Jak země dokáže zatížit veřejný dluh? (infografika)

Podívejte se na infografiku, která u vybraných zemí zachycuje poměry veřejných dluhů vůči HDP. Mapa světa je pak zabarvená podle těchto poměrů. 

Zdroj: Saxo Bank

Kolik berou čeští zaměstnanci ve financích ve srovnání s ostatními zeměmi? Pozor na další předváděcí akce, které z vás chtějí lákat peníze