Hlavní navigace

Kdo má nárok na vdovský a vdovecký důchod?

Sdílet

Gabriela Hájková 29. 10. 2013

Vdově či vdovci vznikne nárok na pozůstalostní důchod po manželovi (pro jednoduchost budeme uvádět označení manžel i pro manželku), který byl poživatelem starobního nebo invalidního důchodu anebo dosáhl ke dni úmrtí potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní či starobní důchod. Vdovecký nebo vdovský důchod vždy náleží i manželovi osoby, která zemřela následkem pracovního úrazu.

Tento důchod se vyplácí po dobu jednoho roku od smrti manžela. Po uplynutí této doby zůstává nárok zachován, pokud vdova nebo vdovec splňuje některou z uvedených podmínek:

  • pečuje o nezaopatřené dítě – musí jít o dítě, které má po zemřelém nárok na sirotčí důchod, dítě, které bylo v rodině zemřelého vychováváno, jde-li o vlastní (osvojené) dítě vdovy či vdovce nebo bylo-li dítě alespoň jedním z nich převzato do dne smrti manžela nebo manželky do trvalé péče nahrazující péči rodičů,
  • pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve II., III. nebo IV. stupni závislosti,
  • pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který žije ve společné domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve II., III. nebo IV. stupni závislosti,
  • je invalidní pro invaliditu třetího stupně,
  • dosáhl/a alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.

Při ztrátě nároku na výplatu tohoto důchodu může po čase dojít k jeho znovuobnovení, jestliže dojde ke splnění některé z uvedených podmínek do dvou let po předchozím zániku nároku na důchod. K případné obnově výplaty ale nedochází automaticky, je nutné o ni požádat na příslušné správě sociálního zabezpečení. 

Protože podle Jany Buraňové, mluvčí České správy sociálního zabezpečení v praxi dělá největší problém lidem pochopit poslední z uvedených podmínek pro zachování nároku na tento důchod, uvádí raději konkrétní příklad. 

Příklad

Žena nar. 27. 2. 1955, která vychovala 2 děti, ovdověla 1. 9. 2013. Vdovský důchod jí bude náležet po dobu jednoho roku od úmrtí manžela, tedy do 31. 8. 2014. O nezaopatřené děti nepečuje, není invalidní ani nepečuje o dítě či osobu závislou na péči. Pro nárok na výplatu vdovského důchodu po uplynutí jednoho roku od úmrtí manžela bude tedy rozhodující, kdy dosáhne svého důchodového věku nebo důchodového věku muže stejného data narození jako ona, od kterého se odečtou 4 roky. Důchodový věk této ženy je 60 let – dosáhne ho 27. 2. 2015. Důchodový věk muže stejného data narození je 63 let a 4 měsíce, věk o 4 roky nižší je 59 let a 4 měsíce, toho dosáhne 27. 6. 2014. Tohoto věku dosáhne dříve než svého důchodového věku. To znamená, že žena před 31. 8. 2014 splní jednu ze zákonných podmínek, tedy dosáhne věku o 4 roky nižšího než je důchodový věk muže stejného data narození a výplata vdovského důchodu jí bude náležet i po uplynutí jednoho roku od úmrtí manžela. 

Zdroj: ČSSZ

Na vdovský či vdovecký důchod nemá nárok druh či družka a to ani v případě dlouhodobého spolužití či společné výchovy dětí. Nenáleží ani po rozvedeném manželovi či po registrovaném partnerovi nebo partnerce. 

Nárok na výplatu tohoto důchodu zaniká dnem uzavření nového manželství. Tuto skutečnost jste povinni nahlásit příslušné správě sociálního zabezpečení. 

Našli jste v článku chybu?
  • Aktualita je stará, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).