Hlavní navigace

Kdo má letos nárok na starobní důchod?

Gabriela Hájková

Letos dosáhnou podle České správy sociálního zabezpečení důchodového věku muži narození od července 1950 do dubna 1951 a ženy narozené od září 1953 do dubna 1954, které vychovaly dvě děti. Dále také bezdětné ženy narozené od září 1951 do dubna 1952 a ženy s jedním vychovaným dítětem, narozené od září 1952 do dubna 1953. Pojištěnci, kteří letos dovrší důchodový věk, musí mít dosaženou dobu pojištění v délce 29 let.

Nárok na předčasný starobní důchod má člověk, který získal potřebnou dobu pojištění stanovenou pro řádný starobní důchod a do dosažení důchodového věku mu chybí maximálně:

  • 3 roky, pokud je jeho důchodový věk nižší než 63 let nebo 
  • 5 roků, pokud jeho důchodový věk činí alespoň 63 let a dosáhl věku alespoň 60 let. 

Datum dosažení důchodového věku můžete zjistit pomocí věkové kalkulačky, která ukáže, jakou dobu pojištění je nutné získat a jaký důchod byste měli podle MPSV získat z prvního nebo i z druhého pilíře důchodového systému. 

Bližší informace o podmínkách nároku na starobní důchod poskytnou pracovníci okresních správ sociálního zabezpečení nebo call centra pro důchodové pojištění na telefonním čísle: + 420 257 062 860.

Našli jste v článku chybu?