Hlavní navigace

ČSSZ se daří vymáhat pohledávky na pojistném

Redakce

Úspěšný výběr pojistného v roce 2007 Českou správou sociálního zabezpečení způsobil nižší deficit státního rozpočtu. Tedy vylepšil bilanci daňových příjmů, jak nedávno oznámilo Ministerstvo financí. ČSSZ totiž vybrala vyšší částku než měla rozpočtovými ukazateli předepsáno, a to o víc než 10 miliard Kč. Vybírat pojistné na téměř 100 % se České správě sociálního zabezpečení daří dlouhodobě. Kumulovaná vybraná částka na pojistném od roku 1993 byla ke 30. září 2007 celkem cca 3 biliony Kč. Každoročně přitom příjmy z pojistného na sociální zabezpečení vybrané Českou správou sociálního zabezpečení tvoří víc než třetinu příjmů státního rozpočtu.

O efektivitě vymáhání pohledávek Českou správou sociálního zabezpečení svědčí fakt, že se daří pohledávky snižovat. Zatímco k 31. prosinci 2005 byl stav pohledávek 62 miliard 180 milionů Kč, koncem roku 2006 se jednalo o 59 miliard 721 milionů Kč. A snížení pokračovalo v roce 2007 – ke 30. září loňského roku pohledávky poklesly o dalších 955 milionů.

Našli jste v článku chybu?