Co všechno započítat do příjmů, chcete-li si uplatnit slevu na vyživovanou manželku?

Pokud máte manžela či manželku, kteří nedosáhli v minulém roce příjmů vyšších než 68 000 Kč, můžete si v letošním daňovém přiznání uplatnit daňovou slevu na vyživovanou manželku. Jaké příjmy se ale započítávají a jde o hrubé nebo čisté příjmy?

Do příjmů manželky zahrnete všechny příjmy – nesnížené o výdaje – tedy hrubé příjmy, kterých dosáhla v minulém zdaňovacím období. Započítáte tedy i příjmy podléhající srážkové dani nebo ty, co jsou osvobozeny nebo nejsou předmětem daně. Výjimky jmenuje zákon v § 35ba odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů.

Často se ptáte, zda do těchto příjmů zahrnout mateřskou a rodičovský příspěvek. Mateřská se do těchto příjmů zahrnuje, rodičovský příspěvek nikoli.

Pohonné hmoty zdražily o desetihaléře, platíme za ně více než Švýcaři Podle Janoty výjimky z 20% DPH zkomplikují výběr daní a dají prostor spekulaci