Cestovní ruch tvořil v roce 2005 3,1 % HDP

Cestovní ruch se v roce 2005 podílel na hrubém domácím produktu České republiky 3,1 procenta.

Podíl 3,1 procenta se může někomu zdát překvapivě nízký, řekl předseda ČSÚ Jan Fischer.

Na celkové spotřebě cestovního ruchu se podílí z 56 % zahraniční turisté, zbytek tvoří občané ČR.

ČNB s dalším zvýšením sazeb ještě počká Objem zahraničního obchodu v září posílil o 9 %