Hlavní navigace

Exekuce by se měly spojovat, dlužníkům se uleví

Arsen Lazarevič

Novela exekučního řádu, která by měla platit od 1. ledna 2013, by měla exekuce spojovat a tím ulevit dlužníkům, kterým byla dlužná částka vymáhá zvlášť, což vedlo k nárůstu výkonů jednotlivých exekucí. Také k provedení exekuce už nebude nutné ve všech případech čekat na pověření soudu, ale u některých případů dojde k tomu, že rozhodnou sami exekutoři pod dohledem soudu.

Vypuštění rozhodování o nařízení exekuce by mělo přispět ke zrychlení exekučního řízení a zároveň k odbřemenění soudů od agendy, která je spíše formální a z hlediska ochrany oprávněného neefektivní. Soudy by se tak mohly soustředit na rozhodování ve věcech, jež formální povahu nemají, např. o návrzích na zastavení nebo na odklad exekuce, o nichž nerozhodl exekutor, nebo o opravných prostředcích proti rozhodnutím exekutorů. Uvolnění kapacit soudů by mohlo vést i k intenzivnějšímu výkonu dohledu nad činností exekutorů, nastínili autoři návrhu svoji představu.

Našli jste v článku chybu?