Česká konsolidační agentura nehospodařila se státním majetkem nejlépe

Až miliardové škody vznikly hospodařením České konsolidační agentury (ČKA), která nakládala se státním majetkem. Nedosahovala tak maximálních výnosů ze státního majetku. Informace o hospodaření ČKA zveřejnil Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ).

Česká konsolidační agentura fungovala do 31. prosince 2007, poté přešla pod Ministerstvo financí (MF). Ztráty tak ČKA přinášel z prodeje pohledávek, majetkových účastí a akcií státní podniků. V několika případech byly pohledávky podhodnoceny a prodávány za nižší cenu, než která odpovídala reálné ceně v době prodeje. Stejně tak v případech, kdy ČKA prodávala akcie a od budoucích majitelů nepožadovala plnou cenu.

Kontrola prokázala u ČKA porušení zákona o účetnictví například v oblasti inventarizace nebo oceňování akcií při jejich převzetí. Tím, že ČKA nepostupovala v souladu se zákonem o účetnictví, vykazuje MF převzatý majetek ve vyšší hodnotě, řekl prezident NKÚ František Dohnal.

Nejvyšší kontrolní úřad kontroloval hospodaření České konsolidační agentury v letech 2007 a 2008. Kontrolovanou osobou bylo Ministerstvo financí.

Arbitráž mezi Českou republikou a TV3 dopadla ve prospěch státu Podnikatel.cz: Průvodce začínajícího podnikatele