ČNB radí veřejnosti při uzavírání pojistných smluv

Česká národní banka vydala několik rad pro veřejnost, které by měli lidé dodržovat při uzavírání pojistných smluv. V poslední době se totiž množí stížnosti spotřebitelů na jednání pracovníků pojišťoven nebo pojišťovacích zprostředkovatelů při uzavírání pojistných smluv, kdy jsou spotřebitelé mylně či nedostatečně informováni o pojistném produktu a o právech a povinnostech vyplývajících ze smluvního vztahu.

Tyto rady považuje ČNB za aktuální i v souvislosti s nabídkami snadného přivýdělku pro studenty, kdy se za těmito nabídkami může skrývat právě zprostředkování pojištění (či jiných služeb na finančním trhu), přičemž studenti často nevědí, že poskytování těchto služeb je regulováno právními předpisy.

Rady jsou uveřejněny na www.cnb.cz.

Mezinárodní tribunál stanovil hodnotu bývalé IPB na 34,2 mld. Kč Fakultní nemocnice nebudou převedeny na akciové společnosti