Deficit běžného účtu platební bilance opět vzrostl

Běžný účet platební bilance dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí 2008 deficitu ve výši 58,18 mld. Kč. Oproti třetímu čtvrtletí, kdy deficit činil 30,1 mld. Kč, se tak téměř zdvojnásobil. Poměr schodku běžného účtu platební bilance k HDP činil podle odhadu České národní banky 3,1 %.

Za celý rok 2008 pak skončil běžný účet s deficitem 113,86 mld. Kč oproti 111,28 mld. Kč v roce 2007.

Zdroj: ČNB

Konceptu „superhrubé mzdy“ se Ministerstvo financí nevzdává Hospodářská recese zpomalí růst spotřebu elektřiny