Hlavní navigace

Dětské skupiny mohou ministerstvo práce požádat o mimořádnou dotaci

Sdílet

Dětské skupiny mohou do konce července požádat ministerstvo práce (MPSV) o mimořádnou dotaci. Dotační výzva je rozdělena na dvě části. První z nich má částečně kompenzovat zvýšené náklady související s pandemií COVID-19. Druhá část je určena na pomoc s hrazením nájemného.

Zřizovatelé dětských skupin jsou převážně neziskové organizace. Ty už ze své podstaty nemohly v minulosti vytvářet finanční úspory, z nichž by nyní mohli čerpat. V období pandemie musely přitom čelit úbytku příjmů, přičemž je pravidla financovaní z ESF vylučovala z jakékoliv jiné veřejné covidové podpory. Proto jsme připravili dotační titul, který dětským skupinám pomůže s úhradou zvýšených nákladů a také s částečnou úhradou nájemného po dobu šesti měsíců, uvedla ministryně práce Jana Maláčová.

Prostředky z části dotačního titulu na zvýšené náklady (část A) jsou určené na pokrytí zvýšených provozních nákladů, které vznikly či vzniknou v souvislosti s pandemií při poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Může se jednat zejména o náklady vynaložené na pořízení roušek, respirátorů, rukavic, ochranných štítů či antivirových dezinfekčních prostředků. Uznatelné jsou i náklady spojené se zajištěním zvýšené informovanosti rodičů a dětí, včetně např. úprav pokynů pro rodiče při předávání a vyzvedávání dětí a další náklady, jejichž vznik je jednoznačně vázán na opatření související s pandemií COVID-19, upřesňuje zpráva MPSV.

Výše dotace v části A závisí na kapacitě dětské skupiny, hlavně na kapacitě zapsané v evidenci a k tomu náležící počet pečujících osob. Na jednu osobu je možné žádat o dotaci do 12 tisíc Kč, přičemž počet pečujících osob, na které lze žádat, je vymezen takto:

  • u DS s kapacitou do 6 dětí je možné požádat max. na 2 pečující osoby,
  • u DS s kapacitou 7 – 12 dětí je možné požádat max. na 3 pečující osoby,
  • u DS s kapacitou 13 – 24 dětí je možné požádat max. na 4 pečující osoby.

Prostředky z části dotačního titulu na nájemné (část B) jsou určeny na pomoc s úhradou nájemného za prostory k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Podmínky této části byly nastaveny obdobně, jako je tomu u dotačního titulu na podporu hrazení nájemného od Ministerstva průmyslu a obchodu, tedy ve výši 50 % uhrazených nákladů, informuje MPSV s tím, že o podporu v rámci této části bude možné žádat na období šesti měsíců v průběhu roku 2021 za podmínky, že na toto období nebude uplatněna žádná jiná podpora z veřejných prostředků (hlavně tzv. jednotka na nájem v rámci dotační podpory z ESF).

Žádost o poskytnutí dotace musíte doručit do datové schránky MPSV nebo fyzicky na podatelnu MPSV nejpozději do 31. července 2021. Více informací najdete na webu MPSV.

Mimořádný dotační titul pro poskytovatele dětských skupin MPSV připravilo v rozsahu  74,2 milionu korun.

Našli jste v článku chybu?
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).