mimořádnou okamžitou pomoc. Výše této jednorázové dávky závisí na majetkových poměrech a příjmové situaci osoby nebo společně posuzovaných osob. Může být poskytnuta až do výše patnáctinásobku životního minima jednotlivce, tedy až 46 890 Kč.

Podle informací ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) lze podle uvedeného zákona poskytnout pomoc také osobě, která nemá dostatečné prostředky na úhradu nákladů spojených s pořízením nezbytných základních předmětů dlouhodobé potřeby a na základní vybavení domácnosti. „Tato mimořádná pomoc může být až do výše konkrétního nákladu s tím, že součet takto poskytnutých dávek nesmí v rámci kalendářního roku překročit desetinásobek životního minima jednotlivce, tj. v současné době 31 260 Kč. Jde o jednorázovou dávku, poskytnutí několikrát v roce není (až na limit celkové výše) vyloučeno“, uvedla Štěpánka Filipová z tiskového oddělení MPSV.

Zkrátka nepřijdou ani osoby, které nemají dostatek finančních prostředků na úhradu jednorázového výdaje spojeného zejména se zaplacením správního poplatku nebo v případě nezbytné potřeby s úhradou noclehu. Podle Filipové lze tuto dávku využít i v případě povodně, kdy postiženým osobám vzniknou mimořádné výdaje na pořizování například nových dokladů, na přechodné ubytování při zničení bytu apod. Stát v tomto případě proplatí celou výši konkrétního nákladu. I v tomto případě jde o jednorázovou dávku a poskytnutí několikrát v roce není vyloučeno.

O dávky mimořádné okamžité pomoci lze požádat na místně příslušném pověřeném obecním úřadě, který mu vydá příslušný formulář a ten následně vyplní. Formuláře jsou k dispozici i na webu MPSV.

Našli jste v článku chybu?