Invalidní důchod se vyplácí podle nových pravidel

Od prvního ledna se vyplácí invalidní důchody podle nových pravidel. Oprávněná osoba tak dostává pouze jednu dávku – invalidní důchod, jejíž výše se odvíjí od stupně invalidity. 

Stupeň invalidity je vymezen podle toho, jak klesla pojištěnci pracovní schopnost:

  • první stupeň: pokles nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %,
  • druhý stupeň: pokles nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %,
  • třetí stupeň: pokles nejméně o 70 %.

Stupeň invalidity posuzuje lékař posudkové služby OSSZ podle trvalého bydliště žadatele. Po dosažení 65 let se přestává invalidní důchod vyplácet a pojištěnci se začne ve stejné výši vyplácet důchod starobní.

Spotřebitelé i podnikatelé hledí do budoucna s větším optimismem Čtenáři Měšce: Zpoplatní-li obchodníci platby kartou, nebudeme u nich nakupovat