Lidé čím dál více využívají e - Podání ČSSZ

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) dostává stále více dokumentů elektronickou formou. Ke konci letošního prvního pololetí přišlo ČSSZ elektronicky celkem 18 417 992 dokumentů. Organizace či osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) mohou elektronicky podávat dokumenty prostřednictvím Portálu veřejné správy (PVS), na CD nebo disketě.

e – Podání dokumentů ČSSZ umožňuje od roku 2005. Mezi jeho výhody patří mimo jiné i dostupnost 24 hodin denně 7 dní v týdnu nebo možnost okamžité opravy a nového podání.

Zdroj: tisková zpráva ČSSZ

Cena ropy roste až k historickým maximům Ekologické investování přestává být na pozadí zájmu