Hlavní navigace

Jaké mýty panují okolo invalidních důchodů?

Sdílet

Podle České správy sociálního zabezpečení okolo invalidních důchodů stále přetrvávají mýty, a tak se rozhodla ty nejčastější z nich objasnit.

Nárok závisí pouze na zdravotním stavu

To není pravda. Lékařem uznaná invalidita je pouze jedna ze dvou podmínek, která musí být splněna, aby vám mohl být invalidní důchod přiznán. K tomu musí být splněna ještě další podmínka, a to potřebná doba důchodového pojištění. To se nevyžaduje jen v situacích, kdy invalidita vznikla následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.

Délka potřebné doby pojištění je závislá na věku žadatele:

 • U žadatelů nad 28 let je potřebná doba pojištění 5 let (je zjišťována z posledních deseti let před vznikem invalidity).
 • U žadatelů starších 38 let platí, že pokud nesplní podmínku 5 let pojištění v posledních 10 letech před vznikem invalidity, podmínka se považuje za splněnou i v případě, že v posledních 20 letech před vznikem invalidity získali 10 let pojištění.
 • U žadatelů do 28 let je nutná doba pojištění kratší (u osob do 20 let méně než 1 rok, u osob od 20 do 22 let alespoň 1 rok, u osoby od 22 do 24 let alespoň 2 roky, u osoby od 24 do 26 let alespoň 3 roky a u osoby od 26 do 28 let alespoň 4 roky).

Invalidní důchod mám doživotně

To rovněž není pravda. Invalidní důchod je závislý na vašem zdravotním stavu. Ten nemusí být neměnný a může se zlepšit natolik, že vám invalidní důchod nadále nepřiznají.

Pokud pobírám invalidní důchod, nemohu pracovat

I toto je mýtus, neexistuje žádní omezení toho, zda si smíte při pobírání invalidního důchodu něco vydělat či nikoli. Právní úprava dokonce u osob s invaliditou prvního a druhého stupně počítá s tím, že tito lidé budou vykonávat takovou výdělečnou činnost, kterou jim zdravotní stav dovolí.

Doba pobírání invalidního důchodu se započítává do důchodu

To není zcela přesné. Doba pobírání invalidního důchodu se sice započítává pro nárok i výši důchodu starobního, ale pouze pokud se jedná o invaliditu třetího stupně. Jestliže pobíráte invalidní důchod z důvodu invalidity prvního či druhého stupně a zároveň nemáte žádný výdělek, tedy nevykonáváte činnost zakládající účast na pojištění, tak se vám pobírání invalidního důchodu nezapočítá do doby důchodového pojištění pro nárok na starobní důchod.

Částka invalidního důchodu je pevně stanovena

Invalidní důchod se skládá ze dvou částí, a to ze základní a procentní výměry. Základní výměra je pro všechny žadatele stejná, bez ohledu na stupeň invalidity. V letošním roce činí základní výměra částku 2440 Kč. Naproti tomu procentní výměra závisí na:

 • Délce doby pojištění,
 • Příjmech, kterých jste dosahovali před vznikem invalidity,
 • Stupni invalidity.

Procentní výměra tak může být u každého žadatele jiná. Pokud navíc dojde ke změně zdravotního stavu, ať už zlepšení či zhoršení, změní se i vyplácená procentní výměra. A to tak, že se vynásobí stanoveným koeficientem, který je určen zákonem o důchodovém pojištění.

Když pracuji a onemocním, nedostanu nemocenské

To rozhodně není pravda. Pokud máte přiznanou invaliditu prvního či druhého stupně, je doba pro poskytování nemocenského stanovena na maximálně 380 kalendářních dnů ode dne vzniku pracovní neschopnosti. To je stejná doba, jako u jiných zaměstnanců.

Pouze ti, co mají invaliditu třetího stupně, mají tuto dobu podle zákona o nemocenském pojištění zkrácenou. Nemocenské jim bude vypláceno maximálně 70 kalendářních dnů v rámci jednoho kalendářního roku. Současně platí, že nemocenské jim je vypláceno nejdéle do dne skončení zaměstnání.

Každý rok musím absolvovat prohlídku

Toto neplatí vždy. Posudkový lékař může určit, že se máte dostavit ke kontrolní lékařské prohlídce, pokud usoudí, že se váš zdravotní stav změnil. Tato prohlídka se však provádí v intervalu 1 – 3 let.

Invalidní důchod může být plný nebo částečný

Toto platilo pouze do 31. prosince 2009. Od 1. 1. 2010 je zaveden pouze jeden termín, a to invalidní důchod. Ten se následně rozlišuje na invalidní důchod pro invaliditu prvního, druhého a třetího stupně.

Našli jste v článku chybu?
 • Aktualita je stará, nové názory již nelze přidávat.
 • 4. 4. 2016 10:36

  důchodce (neregistrovaný) 192.168.1.---

  Kdo má asistenta v základní škole, tak má invalidní důchod asi od 18 let, takže nepotřebuje žádnou odpracovanou dobu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).