ČSSZ kontroluje přibližně 10 % osob na neschopence

Česká správa sociálního zabezpečení provedla od ledna 2016 do konce června 2016 84 219 kontrol, v rámci kterých zjišťovala, zda je dodržován režim v rámci pracovní neschopnosti. To je o 2207 kontrol více, než za stejné období roku 2015.

Osob, které jsou v pracovní neschopnosti, je ale mnohem více a ČSSZ tak zkontrolovala jen přibližně 10 %. Pokud zjistí, že léčebný režim není dodržen, může udělit postih. Tím je krácení, případně úplně odejmutí nemocenské dávky. K takovému kroku přistoupila v roce 2016 celkem v 1686 případech.

Nejvíce postihů bylo uděleno v Plzeňském kraji (256), v Moravskoslezském kraji (173) a v Pardubickém kraji (152).

Kupujete si elektronickou jízdenku u Českých drah? Už nebudete muset zadávat číslo dokladu Zlato: co o něm nevíte?