Hlavní navigace

Finanční úřady budou moci odpustit některé pokuty a penále

Redakce

Ministerstvo financí minulý týden zveřejnilo Pokyn D-319, kterým vymezuje nejčastější důvody pro prominutí příslušenství daně (penále, zvýšení daně, náklady daňového řízení či úroky a pokuty uložené podle zákona o správě daní a poplatků) z důvodu tvrdosti. Ozřejmuje také důvody, které je správce daně oprávněn zohlednit pro snížení či zvýšení promíjeného příslušenství daně.

Penále a pokuty bude možné odpustit například v případě, kdy to poplatníkovi nedovoluje jeho nepříznivý zdravotní stav nebo byl postižen živelní pohromou či jinou mimořánou událostí, jedná-li se o přechod daňové povinnosti zůstavitele na dědice, nebo když příslušenství daně převyšuje daň, k níž se váže.

Zdroj: MFČR

Našli jste v článku chybu?