Hlavní navigace

Jak požádat o sirotčí důchod a kolik dostanete?

Sdílet

Gabriela Hájková 12. 11. 2013

Výše sirotčího důchodu se odvozuje od procentní výměry důchodu zemřelého rodiče. Pokud zesnulá osoba důchod nepobírala, bude se stanovovat sirotčí penze  z důchodu starobního nebo invalidního, na který by měla tato osoba nárok k datu úmrtí. Stejně jako u ostatních penzí i zde výše tedy závisí na délce doby pojištění a dosahovaném výdělku.

Kromě zmíněné procentní výměry obsahuje sirotčí důchod také platbu za výměru základní. Ta činí v letošním roce obecně 2330 Kč a je společná pro všechny penze. Výše procentní výměry sirotčího důchodu odpovídá 40 % procentní výměry starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, na který by měla nárok zemřelá osoba v době smrti.

Příklad 

Zemřelý otec pobíral k datu úmrtí invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně ve výši 14 850 Kč měsíčně, z toho činila procentní výměra 12 520 Kč a základní výměra 2 330 Kč. Zanechal po sobě dvě nezaopatřené děti. Výše sirotčího důchodu pro každé dítě bude činit 7 338 Kč (40 % procentní výměry důchodu zemřelého tj. 5 008 Kč a základní výměra 2 330 Kč).

Žádost o sirotčí důchod musí za nezletilého sirotka podat jeho zákonný zástupce (případně opatrovník), zletilý sirotek ji pak může podat osobně na okresní správě sociálního zabezpečení podle místa bydliště. K žádosti o sirotčí důchod je nutné přiložit:

  • občanský průkaz nebo rodný list dítěte,
  • úmrtní list zemřelého rodiče (výpis z matriky, rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého),
  • je-li k dispozici rozhodnutí o přiznání starobního nebo invalidního důchodu,
  • v případě, že zemřelý rodič dosud nebyl poživatelem důchodu, doklady prokazující dobu pojištění včetně náhradních dob pojištění (tzn. základní vojenskou službu, dobu studia, vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání apod.) nebo údaje o těchto dobách,
  • u osvojeného dítěte rozhodnutí soudu,
  • u dítěte převzatého zemřelým do péče nahrazující péči rodičů doklad prokazující svěření dítěte do péče,
  • u dítěte, které již skončilo povinnou školní docházku, potvrzení o studiu nebo učení, popř. další doklady prokazující jeho nezaopatřenost (zdravotní stav, vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání dětí mladších 18 let apod.).

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Na sirotčí důchod vzniká nárok pokud osiřelé dítě splňuje podmínku nezaopatřenosti. 

Příklad 

Zemřelý otec zanechal po sobě 17 letého syna. Syn však ještě před otcovou smrtí přerušil studium na střední škole a začal pracovat. Nárok na sirotčí důchod od data úmrtí otce mu tedy nevznikl. Po dvou letech byl přijat k dennímu studiu na gymnáziu, zaměstnání ukončil a požádal si o sirotčí důchod po otci. Sirotčí důchod mu byl přiznán od data zahájení studia, protože tímto dnem splnil podmínku nezaopatřenosti dítěte. 

Zdroj: ČSSZ

Od 1. 1. 2010 se za nezaopatřené dítě nepovažuje dítě pobírající invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně. Souběh těchto důchodů je možný pouze pokud byl sirotčí důchod přiznán před 1. 1. 2010 dítěti, které ke dni 31. 12. 2009 pobíralo plný invalidní důchod.

Nárok na sirotčí důchod zaniká osvojením. Pokud oboustranně osiřelé dítě osvojí jedna osoba, zanikne nárok na ten sirotčí důchod, který náležel po osobě, kterou osvojitel nahradil. Dojde-li ale ke zrušení osvojení, vznikne opět nárok na sirotčí důchod. Nárok na sirotčí důchod po osobě, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí soudu, zaniká svěřením dítěte do výchovy jiné osoby nebo do společné výchovy manželů, vysvětlila Jana Buraňová, mluvčí České správy sociálního zabezpečení. 

Našli jste v článku chybu?
  • Aktualita je stará, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).