Evropská komise vytýká Česku nedostatečnou ochranu spotřebitelů

Česku a Slovensku je vytýkána nedostatečná ochrana spotřebitelů při objednávání z katalogu. Čeští spotřebitelé jsou tak podle Evropské komise vázáni nepřiměřenou podmínkou, pokud se proti ní sami neohradí.

Česká republika tak zatím nepřevedla do národní legislativy veškerá ustanovení evropské směrnice, která upravuje práva spotřebitelů. Základním ustanovením je dvouletá záruční doba, po kterou může spotřebitel v případě vzniku vady žádat její odstranění anebo výměnu zboží. Za určitých podmínek má spotřebitel nárok na slevu anebo může odstoupit od smlouvy.

Evropská komise zahájila vyšetřování letos v červnu, avšak Česko ani Slovensko nebyly schopny pochybení napravit. Dokud Češi nepodají uspokojivé vysvětlení, hrozí Česku žaloba u Evropského soudního dvora v Lucembursku.

Zdroj: Česká tisková kancelář

Cestovat vlakem do zahraničí bude snazší Na úřad práce zamiřte i v případě, že budete nezaměstnaní jen krátce